Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 31.1.2005
Svátek má Marika
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Gross důchodcům nepřeje
 >EVROPA: Devět argumentů proč říct ANO ústavě EU?
 >HISTORIE: Sudetoněmecké dějiny (část 1: Do roku 1918)
 >PŘÍRODA: Marie plete pro tučňáky
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Hele, mýval
 >GLOSY: O euroreferendu a o poslaneckých platech
 >EVROPA: Co s tou "euroústavou"?
 >POVÍDKA: Z pekla štěstí
 >DETEKTIVKA: Setkání s poručíkem
 >VÝSTAVA: Dušičky 2002 – 2004
 >KULTURA: Roztocký masopust s Trabandem a řadou dalších
 >INTERNET: Umělecký server Minimax.cz
 >PENÍZE.CZ: Jsou stavební spořitelny líné s lidmi stavět?
 >EVROPA: Obhajoba EU a evropské ústavy
 >MÉDIA: Ad obecní volební tisk

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
31.1. EVROPA: Devět argumentů proč říct ANO ústavě EU?
Martin Mařák

Celý text (předkládám vám zkrácenou verzi pro internet) můžete najít ve francouzském originále na přiloženém odkazu na konci článku, nebo v českém překladu na mém webu. Čerpám ze stránek UMP, což je vládnoucí pravicová strana J. Chiraca ve Francii. Autorem je Alain Lamassoure, euro poslanec a vládní sekretář pro Evropu.

Smlouva o evropské Ústavě (dále Ústavě) je nezbytná jak pro Francii, tak pro Evropu.

1) Ústava dá rozšířené Evropě 25 států pravidla, které EU potřebuje k tomu, aby mohla dobře fungovat. To vyhovuje všem evropským vládám, neboť pravidla z roku 1957 pro malý trh mezi šesti zeměmi převzaté dodnes do všech smluv, jsou naprosto neuzpůsobené pro velkou politickou Evropu.

2) Transformuje Evropu komerce a financí v opravdovou Evropu politickou založenou na civilizačních hodnotách a společných cílech. Trh a finance se v ní nestanou účelem, leč nástroji ve službách ekonomického růstu a plné zaměstnanosti.

3) Posvěcuje novátorskou a plodnou formuli společenství národů "spojených v jejich rozmanitosti", které vytvářejí při zachování identity a nezávislosti pravidla společného života a možnosti společné reakce na mezinárodní scéně.

4) Pročišťuje rozdělení kompetencí mezi EU a jejími členy a zároveň svěřuje národním parlamentům možnost kontroly dodržování této dělby. Poprvé budou mít prostředky k zastavení bezuzdnosti nevhodných evropských intervencí.

5) Dá nám schopnost společné akce v klíčových otázkách, pro které nejsme na národní úrovni dostatečně způsobilí / terorismus, mezinárodní banditismus, ochrana hranic a definice imigrační politiky /. EU se stane vyváženou odpovědí na globalizaci. Začne hrát důležitější roli v zahraniční a obranné politice, neboť předpokládá post ministra zahraničních věcí EU a vytvoření Kanceláře obrany EU.

6) Nabídne občanům první místo, neboť jsou to oni, kdo zvolí evropskou legislativu a šéfa evropské exekutivy.

7) Dá Evropě stabilní hranice.

8) V oblastech, ve kterých chce Francie reagovat co nejrychleji, dává možnost spolupráce s partnery, kteří o to mají zájem, vytvářením zesílených kooperací. Tímto mohou členové eurozóny mezi sebou spravovat ekonomickou politiku. Co se týká zahraniční politiky, obrany, kontroly vnějších hranic, právní spolupráce, harmonizace daňové a sociální politiky, umožní nám přijmout nové iniciativy bez toho, aby byly zmařeny principem jednohlasnosti.

9) A konečně, text je korunovací toho, co můžeme nazvat francouzskou vizí Evropy stojící proti vizi anglo-saské (týkající se svobodného obchodu*, státní svrchovanosti a mezivládních vztahů). Jacques Chirac zdůraznil: "Francie si přála tuto Ústavu, která byla Francií široce inspirována." Žádná jiná země nehrála větší roli při její koncepci a realizaci, žádná politická rodina se na ní nepodílela více než evropská EPP, a její člen UMP.

Francouzům se klade tato otázka: Chceme dát EU prostředky k tomu, aby mohla bránit naše hodnoty, naši identitu, naše zájmy a vliv Francie v éře globalizace? Pro nás je odpovědí kategorické "ano".

Tak a máme to konečně černé na bílém. EU má být proti-anglosaská a proti-liberální. Když jsem se dostal k bodu 9, nevěřil jsem svým očím. Tak jasnou aroganci proti principu britského pojetí světa, tedy individualismu a liberalismu, jsem na oficiálních stránkách vládnoucí strany opravdu nečekal. Opravdu mě zajímá, jak se k tomu postaví britští euro poslanci, pokud se jim článek dostane do rukou a dovedu si představit, jakým způsobem by ho mohli využít britští euro skeptikové ve svém boji proti Ústavě EU. Nechápu tak úplně, co tím pan Lamassoure sleduje, jde mu o rozbití EU a následné znovuvytvoření zdravého francouzsko-německého neliberálního jádra s tradičními satelity a se silnou státní intervencí socialistického typu? A to ani nemluvím o zbytku článku, opravdu mě udivuje, že se zrodil z pera pravicového politika. Osobně bych ho spíše řadil do myšlenkového světa "sociálního státu" typu Vladimíra Špidly a jemu podobných nadšenců.

Nechci zbytečně dramatizovat, neboť doba je jiná, ale nemohu než citovat úryvek z knihy F.A.Hayeka Cesta do otroctví, ve které popisuje socialistické kořeny německého národního socialismu. Pevně doufám, že se jedná o podobnost čistě náhodnou. Omlouvám se za nevzletnost překladu, knížku vlastním pouze ve francouzštině.

Rozhodující otázka nejenom pro Německo, ale i pro celý svět, která musí být Německem v celosvětovém zájmu vyřešena je následující: je to průmysl, který bude v budoucnosti řídit stát, nebo tomu bude naopak? Prusianismus a socialismus na tuto otázku odpovídají shodně, bojují proti Anglii, která je v každém z nás. O.Spengler

Odtud, tvrdí Hayek, už stačí udělat jej jeden krok a jsme v národním socialismu a poukazuje na Moellera van der Brucka, který proklamuje světovou válku mezi socialismem a liberalismem.

V dnešním Německu nechceme liberály, máme mladé revolucionáře a mladé konzervativce. Kdo chce být liberálem? ...Liberalismus reprezentuje filozofii, od které se nyní německá mládež odvrací s hnusem, rozčilením a pohrdáním, neboť nic není tak vzdálené její filozofii, nic ji tak mocně neodpuzuje jako tato životní koncepce. Dnešní německá mládež vidí v liberálovi svého nepřítele par excellence.

Třetí říše ve vizích Moellera van der Brucka, byla podle F.A.Hayeka určena k tomu, aby Němcům dala socialismus uzpůsobený jejich charakteru a nezkorumpovaný západní ideologií liberalismu. Což, jak podotýká autor se svým vrozeným smyslem pro pečlivost, se také později stalo skutečností.

Martin Mařák

UMP
Další články tohoto autora:
Martin Mařák

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku