Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 3.3.2005
Svátek má Kamil
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: ČSSD je ještě možné zachránit
 >ROK 2005: Čerstvé nahlédnutí na dvě místa v Asii - 1
 >POLITIKA: Kašpárci české politiky
 >MÉDIA: Bude Vladimír Špidla rezignovat?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Ty zatracený zmetkové
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Dr. Sex neboli Alfred C. Kinsey ve filmu
 >EXULANTI: Oregonská stezka
 >SPOLEČNOST: Aktivisté nám to spočítají
 >PSÍ PŘÍHODY: Kterak Iris pomáhala honit míček
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Bez referenda nelze
 >DOKUMENT: Co neslyšel Stanislav Gross
 >PENÍZE.CZ: Zdravotní pojištění: dani z příjmů v patách
 >EKONOMIKA: Středoevropské trhy se vyvíjejí hekticky
 >EVROPA: Pohádky pana europoslance Leinena
 >KNIHA: Komunismus, nacismus a feminismus? (2)

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
3.3. ŠAMANOVO DOUPĚ: Bez referenda nelze
Jan Kovanic

Před dvěma týdny jsem tu psal, že evropské ústavě nemůže člověk bez právního vzdělání nebo právníka rozumět. "Takže referendum je zbytečné, jak se náhle začínají ozývat hlasy, z nichž prvně takto zamínil exprezident Havel." To si myslí Havel, ale zapomněl jsem ve zmíněném článku dodat, že já si to nemyslím. Nikdy jsem si to nemyslel - a teď vidím, že se bez referenda prostě neobejdeme.

Nejdříve k té složitosti. I já jsem podléhal představě, že je ten text k nepochopení. V pondělí jsem si ho přinesl v printu - a vše je náhle mnohem přehlednější. Mnohé technické normy jsou složitější. Ústava se dá přelouskat. Některé věci by se měly osvětlit i v informační kampani - nikoli v propagačním relamním masírování.

Dnes vysvětlím, proč u nás bude muset být uspořádáno referendum k přijetí "Smlouvy", z níž se po ratifikaci stane "Ústava pro Evropu". Tento požadavek plyne přímo z části IV - Obecná a závěrečná ustanovení. Cituji:

"Článek IV-437
Zrušení dřívějších smluv
1. Touto Smlouvou o Ústavě pro Evropu se zrušují Smlouva o založení Evropského společenství, Smlouva o Evropské unii a, za podmínek uvedených v Protokolu o aktech a smlouvách, které doplnily nebo pozměnily Smlouvu o založení Evropského společenství a Smlouvu o Evropské unii, akty a smlouvy, které je pozměnily nebo doplnily, s výhradou odstavce 2 tohoto článku."

Odstavec 2 praví, že "se zrušují" všechny smlouvy o přistoupení (tedy všech pětadvacet!), "nicméně" (to je ona výhrada) "ustanovení smluv" všech současných členů EU "zůstávají v platnosti a jejich právní účinky jsou zachovány v souladu s tímto protokolem". Takže nemusíme znovu žádat o vstup. Nikdo nemusí, ani Španělsko nebo Dánsko.

V dalším článku IV-438 Nástupnictví a právní kontinuita se říká, že všechno, co již bylo podepsáno a přijato na půdě Evropské unie i nadále platí. "Orgány, instituce a jiné subjekty existující ke dni vstupu této smlouvy v platnost vykonávají" (s výhradou některých přechodných ustanovení podle "Protokolu o přechodných ustanoveních týkajících se orgánů a institucí Unie"), "své pravomoci podle této smlouvy ve složení k uvedenému dni, dokud nebudou přijata nová ustanovení za použití této smlouvy nebo do konce jejich funkčního období."

AVŠAK! A teď prosím o napjatou pozornost při četbě prvního odstavce tohoto článku IV-438:

"Evropská unie založená touto smlouvou je nástupkyní Evropské unie založené Smlouvou o Evropské unii a Evropského společenství."

Čiže! Schválením eustavy se RUŠÍ původní Evropská unie, do které jsme vstupovali (článek IV-437 odstavec 1) a ZAKLÁDÁ SE nová, nástupnická organizace.

Takže slova bývalého úctyhodného muže, pana bývalého prezidenta Václava Havla o tom, že se "nic nemění" nejsou pravdivá.

Ruší se stará Unie a vzniká nová, nástupnická organizace. Přechod mezi těmito různými subjekty musí být ratifikován stejným způsobem, jako vstup do původní Evropské unie. A protože jsme před rokem hlasovali v referendu, MUSÍME o Evropské ústavě, která "ruší" a "nastoluje", opět hlasovat v referendu.

Psáno v Praze dne 2. března 2005

Originální a právně závazné znění "Smlouvy o Ústavě pro Evropu" na Úředním věstníku Evropské unie z 16.12.2004 (česky): série C, č. 310, Svazek 47

INFORMAČNÍ CENTRUM EVROPSKÉ UNIE PŘI MINISTERSTVU ZAHRANIČÍ ČR
Rytířská 31, 110 00 Praha 1
Tel.: (420) 221 610 142-3
Fax: (420) 221 610 144
E-mail: iceu@email.cz
Otevírací doba pro veřejnost:
Po-Čt 10 - 18
Pátek 10 - 16


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku