Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 17.2.2005
Svátek má Miloslava
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Jak je to vlastně s tou koalicí?
 >ARMÁDA: Švédská cesta do Evropy - tradičně přes Prahu
 >SVĚT: Nepřesvědčivý lesk prý zlatých starých časů
 >FEJETON: ČSSD - půjčky na bydlení pro mladé
 >POLITIKA: Rozhovor s českým premiérem v Le Monde
 >USA: V kaňonech Utahu (10)
 >MÉDIA: Na každého jednou dojde
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Proč číst verneovky – Děti kapitána Granta II
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Trouba bez právníka
 >DOKUMENT: Výzva předsedovi vlády Stanislavu Grossovi
 >DOKUMENT: Zpráva Vyšetřovací komise PS ve věci CME vs. Česká republika
 >CHTIP: Gratulace
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Kaktusy se zimy nebojí
 >PENÍZE.CZ: Jít či nejít do pracovního důchodu?
 >EKONOMIKA: Výsledky firem byly uspokojivé

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
17.2. ŠAMANOVO DOUPĚ: Trouba bez právníka
Jan Kovanic

Když jsem tady před týdnem psal o Evropském konventu, šlápl jsem do něčeho kluzkého. Aniž bych byl právně vzdělán, rozhořčoval jsem se, že v textu eustavy není definován Evropský konvent, aniž jeho prezídium, které má vykládat evropským soudům vysvětlení k pochopení stanovení Listiny základních práv Unie a vyvozoval jsem z toho dalekosáhlé důsledky.

Byv jedním z komentátorů upozorněn, našel jsem si to. Je to tam a já jsem trouba.

Ta vysvětlení se nebudou nově vytvářet, ona už v té eustavě jsou. Jenom trouba jako já je hledal v samotném textu "Smlouvy o Ústavě pro Evropu". Ona vysvětlení se nenacházejí ani v souvisejícím dokumentu "Protokoly a přílohy". Najdeme je až v části "ZÁVĚREČNÝ AKT". Zde jsou pod písmenem "A" uvedena "Prohlášení týkající se ustanovení Ústavy". A tu pod bodem 12 jestiť konečně ono "VYSVĚTLENÍ K LISTINĚ ZÁKLADNÍCH PRÁV".

Jsem trouba, že jsem to nevěděl. Všichni jsme troubové, když nevíme, že krom samotné eustavy budeme současně přijímat i protokoly, přílohy, prohlášení a vysvětlení... (V prvních neofiš vydáních se skutečně uváděly tyto tři části jako oddělené, avšak související dokumenty.) Tomu skutečně nemůže člověk bez právního vzdělání nebo právníka rozumět. Takže referendum je zbytečné, jak se náhle začínají ozývat hlasy, z nichž prvně takto zamínil exprezident Havel.

Jenže já si myslím, že právě složitost a nesrozumitelnost těch dokumentů je základním důvodem, proč je neschválit. Neboť k čemu je mi právo, když ho nemohu dodržet ani využít, protože mu nerozumím...

Součástí projednávané eustavy je i ona zmiňovaná Listina základních práv - celkem dvakrát! Jednou přímo v mateřském textu. Podruhé pak v oněch "vysvětleních", kde je znovu otištěna společně s komentáři. A ty komentáře jsou skutečně... právnické.

Na ukázku si vezměme takové jasné a úderné základní právo jako je "Právo na život" (článek II-61 eustavy, pro větší srozumitelnost je to článek 2 tohoto "Vysvětlení"):

"1. Každý má právo na život.
2. Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti ani popraven."

Tak tomu každý rozumí a každý to chápe. Jenže po nás se chce, abychom ve "Vysvětlení" zároveň schválili i tyto komentáře:

"1. Odstavec 1 tohoto článku je založen na první větě čl. 2 odst. 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „EÚLP“), která zní:
„1. Právo každého na život je chráněno zákonem.“

2. Druhá věta uvedeného ustanovení, která pojednávala o trestu smrti, byla překonána vstupem v platnost článku 1 protokolu č. 6 k EÚLP, který zní:
„Trest smrti se zrušuje. Nikdo nemůže být k takovému trestu odsouzen ani popraven.“
Na tomto ustanovení se zakládá čl. 2 odst. 2 Listiny.

3. Ustanovení článku 2 odpovídají ustanovením výše uvedených článků EÚLP a dodatkového protokolu k ní. Mají stejný smysl a rozsah v souladu s čl. 52 odst. 3 Listiny. „Negativní“ definice obsažené v EÚLP musí být proto rovněž považovány za obsažené v Listině:
1 Článek II-62 Ústavy.
2 Čl. II-62 odst. 2 Ústavy.
3 Čl. II-62 odst. 3 Ústavy.

a) Čl. 2 odst. 2 EÚLP: „Zbavení života se nebude považovat za způsobené v rozporu s tímto článkem, jestli že bude vyplývat z použití síly, které není víc než zcela nezbytné, při:
a) obraně každé osoby proti nezákonnému násilí;
b) provádění zákonného zatčení nebo zabránění útěku osoby zákonně zadržené;
c) zákonně uskutečněné akci za účelem potlačení nepokojů nebo vzpoury.“

b) Článek 2 protokolu č. 6 k EÚLP:

„Stát může zákonem stanovit trest smrti za činy spáchané v době války nebo bezprostřední hrozby války; tento trest bude uložen pouze v případech, které předvídá zákon a v souladu s jeho ustanoveními…“.

Tolik kompletní článek 2 z "vysvětlení" k článku II-62 eustavy. Nejsem tedy právník, ale definice, že něco, co není v Listině obsaženo se musí "rovněž považovat za obsažené v Listině", protože to je negativně definováno v jiném dokumentu z kterého tento dokument vychází, mi připadá velmi pozoruhodná. Jako že trest smrti ne, ale jestli je někde bezprostřední hrozba války (?) pak v souladu se zákonem, který to může předvídat, trest smrti ano. Schválením "výkladu" se přitom "výklad" stává součástí ústavy!!!

V této souvislosti mi připadá velmi pozoruhodné jednak nadšení milovníků svobody a demogracie, jednak absolutní nezájem převážné většiny veřejnosti (až 87 %) a jednak 67% podpora této nezajímající se většiny. Vypadá to, že už je prakticky rozhodnuto, a více nežli nadšení optimistů zmůže lenost obecenstva.

A já jenom doufám, že nebudu při uplatnění negativní definice neobsažené v Listině základních práv (a tudíž v ní obsažené) zastřelen při demonstraci proti "evropským právům" nebo na útěku z "prostoru Evropa".

Ale jestliže budu zastřelen, budu vědět, že tak bylo učiněno v souladu s Evropskou ústavou a mým právem na život.

Psáno v Praze dne 16. února 2005

Další Šamanova doupata o Evropské ústavě:
3.2.2005: Bohužel až moc zvědaví Češi
20.1.2005: Vybrané lahůdky evropské ústavy
4.1.2005: Havel opět prezidentem
14.12.2004: Češi, čtěte! Zde prosím laskavého čtenáře za vypuštění slova "kralická" v sousloví "české kralické vydání bible". Nelaskavého čtenáře upozorňuji, že tato chyba nemá vliv na můj apel "Češi, čtěte!".

Originální a právně závazné znění "Smlouvy o Ústavě pro Evropu" na Úředním věstníku Evropské unie z 16.12.2004 (česky):C 310, Svazek 47


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku