Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 29.1.2005
Svátek má Zdislava
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Obhajoba EU a evropské ústavy
 >MÉDIA: Ad obecní volební tisk
 >MEJLEM: Dopis občana státu
 >VZPOMÍNKA: Rozloučení s kamarádem
 >CHTIP: Dvakrát o blonďácích
 >MOBY DICK: Filantropie v Českých Textárnách
 >NÁZOR: Poučili jsme se z holocaustu?
 >HISTORIE: Osvětim, Falkenau a naše svědomí
 >CHTIP: Nabídka nové vzdělávací aktivity
 >EKOLOGIE: Globální oteplování
 >KNIHA: Příštích padesát let. Věda v první polovině 21. století
 >EKONOMIKA: Překvapivé snížení sazeb
 >POLITIKA: Proč se komunismus rozpadl?
 >EVROPA: Debata o smyslu, charakteru a budoucnosti EU ve Velké Británii
 >POLITIKA: Zelení v červných číslech

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
29.1. MOBY DICK: Filantropie v Českých Textárnách

Moby Dick

(Jména osob, jakož i názvy podniků a institucí zde uvedených, jsou pouhou literární fikcí - krom těch, které citují jako vzorné příklady materiály o Corporate Social Responsibility. Z těchto materiálů je totiž opisováno - téměř - doslova)

*************************************************************

Pondělí 24. leden 2005

Napadla spousta sněhu, jako by snad ani nebyl leden. Někdo by ten sníh měl uklidit. Ale všichni údržbáři už jsou pryč. Tak nevím, kdo to udělá.
Odpoledne přišel vedoucí ing. Duto Hlav a vykonal nade mnou přednášku Virtuální univerzity morálky a lidství. Pravil, že je nutné zavést v Českých Textárnách "sociálně odpovědné chování" (Corporate Social Responsibility). V zemích Evropské unie je tento pojem nejen jedním z nejdiskutovanějších témat, ale mnohé firmy tento princip včlenily do své firemní politiky. Tak nám ani nic jinýho nezbejvá.

Úterý 25. ledna 2005

Pořád sněží. Kolem našeho baráku v Centru se začaly zvedat závěje. Na úklid by tedy měla nastoupit nějaká autsoursová firma, ne? Jenže ta by chtěla zaplatit.
Odpoledne jsem dostal další leci VUMLu, tentokrát od hlavního managora Správy problémů Fotra Bambase. Takže už vím, že CSR je zastřešujícím pojmem pro celou řadu aktivit sahajících od ekologie a komunitní práce přes zaměstnanecká práva, etiku podnikání až po boj proti diskriminaci. Jejich společným jmenovatelem je obecná společenská prospěšnost. Častá je přitom spolupráce s neziskovými organizacemi a vládou. Propojování dříve izolovaných sfér společnosti, učení se jeden od druhého, výměna zkušeností, kvalitní komunikace - to vše do této oblasti patří.

Středa 26. ledna 2005

Ještě stále sněží. Ještě stále není kolem našeho baráku odklizený sníh.
Odpoledne mě navštívil hlavní managor kontrolního oddělení Mazanec. Jeho přednáška VUMLu mi přinesla poznání, že orientovat se pouze na okamžité zisky a krátkodobé komerční cíle není dlouhodobě udržitelná firemní politika. Od firem se v budoucnu bude stále více očekávat šetrnost k životnímu prostředí, dobrý vztah k zaměstnancům, zájem o dění v jejich okolí. Korporátní strategií by proto mělo být odpovídat na požadavky okolí a naplňovat myšlenku sociální odpovědnosti.

Čtvrtek 27. ledna 2005

Už nesněží, ale sníh kolem našeho baráku stále nehodlá roztát.
Odpoledne dorazila Bystrá Koza, asistentka samotného ředitele Běsného Kokota a málem mě uvumlovala. Upozornila mě, že České Textárny jsou teď firma, která realizuje myšlenku CSR a připravuje programy firemní filantropie, má také stmelenější pracovní kolektiv a spokojenější zaměstnance, což ovlivňuje jejich výkonnost a další šíření dobrého jména firmy. Filantropie je na nejobecnější rovině vedena snahou dosáhnout vyšší kvality života jak jednotlivce, tak celé společnosti. Předními světovými firmami v rozvoji CSR jsou například
Carrefour, který se rozhodl poskytovat zákazníkům rozsáhlé slevy,
MacDonald's, jenž začal s programem Veselých krav,
Philip Morris ČR, co založil dobročinný fond na podporu kulturních a zdravotnických akcí, jako jsou třeba přednášky pro mládež "Kouříme odpovědně"
a Microsoft...

Po výčtu těchto velejmen mi bylo jasné, že mezi nimi nesmějí České Textárny chybět.

Pátek 28. ledna 2005

Stále je leden a stále je cesta do práce sněhem zarúbaná.
Už ráno mě navštívila pracovnice oddělení Zúčtování se zaměstnanci Mladá Doga a dokonala VUMLovskou přednášku o CSR. A tak už vím, že filantropie se dá vyjádřit nejen trapnými penězi, ale i dlouhodobým partnerstvím s obcí a patronací nad jejími programy nebo projekty, propracovanou strategií dárcovství, zapůjčením expertů, poskytnutím služeb a dobrovolnou prací zaměstnanců.

Pořád jsem nechápal. Takže mi Mladá Doga předala lopatu a pravila: "Jdi!"

****************************************************************

Co se stalo v Českých Textárnách
minulý týden: Proč České Textárny zeštíhlely až na kost
předminulý týden: Proč Moby Dick ještě zůstává v Českých Textárnách

..............................................................................

Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.

Archiv deníčku od dubna 2000 do konce roku 2002
Leden 2003
Únor 2003
Kdo je kdo v Českých Textárnách - verze z dubna 2003
Anebo si kupte knížku "MOBY DICK: Deníček," v níž jsou sebrány denní poznámky z Českých Textáren od dubna 2000 do dubna 2003. Ale kde ji prodávají, nevím. Stojí 199,- Kč.
Avšak můžete si knížku objednat přímo u nakladatele na konvoj@konvoj.cz , pak ještě doplatíte za poštovné.

Dva předcházející týdny viz v horních odkazech. Odkazy na články od března 2003 do současnosti naleznete v rubrikách Šamanovo doupě a Zábava.

Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka můžete posílat na schránku moby.dick@seznam.cz. Předem děkuji!

Případně si poslužte komentářem.
>>:))


Další články tohoto autora:

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku