Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 26.1.2005
Svátek má Zora
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Režim se mění v dým
 >DROGY: Kalouskova slivovička
 >EVROPA: Jakpak bude u nás doma aneb Po přijetí euroústavy
 >PRÁVO: Švarcsystém jako fenomén
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kimova hra
 >POLITIKA: Politické skloňování - od přítele k nepříteli
 >GLOSA: Školy a úředníci
 >EVROPA: Demokracie jako řemen
 >POLITIKA: Bambini di Minsk
 >PSÍ PŘÍHODY: Kterak Ljubu málem šlak trefil
 >ZVĚROKRUH: Vodnář (2)
 >POLITIKA: Sobotka si spletl stranu
 >ZÁBAVA: Zrádná paštika
 >EVROPA: 3x o Češích a Evropě
 >PENÍZE.CZ: Navýšení cílové částky vás může přijít draho

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
26.1. EVROPA: Jakpak bude u nás doma aneb Po přijetí euroústavy
šakal

Dovolte, abych poučen zkušenostmi z dob nedávných nastínil běh věcí příštích:

- Při pravidelném pořadu české televize „U nás v Evropě“ Jiří František Potužník ze Štrasburku informuje o potřebě větší soudržnosti tváří v tvář globalizačním trendům, které se projevují agresivní politikou americké administrativy, čínskou nenažraností a táním ledovců v Antarktidě. Český prezident ve svém interview pro Handelsblatt na pravidelném setkání Ekonomického fóra v Davosu proti euroústavě namítá, že existence dvou dokumentů s platností ústavy na území jednoho svrchovaného státu je s praxí mezinárodního práva neslučitelná. Ministr zahraničí Cyril Svoboda k tomu v rozhovoru pro Lidové noviny poznamenal, že se čistě z právního hlediska nejedná o „ústavu“, nýbrž o „návrh ústavní smlouvy“. Dodal, že pokud to pan prezident neví, měl by vrátit diplom. Jiří Pehe píše počtrnácté v Právu o Klausově posedlosti fiktivními „národními zájmy“. V rámci mezivládní konference EU v Bruselu na jaře roku 2006, ve chvíli, kdy ještě ratifikačním procesem neprošla ústava v sedmi členských zemích, přednáší francouzský ministr zahraničí Sarközi návrh přejmenovat současný dokument jménem „Návrh ústavní smlouvy pro Evropu“ na „Ústava Evropy“. Odůvodňuje to tím, že nový název symbolicky vystihuje atmosféru rodící se jednoty kontinentu a podpoří tak ducha evropanství. Obě komory českého parlamentu pak změnu názvu dokumentu přijímají v rámci nočního zasedání mezi projednáváním zákona o tuhých komunálních odpadech a zvyšování platů ústavních činitelů.

- Český ministr zahraničních věcí Jan Kavan, kterému bylo dopřáno další funkční období díky povolební koalici mezi ČSSD a KSČM na začátku července 2006, se při zasedání Rady ministrů EU na jaře 2007 vyjadřuje v tom smyslu, že nemá námitek proti začlenění agendy svého úřadu do hlavního proudu jednotné zahraniční politiky EU. Pod podmínkou, že bude schválen do křesla prvního evropského ministra zahraničí. Jako doklad toho, že jeho linie celoevropské politiky bude v souladu s představami zemí, které tvoří „motor evropské integrace“, zúčastňuje se v rámci pravidelných prvomájových oslav protestního pochodu za propuštění zatčených vůdců Hammásu.

- Evropská komise při zasedání v říjnu 2008 podle doložky o flexibilitě navrhuje převést veškeré kompetence v oblasti daňové politiky do vlastní působnosti, protože program „lisabonské agendy“ se ani přes vytrvalé úsilí nedaří splnit a fiskální harmonizace je považována za poslední nástroj jeho záchrany. Analytik Pavel Kohout v Hospodářských novinách píše o nepružném systému centrálního řízení, ale komisař pro dohled nad hospodářskou soutěží svým vhodně načasovaným článkem ve Financial Times uklidňuje poněkud zkoprnělé finanční trhy, že větší akceschopnost společenství znamená lepší ochranu před výkyvy ekonomického cyklu a spekulacemi z Wallstreetu. Český parlament nemá možnost se k dané problematice vyjádřit, protože dokument byl jednomyslně schválen na zasedání Rady ministrů EU. Za českou stranu s ním vyjádřil souhlas nový ministr financí za KSČM Vojtěch Filip, který prý má brzy vystřídat na postu zástupce Evropské investiční banky Ivana Pilipa.

- Z iniciativy komisaře pro společnou bezpečnostní politiku se v rámci upevňování přátelských vazeb mezi ozbrojenými složkami států EU vytvářejí takzvané „kohezní jednotky“ dislokované ve vybraných vojenských újezdech členských zemí. Jejich složení je mnohonárodnostní a v rámci mírové spolupráce mají pomáhat při odstraňování následků přírodních katastrof a zajišťovat územní celistvost Společenství. Václav Klaus dokládá právní expertízou, kterou si prezidentská kancelář dala pořídit, že přítomnost cizí armády na území ČR bez souhlasu českého parlamentu odporuje mezinárodnímu právu. Tomu oponuje JUDr. Zdeněk Kühn Ph. D. z pražské právnické fakulty UK na stránkách časopisu Respekt poukazem na to, že území ČR není ve vztahu k EU „cizím teritoriem“, neboť Unie je po přijetí „Ústavy pro Evropu“ vyzbrojena všemi zákonnými pravomocemi, které z ní činí svrchovaný stát. Dokladem dobré vůle české strany je skutečnost, že „vnitrostátní parlament ČR“ tento návrh přes protesty ODS vzal na vědomí, a do Milovic tak dorazí první brigáda kohezních jednotek v březnu 2009.

- Evropská komise v reakci na nedostatečné výsledky v oblasti vnitrostátní soudržnosti a na podporu přátelského soužití mezi regiony vydala návrh Radě ministrů na rozšíření působnosti evropského zatýkacího rozkazu o trestný čin „eurofobie“ a „podněcování k trestnému činu eurofobie“. Jelikož je takovým protizákonným jednáním vážně dotčen zájem Unie, plánuje se na rok 2009 vznik „policejních jednotek rychlé evropské reakce“. Ty by mohly své poslání posléze rozšířit i na dohled nad celkovou zákonností v daném evropském regionu. KSČM svůj původně váhavý postoj změnila za slib, že ušetřené peníze na udržování vlastní policie budou věnovány na podporu sociálně slabých skupin. V rozhovoru pro Český rozhlas to mimo jiné Miloslav Ransdorf vysvětluje odkazem na Leninovu tezi, že zločin je pouhou sociální chorobou. Redaktoři Petr Nováček a Jan Pokorný to oceňují jako projev toho, že komunisté si začínají uvědomovat svou odpovědnost za integrační proces a vyrovnávají se se svou minulostí mnohem lépe než ODS. Z pravomoci nově ustavené Policejní prefektury pro Českomoravský region bude vyčleněna zvláštní policejní jednotka „Mühl“, aby zajišťovala osobní bezpečnost členů Evropského místodržitelství v Praze.

- V prosinci 2010 jsou vyhodnocovány na zasedání EP výsledky „lisabonské agendy“ sice jako nepříliš povzbudivé, ale lucemburský poslanec Jean Luc deHaen ve své řeči trvá na tom, že cíle byly stanoveny správně a prostředky zvoleny adekvátně. Zpravodajské štáby ze Štrasburku přenášejí rozpravu živě, a tak máme možnost vidět, že narušitelé dělné diskusní atmosféry z řad britských konzervativců a ODS jsou vyváděni parlamentní stráží před hlasováním ze sálu. Předseda Evropských demokratů Jan Kasl, kooptovaný při doplňovacích volbách za Josefa Zielence, jenž na svůj mandát rezignoval ze zdravotních důvodů po aféře lobbyistické firmy „Němec, Kühnl & partner“, tento zásah interpretuje jako prostředek kultivace občanské společnosti, který je ve vyspělých demokraciích na západ od českého regionu běžný. Český komisař Vladimír Špidla absolvuje cyklus přednášek na půdě českých vysokých škol, s tématem: „Já jsem Evropan, kdo je víc?!“

Pro Neviditelného psa poněkud zvláštní zpravodaj šakal (7;- ))


Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku