Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 14.2.2005
Svátek má Valentýn
  Výběr z vydání
 >HISTORIE: Ad Sudetoněmecké dějiny: Proč překlad?
 >EVROPA: Referendum o euroústavě ve Španělsku a jiné drobnosti
 >EKOLOGIE: Ta hrůza by byla vidět až z Prahy!
 >MÉDIA: Jak zabít digitalizaci
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Brutální závěr sobotního večera - hádka s policajtkama
 >EVROPA: Jsme pro Evropu svobody a demokracie
 >POLITIKA: Gross to má odbytý, co pánové Kalousek a Tlustý?
 >GLOSA: Stovka za sto
 >PSÍ PŘÍHODY: Rváčem proti své vůli
 >EVROPA: Význam společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
 >POLITIKA: Spanilá jízda ocelové magnólie
 >NÁZOR: Proč nevěřím Grossovi
 >MEJLEM: Výzva k ukončení útoků na premiéra
 >EKONOMIKA: Snížením daní k beznaději
 >PENÍZE.CZ: Evropské programy bank: objev roku, nebo marketing?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
14.2. EVROPA: Význam společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
Marek Dluhoš

Historie jednoznačně ukázala na kladné stránky spolupráce států v zahraniční a bezpečnostní politice. Společný postup, jehož předpokladem je nalezení společné vůle k jednání, umožňuje nejefektivnější, komplexní působení proti všem hrozbám, se kterými se v dnešním globalizovaném světě setkáváme. Právě koalice zemí byly v minulosti rozhodující silou, ovlivňující politiku světa na desítky let dopředu. A Evropská unie 25 států s více než 450 milióny obyvatel je více než takovouto koalicí.

Přesto se v České republice najdou hlasití odpůrci podobného směřování Evropské unie. Jak je takový rozpor možný? Odkud se bere u určitých osob, dnes především vedoucích členů ODS a KSČM, tato nechuť ke spolupráci s vyspělou Evropou a jejich nacionalistické projevy? Je to jen strach z přílišné cizí kontroly vlastních pokusů o nové ekonomické teorie, jak to předváděl bývalý předseda ODS profesor Klaus? Obava, že počet důchodců, volících KSČM, nebude v Evropské unii stačit na žádné větší prosazení dávno zprofanované komunistické ideologie, jak se jim to bohužel ještě často daří u nás? Nebo skutečný výraz zájmu o potřeby občanů České republiky?

V dnešní době, stejně jako v minulosti, je rozvoj zemí a míra životní úrovně i osobních svobod jejich občanů spojen nejen s tím, která politická strana v nich zrovna vládne, ale i jaké zdroje surovin mají k dispozici, případně, jak jsou schopny prodávat své výrobky na zahraničních trzích. Ukázalo se, že samotná vyspělost kulturní a technická neznamená nutnou schopnost zachování státní suverenity, jak jsme tomu byli svědky v případě I. Československé republiky, která nedokázala vzdorovat daleko silnějšímu okolí. A podobné situace mohou nastat i v budoucnu. Jen společné ekonomické zájmy a jejich prosazování v těsné spolupráci s dalšími zeměmi (což je podstata procesu sjednocování Evropy ) nám budou jistou zárukou, že se o tyto země budeme moci opřít i v jiných, než hospodářských vazbách. A v jejich zájmu bude pomoci nám.

Zároveň nelze opomíjet význam moderních technologií a jejich velké finanční náročnosti. Mohou je totiž vyvíjet a disponovat s nimi jen státy s velkým počtem vysoce kvalifikovaných sil. To vyžaduje značné finanční investice do školství, vědy a výzkumu. Přičemž právě projekty, které se zpočátku zdají bez většího praktického dopadu a výsledků, mohou znamenat nejhodnotnější objevy. A jak víme, ČR nemá ani na zaplacení a s tím spojené udržení odborníků v projektech aplikovaného výzkumu. Hodnota informací, které jsou tímto způsobem získávány, přitom často přesahuje miliardové částky.

Je zřejmé, že snaha o hospodářské prosazení i s nejnovějšími výrobky naráží na konkurenční snahy firem a zástupců dalších zemí. Ty mohou mít nejen formu nabídek něco za něco - odběr zboží je spojen s pomocí v zahraničně - politické, případně vojenské oblasti. Stejně velká nebezpečí hrozí ze strany průmyslové špionáže od větších a silnějších států. Tyto jsou schopny díky daleko kvalitnějšímu vybavení, případně lépe řízeným a financovaným tajným službám, jaké si Česká republika dovolit nemůže, zajistit získávání informací ze všech těchto malých zemí najednou - viz. britsko-americký systém Echolon. Případně celosvětové využívání systému Windows, o jehož bezpečném používání a skutečném počtu všech zadních vrátek a možností průniků k informacím, které přes něj obíhají, podle mne zdaleka nevíme všechno. A to ani po poslední návštěvě šéfa Microsoftu Billa Gatese v Praze. Každý stát totiž podporuje především vlastní firmy, které jsou největšími plátci jeho daní. Proto je jisté, že mezi nimi probíhá i výměna informací, získaných na konkurenci. Domnívám se, že například financování špičkově vybavených týmů, které by prověřovaly tento většinově používaný software a hardware a zjišťovaly dosud nezveřejněné operační možnosti, by se Evropské unii rozhodně vyplatilo. Koordinace bezpečnostních programů zemí Evropské unie se tady jeví jako jediná možnost, jak zabránit ochranu našeho výzkumu a s tím spojeného rozvoje, před finančně často daleko lépe zajištěnými institucemi v dalších zemích světa.

Také možnosti podnikání našich občanů a firem v zahraničí jsou závislé na vztahu představitelů daných zemí k České republice. Jsme však příliš malý stát, abychom mohli bezproblémově pronikat na pro nás výhodné trhy, zatímco posíleni vahou Evropské unie můžeme vlivem konkurovat největším a nejbohatším velmocem typu USA, Číny, Japonska, ve vývozu zbraní pak například Ruska. Velkou roli hraje také fakt, že v případě zemí, jako byl Irák, kde po ofenzívě USA přišly Francie a Německo nejen o možnost dalších zakázek, ale zřejmě se nedostanou ani k penězům, které jim země dlužila a byla dříve schopna splácet, nám zbudou jen drobty z toho, co ti větší nebudou chtít. Také nám, jako České republice, bylo naznačeno, že s příliš velkými zakázkami počítat nemůžeme. Je jisté, že Američané si v této, na ropu nesmírně bohaté zemi, zajistí pozice na roky, možná i desítky let dopředu. Je důležité, udržovat s USA partnerské vztahy, které však nesmí být založeny na poměru podřízený - nadřízený, ale vzájemné rovnováhy.

Dnešní svět se svými globalizačními vlivy přeje státům silným a připraveným. Silní se stávají silnějšími a bohatí bohatšími právě díky co nejefektivnějšímu a nejpřesnějšímu využití všech svých možností. A to jak vojenských, tak koncentrací zahraničního působení a co nejzodpovědnějšího využití práce bezpečnostních složek. Ty mají nejen bránit činnosti teroristů, ale neméně katastrofálním průnikům špionážním. Jimi zapříčiněná zaostalost země, která si nezajistí dostatečnou ochranu svých technologií a zdrojů energie před jinou, může v případném dalším měření sil znamenat nemožnost zpoždění dohnat.

ODS i KSČM svým přístupem dokazují, že nejsou schopny vnímat zahraničně-politická, ani bezpečnostní rizika našeho nekoordinovaného jednání v rámci Evropské unie. Je zřejmé, že jejich představitelům jde především o co nejméně kontrolované jednání s prostředky České republiky, přičemž pro ně se, jak jsou na to nyní zvyklí, ve státní pokladně vždy dostatečné platy a diety najdou. Že zbytek státu bude ekonomicky upadat, samozřejmě nezveřejňují. Pro KSČM je to navíc jediná cesta, jak se mohou dostat k moci. Tu jim po postkomunistické ČSSD ODS jen přiblíží. Jak říkal hlavní agitátor Lenin: “Čím je v zemi hůře, tím je pro nás lépe.“ Proto se dnes nelze divit, že si komunisté v mnoha krocích s ODS tak zdánlivě překvapivě rozumí.

Koordinovaná zahraniční a bezpečnostní politika České republiky s ostatními členy Evropské unie, je tak i zárukou hospodářského rozvoje naší země. Vede k rozšíření možností našich občanů - zrušení vízových povinností se státy, které dnes vůči nám tato omezení uplatňují se zdůrazňováním jejich vyspělosti a naší zaostalosti. Tato vzájemná podpora všech 25 zemí Evropské unie ve všech konfliktních situacích, kterou v České republice prosazují především Evropští demokraté, je největší šancí na perspektivní budoucnost našeho státu. Řízení všech hlavních zahraničně-politických událostí z jednoho evropského centra povede k značnému posílení role Evropské unie ve světě, jehož výsledkem bude i růst významu České republiky.
Další články tohoto autora:
Marek Dluhoš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku