Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 14.2.2005
Svátek má Valentýn
  Výběr z vydání
 >HISTORIE: Ad Sudetoněmecké dějiny: Proč překlad?
 >EVROPA: Referendum o euroústavě ve Španělsku a jiné drobnosti
 >EKOLOGIE: Ta hrůza by byla vidět až z Prahy!
 >MÉDIA: Jak zabít digitalizaci
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Brutální závěr sobotního večera - hádka s policajtkama
 >EVROPA: Jsme pro Evropu svobody a demokracie
 >POLITIKA: Gross to má odbytý, co pánové Kalousek a Tlustý?
 >GLOSA: Stovka za sto
 >PSÍ PŘÍHODY: Rváčem proti své vůli
 >EVROPA: Význam společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
 >POLITIKA: Spanilá jízda ocelové magnólie
 >NÁZOR: Proč nevěřím Grossovi
 >MEJLEM: Výzva k ukončení útoků na premiéra
 >EKONOMIKA: Snížením daní k beznaději
 >PENÍZE.CZ: Evropské programy bank: objev roku, nebo marketing?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
14.2. EVROPA: Jsme pro Evropu svobody a demokracie
Jiří Zahrádka

Skupina intelektuálů a politiků sepsala petici s názvem "Jsme pro Evropskou ústavu" (dále jen "Petice"). Nehodnotíme motivy jejích autorů, ale kvalitu a pravdivost textu. Proto cítíme jako svou povinnost opravit četné nepřesnosti či zavádějící omyly tohoto dokumentu. K tomu nás vede respekt k hodnotám demokracie, svobody a práv každého člověka.

Odmítáme slova, která mohou vzbudit dojem, že teprve schválením Evropské ústavy získáme "právo a příležitost podílet se na utváření a prosazování hodnot celého kontinentu." Naše práva a příležitosti jsou dána již nynější Smlouvou o založení Evropského společenství a Smlouvou o Evropské unii. Euroústava naše možnosti naopak omezuje snížením podílu našich hlasů a odstraněním principu "jeden komisař za každou zemi."

1. Není pravdou, že euroústava poprvé v historii vymezuje Evropu jako společenství hodnot, jako je svoboda, demokracie, nepřípustnost diskriminace a podobně. Tyto hodnoty jsou jako základní pilíře Evropské unie definovány již v článku 6 nynější Smlouvy o Evropské unii.

2. Není pravdou, že až euroústava "stanoví jasná pravidla hry." Všechna práva a povinnosti členských států, jejich občanů i centrálních orgánů EU jsou samozřejmě stanovena již v nynějších smlouvách. Slova Petice o tom, že "pravidla potřebují především ti menší a střední, velcí hráči si mnohdy dělají, co chtějí" zamlčují, že právě euroústava dává těm velkým ještě větší váhu hlasů, zatímco těm menším hlasy ubírá.

3. Považujeme za nanejvýš pochybná slova Petice, že euroústava "přináší jednodušší, přehlednější, pro občany pochopitelnější uspořádání zákonů, cílů, pravomocí, institucí, nástrojů EU, zejména v oblasti spravedlnosti a vnitra." Evropská ústava může naopak mást rozdílnými definicemi a právní silou podobně nazvaných právních norem (například "nařízení" dle současných smluv má zcela jiný obsah než "evropské nařízení" dle smlouvy o evropské ústavě). Zatímco nyní jsou pro občany zemí EU v oblasti justice a vnitra závazné jen ty evropské normy, které již národní parlament implementoval do národních zákonů, budou po přijetí euroústavy závazné a bezprostředně aplikovatelné nejen akty národního parlamentu, ale i akty centrálních unijních institucí.

4. Odmítáme matoucí vzbuzení dojmu, že dle současných smluv je rozvoj Unie blokován "při požadavku jednomyslného rozhodování v Radě ministrů." Požadavek jednomyslného rozhodování je omezen pouze na některé oblasti, jako je například policejní a soudní spolupráce, stanovení výše daní nebo společná zahraniční politika. Oblast ekonomická je téměř kompletně již nyní rozhodována kvalifikovanou většinou hlasů.

5. Co nejdůrazněji odmítáme nepravdivá slova Petice, že "přijetím (euroústavní) smlouvy se ČR nevzdává žádných nových pravomocí, ty byly Evropské unii předány už při podpisu smlouvy o přistoupení." Kromě přesunu některých otázek z jednomyslného rozhodování do oblasti hlasování kvalifikovanou většinou, které umožňuje schválit konkrétní akt i proti vůli České republiky, zavádí Evropská ústava v článku I-18 možnost, aby si centrální unijní orgány přisvojily další pravomoci, bez ohledu na souhlas či nesouhlas vlád a parlamentů členských států.

Petice uvádí, že euroústava "zavádí právní subjektivitu Unie, která zajistí větší uplatnění zájmů členských států Unie v globálním světě." Upozorňujeme, že již dle současných smluv má právní subjektivitu Evropské společenství, tedy ekonomický a obchodní pilíř Evropské unie. Proto již nyní mohou bruselské instituce vyjednávat obchodní podmínky pro Evropskou unii na globálních fórech.

6. Petice uvádí, že "nové evropské občanství poskytuje všem občanům naší země právo obracet se přímo k orgánům Unie, obracet se na evropského ombudsmana, podávat petice k Evropskému parlamentu", a že "smlouva poskytuje svobodu pohybu a pobývání všech občanů po celé Evropské Unii, zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě státní příslušnosti."

Upozorňujeme, že "evropské občanství" je definováno již nyní v článku 17 Smlouvy o založení Evropského společenství; že právo obracet se na evropského ombudsmana mohou občané naší země již nyní dle článků 21 a 195 této smlouvy, a že podávat petice k Evropskému parlamentu mohou již nyní dle článků 21 a 194 téže smlouvy. Stejně tak již nynější smlouvy zaručují "svobodu pohybu a pobývání všech občanů po celé Evropské Unii" a "zakazují jakoukoli diskriminaci na základě státní příslušnosti."

7. Upozorňujeme, že slova Petice o tom, že euroústava "ctí jedinečnosti členských států..., posiluje (vzájemnou) sounáležitost..." se dají stejně aplikovat i na současné smlouvy (viz čl. 6, odst. 3 Smlouvy o EU a čl. 2 Smlouvy o založení ES).

8. Petice vytváří dojem, že euroústava dává více moci národním parlamentům při vzniku unijní legislativy. Upozorňujeme, že parlamentům členských států bylo dáno pouze právo být ifnormován, právo hodnotit a právo namítnout porušení zásad subsidiarity a proporcionality. Evropská ústava jim však nedala právo zablokovat legislativu, vzniklou v centrálních unijních orgánech, pokud s tím tyto orgány samy nesouhlasí (viz článek 7 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality).

Autoři Petice uvádějí, že “je neodpovědné strach (z euroústavy) vyvolávat.” My se domníváme, že je neodpovědné zamlčovat před občany států Evropské unie skutečná negativa evropské ústavní smlouvy a manipulovat s informacemi podobně, jako v textu “Jsme pro Evropskou ústavu.”

Odmítáme Smlouvu o Ústavě pro Evropu, která posiluje moc centrálních unijních orgánů na úkor demokraticky volených orgánů členských států.

Odmítáme nebezpečné soustředění moci nad Evropou do jednoho centra s demokratickým deficitem, který není euroústavní smlouvou odstraněn, ale spíše posílen.

Odmítáme nepravdy a manipulace, které jsou šířeny s cílem schválení nástroje pro politiku centralizované moci a ideologické arogance.

Odmítáme Evropskou ústavu.

Jiří Zahrádka
Euroskeptická alternativa


Další články tohoto autora:
Jiří Zahrádka

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku