Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 26.1.2005
Svátek má Zora
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Režim se mění v dým
 >DROGY: Kalouskova slivovička
 >EVROPA: Jakpak bude u nás doma aneb Po přijetí euroústavy
 >PRÁVO: Švarcsystém jako fenomén
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kimova hra
 >POLITIKA: Politické skloňování - od přítele k nepříteli
 >GLOSA: Školy a úředníci
 >EVROPA: Demokracie jako řemen
 >POLITIKA: Bambini di Minsk
 >PSÍ PŘÍHODY: Kterak Ljubu málem šlak trefil
 >ZVĚROKRUH: Vodnář (2)
 >POLITIKA: Sobotka si spletl stranu
 >ZÁBAVA: Zrádná paštika
 >EVROPA: 3x o Češích a Evropě
 >PENÍZE.CZ: Navýšení cílové částky vás může přijít draho

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
26.1. PENÍZE.CZ: Navýšení cílové částky vás může přijít draho
Petr Šafránek

Jak jsme psali v článcích Smlouva o stavebním spoření nekončí automaticky a Mýty stavebního spoření, je možné na vaší smlouvě o stavebním spoření zachovat původní podmínky, tedy státní podporu ve výši 25 % z maximálních 18 000 Kč ročně. Jelikož jsou tyto staré podmínky pro klienty výhodnější než ty současné, navýšení cílové částky (CČ) u starších smluv bude čím dál tím častějším požadavkem (vyšší CČ zajistí prostor pro další spoření a tedy i čerpání státní podpory za původních podmínek, na druhou stranu ale prodlužováním doby spoření klesá efektivní úrok, neboť klesá podíl státní podpory na celkovém zhodnocení úspor – tento fakt ale dnes ponechme stranou).

Jak se k možnosti navýšení CČ staví stavební spořitelny?

O navýšení CČ je obecně dobré vědět následující:

  • Na navýšení není právní nárok. Po právní stránce jde o změnu smlouvy dohodou, z čehož je zřejmé, že s takovou změnou musí souhlasit obě smluvní strany. Klient však nemá žádný vyjednávací prostor o takové dohodě – stavební spořitelny nadiktují podmínky a pokud je klient nepřijme, na dohodu o navýšení CČ stavební spořitelna nepřistoupí. Výjimkou jsou pouze některé starší smlouvy se smluvně zakotveným automatickým navyšováním CČ při přispoření.
  • Stát novelou zákona o stavebním spoření nijak neomezil dobu čerpání státní podpory podle původních podmínek, to znamená, že vše mají v rukou stavební spořitelny. Pokud přistoupí na navýšení CČ, může smlouva trvat teoreticky neomezeně dlouho.
  • Stavební spořitelny mají v ruce ještě jeden skrytý nástroj, jak zabránit nekonečnému navyšování CČ. Je to smluvní ujednání o pravidelném měsíčním příspěvku, zpravidla ve výši 0,5 % z cílové částky. Stavební spořitelny zatím vesměs tolerují porušování tohoto smluvního ujednání. Kdykoliv však mohou toto tolerování ukončit a trvat na sjednaném měsíčním příspěvku. Při CČ například 1 milión Kč by to znamenalo vkládat 5 000 Kč měsíčně. Možnost, že stavební spořitelny přestanou tolerovat nižší úložky, tak visí jako Damoklův meč nad všemi účastníky stavebního spoření s vysokými cílovými částkami.
  • Stavební spořitelny nemají problém se samotným navýšení CČ – zůstávají jim k dispozici peníze klienta. Mají však problém s tím, že většina starších smluv má vyšší úročení a v mnoha případech ještě nárok na úrokový bonus při nečerpání úvěru. Díky tomu lze dosáhnout (bez státních podpor) zhodnocení asi 4 % p.a.. Takový úrok ovšem stavební spořitelny v současné době již vyplácet logicky nechtějí, tudíž se brání navyšování CČ při zachování původních podmínek.

Jak jednotlivé stavební spořitelny navyšují cílové částky?
Stavební spořitelna Postup
ČMSS
Navýšení CČ je spojeno s povinným přechodem na tarif Invest. Úspory jsou nadále úročeny jen 2 %, ale navíc dochází ke stržení zvláštního poplatku ve výši 1/3 doposud připsaných úroků, tedy de facto k zpětnému přeúročení smlouvy od samého počátku. Klient navíc ztrácí nárok na úrokový bonus při nečerpání úvěru.
Modrá pyramida
Stejně jako ČMSS, pouze nový tarif se jmenuje jinak.
SSČS - Buřinka
Dochází ke změně úročení na 2 % p.a. od následujícího měsíce po zvýšení CČ, doposud připsané úroky zůstávají zachovány v plné výši.
Raiffeisen SS
Dochází pouze ke ztrátě nároku na úrokové zvýhodnění při nečerpání úvěru, základní úročení zůstává zachováno podle původních podmínek
Wüstenrot SS
Stejně jako Raiffeisen.
HYPO SS
Obdobně jako Raiffeisen a Wüstenrot, ovšem s tím, že v současné době probíhá stále (do odvolání) akce, kdy v případě navýšení CČ o minimálně 200 000 zůstává zachován i nárok na úrokové zvýhodnění při nečerpání úvěru.
Zdroj dat: Infolinky stavebních spořitelen
Pozn.: Všechny stavební spořitelny účtují poplatek za navýšení CČ ve výši zpravidla 1 % z rozdílu mezi původní a novou CČ (U HYPO je poplatek odvozen podle původního poplatku na daném tarifu, může být tedy vyšší).

Je zřejmé, že nejhůře se ke svým starým klientům z tohoto pohledu chovají ČMSS a Modrá pyramida. Obě stavební spořitelny účtují při navýšení CČ navíc zvláštní poplatek, kterým klientovi de facto zpětně přeúročí smlouvu. Seberou mu totiž 1/3 doposud připsaných úroků. Jejich klienti sice získají nový tarif s právem na levnější úvěr, ovšem ty, kteří chtějí pouze spořit, tato výhoda jistě příliš nezaujme. Opět se tu ukazuje jeden z problémů stavebního spoření – a sice možnost stavebních spořitelen nastavovat různá pravidla (včetně zavádění nových poplatků) v okamžiku, kdy klient již nemá úniku, protože "přestup" ke konkurenci není možný.

Autor je finanční konzultant.

Jak vysokou CČ máte na vaší smlouvě? Chystáte se ji navýšit? Jste spokojeni s postupem, který uplatňuje vaše stavební spořitelna při navyšování CČ?
Další články tohoto autora:
Petr Šafránek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku