Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 2.2.2005
Svátek má Nela / Hromnice
  Výběr z vydání
 >USA: Inaugurační projev prezidenta George W. Bushe - 2005
 >HISTORIE: Sudetoněmecké dějiny (část 2: 1919 až 1937)
 >EVROPA: Legislativní proces podle Evropské ústavy
 >POLITIKA: Konec liberálů v Čechách lze odvrátit jen spoluprací
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlý sen neboli Hledání dokladů
 >GLOSA: Teplo, teplíčko
 >DOPRAVA: Jak jsem se (ne)popral na Barrandovkém mostě
 >PSÍ PŘÍHODY: Nepozorný Bart
 >CHTIP: Who is Hu?
 >POVÍDKA: Krtinec
 >ZPRÁVA: Fond "Připomínka a budoucnost" rozšiřuje nadační činnost
 >PENÍZE.CZ: Konec ičařů v ČR, nebo mnoho povyku pro nic?
 >POLITIKA: Stejně všechno bylo jinak
 >BRAZÍLIE 6: Amazonie, její mohutnost a ubývání
 >MÉDIA: Televize hledá SuperSpermii

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
2.2. PENÍZE.CZ: Konec ičařů v ČR, nebo mnoho povyku pro nic?
Petr Šafránek

V roce 2004 nabyl účinnosti zcela nový zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.). V poslední době vyvolává velké diskuse zejména ustanovení § 13 odst. 1 tohoto zákona, které mimo jiné říká: "Právnická nebo fyzická osoba je povinna plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu její činnosti zajišťovat svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce."
Je přitom zajímavé, že shodný text byl obsažen v § 1 odst. 6 původního zákona o zaměstnanosti (1/1991 Sb. v posledním platném znění) a nikdo mu rozhodně nevěnoval takovou pozornost, jaké se "těší" nyní naprosto stejný text nového zákona, pouze přesunutého do jiného paragrafu.
V čem je problém? Toto ustanovení zákona má zabránit tzv. zaměstnávání lidí na živnostenský list. Tito lidé bývají často označováni jako "ičaři", protože mají přiděleno vlastní identifikační číslo (IČ) a svoji činnost vykonávají jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), nikoliv jako zaměstnanci. Zdánlivě největší problém s tímto ustanovením mají údajně mít firmy působící v distribuci finančních produktů, které využívají rozsáhlé sítě na principu smluv o obchodním zastoupení. Tento problém je ovšem opravdu jen zdánlivý. V našem právním řádu totiž existují další zákony, které takovou spolupráci jasně definují jako smluvní vztah podnikatelských subjektů, nikoliv jako vztah pracovněprávní, jak o něm hovoří zákon o zaměstnanosti.

Které to jsou?

 • Obchodní zákoník:
  ten v § 652 a následujících paragrafech definuje smlouvu o obchodním zastoupení a hned v prvním odstavci říká: "Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv (dále jen "obchody") nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet."
  Pokud je tedy použita smlouva o obchodním zastoupení, je přímo ze zákona zřejmé, že jde o smlouvu mezi podnikateli, nikoliv o pracovněprávní vztah. Používání obchodních zástupců je očividně zcela legální a těžko je lze označit za porušení zákona o zaměstnanosti.
 • Zákon 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu:
  ten stanoví v § 30 odst. 4 možnost investičního zprostředkovatele využívat jiného investičního zprostředkovatele. Z téhož zákona pak vyplývá, že investiční zprostředkovatel je podnikatel (rozhodnutí o registraci KCP je jiným oprávněním k podnikatelské činnosti, které stát vydává za správní poplatek 2 000 Kč, tedy o 100 % dráž, než živnostenský list). I tento zákon tedy zavádí smluvní vztah mezi podnikateli, který není vztahem pracovněprávním.
 • Zákon 38/2004Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí:
  I ten jasně definuje podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele jako podnikatele, který má smluvní vztah s agentem či makléřem. Obdobně je na tom vázaný pojišťovací zprostředkovatel ve vztahu k pojišťovně. Osvědčení o zápisu do registru MF je opět jiným oprávněním k podnikatelské činnosti (rovněž za správní poplatek 2 000 Kč), tudíž i zde zákon zavádí smluvní vztah mezi podnikateli, nikoliv vztah pracovněprávní.

Z výše uvedeného je zřejmé, že využívání "ičařů" při zprostředkování finančních produktů je zcela v souladu s platnou legislativou, neboť zvláštní právní úprava jak investičních zprostředkovatelů, tak i pojišťovacích zprostředkovatelů s tím přímo počítá. Stejně tak s takovou formou smluvního vztahu přímo počítá smlouva o obchodním zastoupení. Zákon o zaměstnanosti tak může dopadnout nanejvýš na ty, kteří mají "na IČ" třeba sekretářku apod. Navíc v současné době probíhá jednání o novele, a to jak formou vládního návrhu tak i jako poslanecká iniciativa.

Autor je člen Legislativně-právní komise AFIZ

Jaký zákon se podle vás "ičařů" dotýká? Zneužívají podnikatelé vyjmenované úpravy? Měl by být legální "schwarz system"?
Další články tohoto autora:
Petr Šafránek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku