Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 27.1.2005
Svátek má Ingrid
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Obyčejní lidé
 >BRAZÍLIE 5: Kubíčkovo hlavní město
 >ÚVAHA: Pekárková jako posel netolerance
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Co všechno nevíme o 20. století - Dobytí severního pólu
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Do kina - Na dotek
 >SVĚT: V kaňonech Utahu (8)
 >ÚVAHA: Dost nesmyslná lokomoce aneb Supi, kojoti, slepice, naše vláda a EU
 >FEJETON: Petice
 >PSÍ PŘÍHODY: Do zimy bez galoší
 >ÚVAHA: Katolické morální učení a sekulární myslitelé
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Průzračná čísla
 >POVÍDKA: Zkoušky a pokušení
 >MÉDIA: Český rozhlas si připomene den holocaustu
 >EKONOMIKA: Zveřejňování výsledků amerických firem pokračuje
 >PENÍZE.CZ: Do světa na pojištěnou zkušenou

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
27.1. EKONOMIKA: Zveřejňování výsledků amerických firem pokračuje
Daniel Kukačka

B.I.G. EXPERT - ZAHRANIČNÍ TRHY: názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX 50) v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 24. 1. 2005.

Týden: 24. 1. 2005

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel
Hodn.
21. 1.
Průměr
Medián
Změna
v %
Interval
Růst
Pokles
PX 50
1 056,20
1 103,97
1 105
4,52
1 063 - 1 150
6
0
Dow Jones (USA)
10 392,99
10 740,67
10 612
3,35
10 395 - 11 650
6
0
NASDAQ (USA)
2 034,27
2 089,52
2 075
2,72
2 047 - 2 150
6
0
FTSE 100 (V. Brit.)
4 803,30
4 833,42
4 838
0,63
4 750 - 4 925
4
2
DAX (Německo)
4 213,70
4 251,70
4 250
0,90
4 210 - 4 300
5
1
Nikkei 225 (Jap.)
11 238,37
11 374,18
11 380
1,21
11 076 - 11 700
5
1

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel
Hodn.
21. 1.
Průměr
Medián
Změna
v %
Interval
Růst
Pokles
PX 50
1 056,20
1 149,45
1 170
8,83
1 060 - 1 200
6
0
Dow Jones (USA)
10 392,99
11 062,40
10 899
6,44
10 000 - 12 550
5
1
NASDAQ (USA)
2 034,27
2 205,05
2 208
8,40
1 920 - 2 483
5
1
FTSE 100 (V. Brit.)
4 803,30
4 932,27
4 974
2,69
4 550 - 5 175
5
1
DAX (Německo)
4 213,70
4 362,57
4 418
3,53
3 900 - 4 625
5
1
Nikkei 225 (Jap.)
11 238,37
11 824,60
11 799
5,22
11 000 - 12 500
5
1


NÁZOR EXPERTA: Daniel Kukačka, ČP INVEST investiční společnost

Firemní výsledky již zveřejnila třetina firem z USA. Průměrný meziroční růst operačního zisku dosahuje 15 procent, což je více, než růst akciových trhů v minulém roce. Akcie se tak měřeno např. ukazatelem P/E stávají levnějšími. Podhodnoceny jsou rovněž v porovnání s dlouhodobými dluhopisy, jejichž výnos do splatnosti mírně klesá. Vývoj akciových trhů však v posledních týdnech ovlivňují jiné faktory, a to zejména obavy z budoucnosti. Růst operačního zisku firem letos zpomalí k dlouhodobému průměru 7 procent, čistý zisk bude navíc negativně ovlivněn povinným zaúčtováním zaměstnaneckých opcí. Mezi další obavy lze zařadit rychlejší růst úrokových sazeb, 14procentní nárůst cena ropy od počátku roku, z politických vlivů pak volby v Iráku, či otázka financování deficitu sociálního systému v USA.

Z minulého vývoje akciových trhů je patrné, že období pesimismu (naposledy na podzim 2004) bývá dobrou příležitostí k nákupu. Bohužel současný pesimismus (měřeno např. podílem opcí put a call) ještě není dost silný, pouze došlo ke korekci nadměrného optimismu z konce minulého roku do neutrální úrovně.

Výhled evropských akciových trhů je v porovnání s USA krátkodobě příznivější, rozdíl ve výnosnosti oproti USA je z velké části dán pohybem měnového kurzu EUR/USD. Současné oslabování eura (ať již bráno jako technická korekce posílení v závěru 2004, či důsledek úrokového diferenciálu) je příznivé pro evropské exportéry.


HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Radek Létal - A&CE Global Finance
Branislav Gál - BH Securities
Patrik Müller - Böhm & partner
Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Jan Korb - Fio, burzovní společnost
Aleš Vávra - J&T BANKA


Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
"Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.


Další články tohoto autora:
Daniel Kukačka

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku