Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 25.1.2005
Svátek má Miloš
  Výběr z vydání
 >BRAZÍLIE 4: Salvador neboli Bahia
 >EVROPA: Zaorálkovo euroústavní matení
 >EKOLOGIE: Další skandál na Šumavě - duhové psaní do Bavor
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Katolická církev ve vlastní pasti
 >SVĚT: Santorum
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Teď opravdu o tom sněhu
 >SPOLEČNOST: Výzkumné záměry problémy škol a ústavů neřeší
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Osvětim - velká čísla, malé příběhy
 > EVROPA: „Česká banánová realita“ a evropský kosmický program
 >PSÍ PŘÍHODY: Příroda má smysl pro humor
 >SPOLEČNOST: Naši Romové
 >EVROPA: EU ústava - rozhodně proti
 >REAKCE: Hospodaření organizace ADRA transparentní je!
 >KOMENTÁŘ: Koncentrace
 >PENÍZE.CZ: Rizika finančních trhů v otěžích

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
25.1. PENÍZE.CZ: Rizika finančních trhů v otěžích
Richard Koza

Na akciových trzích lze vydělat opravdu hodně peněz, proti tomu však stojí vysoké riziko ztrát. Bohužel téměř všichni, kdo přicházejí obchodovat na finanční trhy, mají značně nerealistická očekávání: peníze vydělají snadno, bez rizika a vydělají jich mnoho. Jakmile však provedou své první obchody, pocítí zpravidla velmi brzy tíhu reality - každý obchod totiž přináší riziko ztráty. Mnoho obchodníků posléze zjistí, že nejsou schopni dlouhodobě taková rizika snášet.
Riziko, které na sebe investor bere, se ale nesmí ani podceňovat ani přeceňovat, protože by jej odrazovalo obchod vůbec otevřít, mohlo by se zkrátka stát hlavní překážkou při provádění obchodů. Jedinou cestou je tak "sžít" se s rizikem, tzn. umění využívat riziko jako signalizaci pro příliš nebezpečné a riskantní obchody, přitom ale nepřipustit neřízené obavy ze všeho, co na finančních trzích hodláme realizovat. Riziko je totiž dobrý sluha, ale špatný pán. Pokud se s ním obchodník naučí rozumně nakládat, má mnohem větší šanci, na to, aby se mu splnila jeho původní představa o finančních trzích.

Pochopíme-li, co riziko je, můžeme se naučit jej také snižovat. Přibližme si základní postupy jak na to:

  • Rozložení rizika do více obchodů: jde o stanovení maximální částky, kterou vložíme do jednoho obchodu. Snad nejhorší strategií je vložit všechny peníze do jediného obchodu, do toho "zaručeně ziskového obchodu, který 100% vyjde". Stanovení maximálního finančního limitu pro každý obchod je velice důležitou podmínkou pro snižování rizika.
  • Stanovení maximálního možného rizika na každý obchod: rozhodněte, kolik může v absolutní hodnotě činit případná ztráta na každém obchodě (může to např. být 1 % z celkové finanční hotovosti na obchodním účtu).
  • Vzdělání v oblasti obchodování na finančních trzích: je potřeba vládnout znalostmi nezbytnými pro činnost na finančním trhu. Absolvování různých školení, seminářů, vzdělávacích programů, koupě a studium literatury či předplatné investičních a obchodních zpravodajů je nákladem, který se vyplatí. Ti, kteří na finanční trhy vstoupili nepřipraveni, bez dostatečných znalostí, zaplatili mnohem větší "školné" ve formě ztrát, které na burze realizovali.
  • Plánování: připravte si obchodní plán popisující veškeré aspekty, se kterými k obchodování přistupujete. I tím snižuje riziko, které v průběhu obchodování vzniká. Jelikož je tento bod velice důležitý, rozebereme ho podrobně.

Dvakrát měř... a na papíře

Stejně jako úspěšní podnikatelé postupují podle předem připravených podnikatelských záměrů, tak se i úspěšní obchodníci na finančních trzích rozhodují podle svých obchodních plánů. Ti, kteří takový plán nemají, přistupují k obchodům nesystematicky, nemají se čeho chytit a více méně dávají své peníze v šanc náhodně. Jejich obchodování se pak velice podobá hazardní hře a téměř se stoprocentní jistotou končí prohrou - ztrátou všech peněz. Tito "hráči" následně hovoří o finančních trzích jako o ruletě či kasinu, na kterých se nedá vydělat.

Vytvořit si vlastní obchodní plán není tak složité, písemně si odpovězte na následující otázky:

  • Co je účelem mého obchodování? Rozhodněte se, zda hodláte své peníze jen zhodnocovat o něco málo lépe než jejich ukládáním v bance, nebo zda chcete k obchodování přistupovat agresivněji, tedy věnovat se mu pravidelně (nejméně jednou týdně) a snažit se o zisky, které převyšují běžné úrokové sazby několikrát. Rozhodněte se také, zda se obchodování stane vaším "hlavním pracovním poměrem", který vás a vaši rodinu má živit.
  • Jak se připravovat na jednotlivé obchody? Podrobně si rozepište postupy, jak vyhledávat a vyhodnocovat potenciální obchodní příležitosti. Jde o definice a popis parametrů, které musí potenciální obchodní příležitost splňovat, abyste o ní mohli uvažovat jako o vašem možném obchodě. Jde o parametry získané na základě principů jako je fundamentální analýza, technická analýza či psychologické analýzy.
  • Jak reagovat na nenadálé situace? Při obchodování se můžete setkat s mnohými nestandardními situacemi. Například společnost, jejíž akcie držíte, oznámí negativní zprávu o výsledcích jejího vyšetřování ze strany státních orgánů, což může způsobit turbulenci v ceně akcií. Máte-li ale ve svých plánech popsáno, jak bude na takovou situaci reagovat, nepodlehnete panice a situaci vyřešíte s kontrolovanými emocemi.
    Ti, kdo neví, jak na takovou situaci reagovat, často podléhají stresu, který je příčinou jejich špatných rozhodnutí. Podléhat při obchodování emocím vede téměř vždy k velkým ztrátám.
  • Jak budete obchody realizovat? Jde o popis technik, jak např. zadávat příkazy pro vstup do obchodu nebo jak provádět příkazy pro ukončení obchodu (ať už v zisku nebo ve ztrátě). Jde také o sepsání záložních řešení v případě, že hlavní způsob zadávání příkazů selže - např. selže-li internetové spojení, popis způsobu pro zadání příkazu telefonicky.

Výše uvedené body zdaleka nepopisují všechny náležitosti, které by mohl obchodní plán obsahovat. Jak detailní zpracování zvolíte, záleží jen na vás. Samozřejmě platí, že s konkrétnějším a obsáhlejším plánem budete připraveni na širší spektrum situací a riziko vašeho špatného rozhodnutí se tím snižuje.

Autor je nezávislým profesionálním obchodníkem na finančních trzích.

Jaké jsou vaše zkušenosti s akciovým trhem? Jak zvládáte či využíváte riziko? Zpracovali jste si svůj obchodní plán? Je to podle vás důležité, pomáhá vám to?
Další články tohoto autora:
Richard Koza

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku