Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 15.2.2005
Svátek má Jiřina
  Výběr z vydání
 >SVĚT: O předpokladech vhodného počínání v hostově domě
 >EKOLOGIE: Někteří poslanci to kupodivu vědí
 >SPOLEČNOST: Omluva Pavlu Dostálovi
 >MÉDIA: Digitalizaci nelze zastavit
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Tak holt budu platit
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Proč číst verneovky – Děti kapitána Granta I
 >HISTORIE: Vznik a zánik jaderné elektrárny
 >VIA CAROLINA: Tradiční spojnice českých zemí s evropským západem
 >PSÍ PŘÍHODY: Fascinovaná Irda
 >ÚVAHA: Krátká a aktuální
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Největší Čech a fenomén Cimrman
 >SPOLEČNOST: Sv. Valentýn nebo sv. Trifon?
 >ÚVAHA: Český impeachment – „birdment“?
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Pronájem tf. linky by měl stát zhruba 200 korun
 >PENÍZE.CZ: Navýšit cílovou částku kvůli spoření? Nesmysl!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
15.2. PENÍZE.CZ: Navýšit cílovou částku kvůli spoření? Nesmysl!
Jiří Šedivý

Dva velcí hráči na trhu stavebního spoření podmiňují změnu smlouvy řadou sankcí a poplatků (v poněkud mírnější podobě dělají totéž i ostatní spořitelny). Položili jsme si tedy základní otázku: jak se budou vyvíjet peněžní zůstatky na starší smlouvě v případě již splněného zákonného (dříve pětiletého) cyklu spoření, nebo v případě přiblížení se ke "stropu" vašeho účtu, cílové částce? Potřebujete tuto situaci řešit? Pak vězte, že taková změna je v případě pouhého spoření za každých okolností nevýhodná. Jak je to možné?

Proč tolik nevýhod?

Stavebním spořitelnám se v posledních letech daří o něco hůře, než si jejich akcionáři představovali. Výjimku tvořil rok 2003, který se nesl ve znamení velkého boomu, díky změně legislativy a znevýhodnění podmínek. Jednou z příčin byl také makroekonomický vývoj a pokles úrokových sazeb na mezibankovním trhu. Horší podmínky tak spořitelny dodnes kompenzují tím, že se snaží snižovat počty starších (příliš) vysoko úročených smluv.

Českomoravská stavební spořitelna a Modrá pyramida stavební spořitelna umožňují navýšení cílové částky, které je většinou motivováno zachováním starších výhodných podmínek, za velmi nepříznivých podmínek. Klientova smlouva je převedena na aktuální tarif, čímž klesá úročení na 2 %, a navíc již připsané úroky spořitelna de facto přeúročí z původní, výhodnější výše. Na smlouvu totiž uplatní zvláštní poplatek na úrovni 1/3 již připsaných úroků. Takřka samozřejmostí je i zrušení úrokového zvýhodnění, 50% bonusu k úrokům, když nevyužijete nároku na čerpání úvěru. Zpřísnění podmínek je podle Manfreda Kollera, předsedy představenstva ČMSS, motivací klienta pro přijetí úvěru a podporou úvěrování vůbec. (O tom, jak se chovají konkrétní stavební spořitelny při požadavku na změnu smlouvy, jsme psali v článku Navýšení cílové částky vás může přijít draho.)

Jaké varianty jsme srovnali

Namodelovali jsme průběh stavebního spoření za obecných podmínek.
· Neuvažujeme poplatky
(pro porovnání variant to není třeba, neboť u všech jsou poplatky totožné, pouze v případě dvou smluv je pochopitelně dodatečný náklad na další vedení účtu),
· předpokládáme, že záloha státní podpory je připsaná na účet 1. 5. následujícího roku a je tedy celý květen úročena (chyba může být v řádu jednotek Kč),
· předpokládáme, že vklady jsou prováděny jednou ročně na konci roku (proto rok 0),
· vkládáme 18 000 Kč, přestože je to z hlediska získání státní podpory v jiném než prvním roce zbytečné,
· i v případě nových podmínek vkládáme 18 000, čímž se sice připravujeme o část státní podpory, ale zase zachováváme porovnatelnost variant při stejných nákladech.

Konkrétní varianty pak vypadají takto:
Stará – podle starých podmínek platných koncem 90. let, úročení ve výši 3 % včetně úrokového zvýhodnění (50 % úroků).
Změna – přistoupíte-li po pěti letech spoření (na konci roku 5) ke změně podmínek a např. navýšíte cílovou částku, klesne vám úročení za 3 na 2 % a zaplatíte poplatek na úrovni 1/3 dosud připsaných úroků.
Nové podmínky – uzavřete novou smlouvu podle současných tarifů (2% úročení, 15 % státní podpory).
Kombinace – v roce 6 se rozhodnete uzavřít novou smlouvu podle nových podmínek (nemáte na výběr) a starou nevypovíte, necháte pouze úročit – máte výhodný termínovaný vklad.

Čísla aneb menší překvapení

Konkrétní hodnoty jsme modelovali až na 15 let a zjistili jsme zajímavý fakt: pokud starou smlouvu nevypovíte a místo jejího navýšení uzavřete smlouvu novou podle nových podmínek, získáte vyšší výnos bez ohledu na dobu spoření. Tedy pokud u obou smluv dospoříte povinný cyklus. Dohromady to tedy činí minimálně 11, v našem případě dokonce 12 let. A právě na neochotě dělat složité výpočty a čekat 12 let je založen nesmyslný poplatek těchto spořitelen.
Navýšíte-li cílovou částku, ztrácíte finančně, ale ke svým penězům se dostanete prakticky ihned. Naopak uzavřením nové smlouvy se nepřipravujete o peníze, ale část si budete moci vyzvednout až po uplynutí šestileté vázací lhůty. Peníze z první smlouvy získáte kdykoliv, ale od vybrání se pochopitelně nebudou úročit.
My jsme zpracovali variantu, kdy necháte obě smlouvy běžet a nevypovídáte je. Konkrétní údaje naleznete v tabulce a pro přehlednost i v grafu. (Rozdíl je zkreslen o řádově 300 Kč ročně, které zaplatíte navíc za vedení dalšího účtu ve stavební spořitelně.)

Tabulka jednotlivých variant (v Kč)

Rok

Stará

Změna

Nové podmínky

Kombinace

0

18 000

18 000

18 000

18 000

1

41 445

40 922

39 096

41 445

2

65 616

64 517

60 674

65 616

3

90 512

88 820

82 748

90 512

4

116 155

113 852

105 329

116 155

5

142 567

139 634

128 429

142 567

6

169 771

165 010

152 038

169 771

7

197 792

190 901

176 118

195 443

8

226 653

217 309

200 681

221 711

9

256 380

244 245

225 734

248 617

10

286 999

271 720

251 289

276 174

11

318 537

299 744

277 355

304 399

12

351 020

328 329

303 942

333 287

13

384 478

357 486

331 061

362 805

14

418 940

387 225

358 722

392 968

15

454 436

417 560

386 937

423 790

Podrobnější přehled (vklady, úročení, úrokové zvýhodnění) jednotlivých variant naleznete v příloze.

Graf jednotlivých variant
(Osa X – počet let, Y – naspořená částka¨v Kč)

Navýšení smlouvy by se mělo vyplatit tam, kde se červená křivka dostává pod modrou. Z grafu ovšem vyplývá, že to není nikde.

Rozdíly v řádech několika tisícovek korun za několik let jsou rámcově zanedbatelné. Podstatnou informací je skutečnost, že se zkrátka tento krok spořitelům nevyplatí. Bohužel pro každý případ je nutno počítat znovu a znovu. Mimo shora uvedené spořitelny další neuplatňují onen podivný 1/3 úrokový poplatek, a tím se jejich změna stává únosnější. I u benevolentnějších ústavů však platí uvedená logika, že je levnější uzavřít smlouvu novou. Univerzální recept zní: rozdíly jsou! Ale stojí to za to? Spíše si všimněme toho, jak která spořitelna "cvičí s klienty, které má v hrsti".

I změna může být výhodná

Tip Peníze.CZ

Pokud si nejste jisti, jak vysokou cílovou částku budete potřebovat, připlaťte si na začátku vyšší poplatek za vyšší cílovou částku. Své podmínky si tak garantujete na delší dobu. Jestli ovšem spořitelny zase nevytáhnou nějaký trik, se kterým nás dosud neseznámily.

Proč tedy spořitelny nabízejí možnost navyšovat cílovou částku, když není o co stát? Změna smlouvy při navýšení cílové částky může za určitých okolností znamenat výhodu. Tou je úvěr ze stavebního spoření. Za cenu ztrát na naspořené částce získáte výhodnější podmínky při poskytnutí úvěru a díky naspořeným vkladům můžete dosáhnout za přijatelných podmínek na úvěr ve slušné výši. Opět nezbývá nic jiného než žádat odborníky o výpočet nebo se spolehnout na vlastní vědomosti, a minimálně kalkulačku. Této problematice se budeme rovněž v budoucnu věnovat.

Pravdou zůstává, že navýšení cílové částky je skutečně na dobrovolném souhlasu smluvních stran. Nelze příliš vyčítat stavebním spořitelnám, že nechtějí podporovat vyšší zisky svých klientů, když na tom samy tratí. Fér by však také bylo, kdyby svým klientům vždy při žádosti o navýšení smlouvy konkrétně spočítaly a namodelovaly přesné simulace jejich případu včetně poplatků. Klient by se pak po zjištění svých možností mohl bez problémů zodpovědně rozhodnout, kterou variantu považuje za nejvýhodnější. To ale zatím není standardem, bohužel.

Uvažujete, nebo se rozhodujete o tom, zda navýšit starou nebo uzavřít novou smlouvu? Co soudíte o podmínkách navýšení cílové částky? Měly by spořitelny sdělit klientům, že navýšení je pro ně poměrně nevýhodné? Je vůbec správné, že existuje možnost navýšení cílové částky?
Další články tohoto autora:
Jiří Šedivý

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku