Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 10.2.2005
Svátek má Mojmír
  Výběr z vydání
 >USA: Školství ve Spojených státech 4 - Miki na MIT
 >BRAZÍLIE 9: Přichází velmoc
 >POLITIKA: Euroreferendum je obětí demagogie
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Automobil jako produkt zákonodárce
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Ještě o vernisáži výstavy vynálezů Julese Verna
 >PRÁVO: Elektronická komunikace se soudy - zastaví krádeže soudních spisů?
 >POVÍDKA: Příhoda se stařenkou
 >PSÍ PŘÍHODY: Copak to tam asi je
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Evropský konvent, Konvent, prezídium Konventu a politbyro Evropy
 >VIA CAROLINA: Tradiční spojnice českých zemí s evropským západem
 >ÚVAHA: Je Česko uzpůsobeno k „fízlování“?
 >EKONOMIKA: Japonsko, Brazílie, Jižní Korea
 >PENÍZE.CZ: Legislativní posun v oblasti nájemného?
 >HISTORIE: Sudetoněmecké dějiny (část 5: 1945 až 1946 – vyhnání)
 >EVROPA: Jsme pro Evropskou ústavu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politický cirkus  
 
10.2. Zvrat ve stylu pimprlového divadla
(eff)

Astonův přípodotek:
Až dosud jsem si myslel, že Bamberg nasadil laťku tak vysoko, že ji nepůjde překonat. A vida, jak nemá být člověk malověrný! Jde to! Zde je fakt sám - Rostislav Rod, kterému Grossův strýc František Vik dluží 900 tisíc korun, údajně prodal směnku předsedovi neparlamentní strany Česká pravice Michalu Simkaničovi. Peníze ale zatím nedostal. Jak toto komentovat? Nijak. Zde je originál prohlášení pana Simkaniče:

PROHLÁŠENÍ

Jako předseda konzervativní politické strany Česká pravice mám zcela jiné politické názory než Stanislav Gross. Nemohu dokonce říci, že bych jej měl v jakékoli oblibě a jeho vládu považuji za nejhorší z těch polistopadových. I já však občas v politice bývám konfrontován s médii a cítím jejich obrovskou proměnu. V dřívějších dobách , když novinář někoho napadl, musel vždy použít fakta. Dnes stačí k napadení kohokoli pouze touha novináře někomu uškodit, popřípadě příkaz od vydavatele listu či objednávka od public relations agentury. Zatímco dříve mohl napadený bojovat s uchopitelnými fakty, dnes proti němu stojí účelově vytvořená nálada, která je vyvolána pouze hodnotícími přídavnými jmény. Jsem plně pro, aby novináři byli "hlídacími psy demokracie", dnes se však stále více stávají - ve službě německým vydavatelským domům a někdy snad i svým kapsám spíše "hyenami demokracie".

Hlídací pes cítí spokojenost, když žádný lump nepřijde, hyena však musí každý den ulovit kořist, aby měla co jíst. Novinář je na tom podobně, jinak neprodá své noviny. A jestliže se kořisti nedostává, je třeba ji uměle vyrobit. Naše situace je o to horší, že drtivá většina našich médií je v zahraničním a především německém vlastnictví.

Aktuální kauza premiéra Grosse je poslední kapkou, která mi potvrdila, že se česká žurnalistika dostává mimo svůj deklarovaný rámec. Dikce článků připomíná doby, kdy totalitní žurnalistika psala proti třídnímu nepříteli. Ze svědka je pouhým přidáním přídavného jména "nedůvěryhodný svědek a z půjčky je "podezřelá půjčka". Bez přídavného jména je třeba dokazovat, s ním to nutné není. Vznikají tak situace, kdy fakta proti náladám nic nezmohou.

Rozhodl jsem se proto pokusit se ukončit tuto štvanici a dohodl se s panem Rodem na odkoupení směnky - a to za stejnou sumu, která byla původním předmětem půjčky - tedy za 900 000,- Kč. Protože jakožto mimoparlamentní strana disponujeme velmi omezenými prostředky, dohodl jsem se s prodávajícím na odložené splatnosti a věřím, že mu naše politická strana bude schopna předmětnou částku uhradit ze státního příspěvku, vzešlého z naší účasti v budoucích volbách. Koupenou směnku jsem poté znehodnotil a byl bych rád, aby toto mé gesto bylo chápáno jako výraz sounáležitosti se všemi, kdo jsou pronásledováni médii nikoli na základě faktů, ale nálad či objednávky.

Mám tak za to, že premiér od tohoto okamžiku na základě tzv. strýcovy směnky nikomu nic nedluží de iure. Na druhou stranu však nemohu nekomentovat, že k tomu, že se tato kauza dostala až do současných značných rozměrů může do značné míry sám a prokázal tak, že není schopen nadále vést tuto zemi. V souvislosti s tím, že sám prohlásil, že si je vědom, že celou věcí vznikají naší republice poměrně značné škody pevně věřím, že celou situaci sám zváží a bez vynuceného novinářského tlaku v cizích službách sám odstoupí. Jedině tak prokáže svá slova z plakátů, že to myslí upřímně. Novináře pak chci poprosit o následující - staňte se znovu hlídacími psy demokracie a nebuďte hyenami. To je váš skutečný úkol.

Ing. Michal Simkanič, předseda ČP

Vyjadřuji souhlas s tímto prohlášením. Když jsme začínali vydávat Mladou frontu Dnes, platilo pravidlo, že smíme operovat jen s fakty. Měli jsme zakázáno používat ve zpravodajství hodnotící přídavná jména. Bohužel dnes je na nich zpravodajství těchto novin postaveno a vyvolávají se tak účelové nálady. Proto jsem se rozhodl toto gesto pana předsedy České pravice podpořit a prodal jsem mu směnku bez jediné koruny zisku.
Rostislav Rod


Další články tohoto autora:
(eff)

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku