Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 18.2.2005
Svátek má Gizela
  Výběr z vydání
 >VÍKENDOVINY: Děda Herodes, vnuk a tajemný cizinec
 >GLOSA: Jak trestat popírání holocaustu?
 >POLITIKA: Proč Gross nakonec zůstane premiérem
 >EVROPA: Proč je evropská ústava tak objemná aneb Jak feministky k euroústavě přišly
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Holič
 >LETECTVÍ: Nové ostrovní letiště zvedlo kotvy
 >SPOLEČNOST: Evropo – tvoje jméno je Zbabělost
 >ENERGETIKA: Platit za zónu havarijního plánování?
 >PSÍ PŘÍHODY: V pátek má být obleva
 >VIA CAROLINA: Tradiční spojnice českých zemí s evropským západem
 >SPOLEČNOST: Mafie pro neziskový sektor
 >DOKUMENT: Reakce SOCR na omezení prodejní doby
 >PENÍZE.CZ: Jak průhledné jsou sliby stavebních spořitelen?
 >POLITIKA: Jak je to vlastně s tou koalicí?
 >ARMÁDA: Švédská cesta do Evropy - tradičně přes Prahu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
18.2. PENÍZE.CZ: Jak průhledné jsou sliby stavebních spořitelen?
Jiří Šedivý

Rostoucí poplatky stavebních spořitelen, které prozatím narazily na odpor veřejnosti i státní moc, již zaznamenaly jisté změny. Některé spořitelny upustily od nesmyslných dodatečných poplatků za úrokové zvýhodnění (ČMSS, MPSS).

Dalším krokem, který by měl posílit postavení klienta ve vztahu se spořitelnou, je připravovaná novela zákona o stavebním spoření. Přestože ke schválení novely je potřeba ještě řada kroků, již dnes avizují některé stavební spořitelny, že jsou na nové podmínky připraveny. Bohužel ne vždy je všechno zcela jasné, a proto bychom vás rádi upozornili na možné nepříjemnosti.

Novela: jasné poplatky

Ministerstvo financí představilo návrh úprav zákona o stavebním spoření 16. prosince 2004. Přestože novela zákona má před sebou takřka celý legislativní proces (od vlády až po podpis prezidenta), počítá se s jejím schválením a účinností již v tomto roce, dokonce možná od května. Zásadní změnou by byla nemožnost měnit a přidávat poplatky podle libovůle spořitelen. Klient by měl být seznámen s tím, jak bude jeho poplatek vypadat po celou vázací dobu stavebního spoření, již při podpisu smlouvy. Technicky vzato by měl podepsat jakýsi ceník, kde bude vymezeno, jak se budou poplatky vyvíjet. Nejde o žádnou fixaci poplatků, jak by se mohlo zdát. Důležité je, že klient bude při podpisu se způsobem stanovení poplatků seznámen. A podle této nabídky se pak rozhodne, zda s podmínkami souhlasí, což vyjádří právě podpisem. Zákon by měl po novelizaci obsahovat přibližně toto:

Smlouva musí obsahovat … výši úplaty nebo způsob stanovení výše úplaty za vedení účtu stavebního spoření…

Připsání a úročení státní podpory

Návrh MF ČR přináší i novou úpravu připsání a úročení státní podpory. Stavební spořitelny by měly být povinny úročit klientovi přiznanou roční státní podporu ode dne následujícího po dni, ve kterém ji obdržely od Ministerstva financí. Toto by neměl být zásadní problém, protože již v roce 2004 spořitelny respektovaly tento postup. Dělo se tak bohužel až v důsledku veřejné mediální kritiky z předchozího roku, kdy bylo odhaleno, že si ponechávají státní podporu co možná nejdéle k dispozici sobě samým na svých kontech a neúročí ji klientům.

Konkrétně pak nezáleží na tom, zda bude částka zafixována jako např. 300 Kč ročně, nebo to bude 300 Kč první 3 roky a 500 Kč další 3 roky. Zakomponovat lze i inflaci (i jiné "náhodnější" jevy): např. 300 Kč každoročně navýšených o inflaci. Podstatnou zásadou je sdělit způsob stanovení klientovi již při podpisu smlouvy. A to je právě onen oříšek. Spořitelny slibují, že ke smlouvám uzavřeným již dnes budou přiznány výhodnější podmínky novely. Jak to ale chtějí ve skutečnosti zařídit? Vždyť klientům neříkají při podpisu, jak se budou jejich poplatky vyvíjet! Na to jsme se stavebních spořitelen zeptali. Odpovědi jsou však velmi nekonkrétní a neuspokojivé. Jejich odpovědi si jistě rádi zhodnotíte.

Liška (podšitá?)

"ČMSS nezmění u letos uzavřených smluv poplatek za službu vedení spořícího účtu stavebního spoření dříve, než nabude účinnosti připravovaná novela zákona o stavebním spoření, která má poplatky upravovat. Pokud v letošním roce tato novela nabude účinnosti, bude ČMSS poplatky u všech smluv uzavřených v roce 2005 stanovovat v souladu se zněním novely, a to ode dne její účinnosti", uvádí Liška

Všechny spořitelny se shodují v jednom: jejich nová, umírněná poplatková politika nemá nic společného s rozhodnutím ÚOHS, který spořitelnám vyměřil opravdu zajímavé a nezanedbatelné pokuty. (O této kauze jsme psali zde).

Z toho bychom vyvodili, že ČMSS pouze mate klienty, když se je snaží přesvědčit, aby s uzavřením smlouvy nečekali na novelu. Přiznání stejných úhrad jako klientům po vstupu novely v platnost je sice příjemné, ale odporuje to právě smyslu dané novely. Spořitelna garantuje, že poplatky nezmění dříve, než vstoupí novela v platnost. Takže nikdo nezaručí, že poté nestoupnou poplatky třeba na 500 Kč/rok a již uzavřené smlouvy z letošního roku nebudou přeřazeny do těchto "novelových" podmínek. Pro jistotu jsme se zeptali, co konkrétně zveřejněná formulace znamená a jak hodlají u Lišky zajistit, aby byli i současní klienti v režimu novely – tedy informování o poplatcích na 6 let dopředu již při podpisu smlouvy?
Odpověděl nám marketingový ředitel ČMSS Rostislav Trávníček, jehož odpověď pro srozumitelnost nekrátíme:
"Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené v roce 2005 bude platit shodná úhrada za vedení účtu. Jak klientům se smlouvou uzavřenou před novelou zákona, tak klientům se smlouvou uzavřenou po novele bude tato úhrada účtována v souladu s přijatou novelou zákona o stavebním spoření.
ČMSS se řídí platným zákonem o stavebním spořením a Všeobecnými obchodními podmínkami schválenými Ministerstvem financí České republiky. Jakmile vstoupí v platnost novela tohoto zákona, ČMSS postup upraví v souladu s obsahem této novely. Pravidlo o stanovení poplatků na celých 6 let dopředu již při podpisu smlouvy ještě není součástí platných zákonných norem",
uvedl Trávníček.
Možná se v tom vyznáte lépe než my. Nám se totiž zdá, že v ČMSS skutečně nevědí, co chtějí, ale nechtějí přijít o klienta, který by hledal výhodnější variantu u konkurence.

Wüstenrot

Všem klientům, kteří uzavřou novou smlouvu o stavebním spoření od ledna 2005, Wüstenrotnavíc garantuje zpětnou platnost všech výhod, pokud vyplynou z novely zákona o stavebním spoření v roce 2005, ve vztahu k výši úhrady za vedení účtu.
Situace se zdá být Lišce velmi podobná. S tím rozdílem, že jsme dostali jasné vysvětlení, jak vše bude vypadat. "Klienti, kteří letos uzavřou smlouvu ještě před účinností novely, dostanou poté na vybranou, zda chtějí být v režimu starých nebo nových podmínek," řekl Hans-Jürgen Wohlrabe, předseda představenstva.

Pevné fixace – jasno a podle novely: Modrá Pyramida a Hypo

Dvě stavební spořitelny upravily své podmínky tak, že jsou jasné a navíc jednoznačně podle zamýšlené novely. Říkají klientům, jak budou jejich poplatky v příštích 6 letech vypadat a říkají to již při podpisu smlouvy.

Pro úplnost dodejme, že zbylé dvě stavební spořitelny Buřinkaa Raiffeisen se zatím s fixacemi poplatků a novelou netrápí. Nic špatného na tom ale neshledáváme.

Modrá pyramida
se rozhodla až do roku 2010 nezvýšit poplatky za vedení spořícího a úvěrového účtu nad současnou úroveň. Tato garance platí jak pro všechny stávající smlouvy, tak také pro nové smlouvy uzavřené do konce roku 2005.
HYPO stavební spořitelna poskytuje garanci na poplatek za vedení účtu podle sazebníku úhrad a nákladů platného od 1. 1. 2005 na smlouvy v tarifu s označením NADSTANDARD SMART platně uzavřené od 1. 1. 2005. Fixace poplatku se vztahuje na dobu 6 let od data uzavření smlouvy.

Naše doporučení

Z výše uvedených faktů plyne jednoduché doporučení. Počkejte si pro jistotu na platnost novely, protože jedině v tom případě budete skutečně znát své náklady na příštích 6 let již při podpisu smlouvy. Výjimku tvoří ty spořitelny, které již své poplatky zafixovaly. Pokud smlouvu potřebujete již nyní, nepředpokládáme, že by si některá spořitelna dovolila výraznější poplatkové kousky, takže uzavřením nemůžete ztratit příliš. Rozhodnutí je stejně nakonec na vás...

Co si myslíte o postoji jednotlivých spořitelen k očekávané novele? Máte nějaký tip na to, co se stane s poplatky po jejím přijetí? Co doporučíte ostatním vzhledem k očekávaným změnám, pokud chtějí novou smlouvu? Uzavřít, nebo počkat?
Další články tohoto autora:
Jiří Šedivý

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku