Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 4.3.2005
Svátek má Stela
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Nuda v Praze
 >VÍKENDOVINY: Beni-York
 >PRÁVO: Obyčejná zlodějina
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Kadeřník
 >EVROPA: Demidesatero vad evropské Ústavy z pohledu eurofederalisty
 >PRAHA: O jedné obecně závazné vyhlášce
 >HISTORIE: V těžkých dobách (4/20)
 >PSÍ PŘÍHODY: Jak jsem naštval Iris
 >RECENZE: O kvantových počítačích
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Rozšířené vysílání ČT na internetu
 >PENÍZE.CZ: Doplatek sociálního pojištění - poslední, ale citelný
 >EKONOMIKA: Sazby spíše půjdou dolů
 >POLITIKA: ČSSD je ještě možné zachránit
 >ROK 2005: Čerstvé nahlédnutí na dvě místa v Asii - 1
 >POLITIKA: Kašpárci české politiky

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
4.3. EVROPA: Demidesatero vad evropské Ústavy z pohledu eurofederalisty
Martin Ondreját

Po propagačním desateru příznivců ÚEU ze strany Jany Hybáškové & Co. a repulsivním desateru neinformovaného euroresistenta, občana a presidenta Klause, je na čase, aby se k nedostatkům ÚEU vyjádřili i její příznivci, neboť nemá cenu předstírat, že jde o bezvadný dokument. Dovolím si tedy, jakožto příznivec federalizačních tendencí v EU, začít s kritikou evropské Ústavy. Upozorňuji však hned v úvodu, že nemám mandát mluvit za ostatní, a tak, na rozdíl od Euroskeptiků, budu psát jen za sebe.

1. Evropská Ústava je dlouhá a směšuje několik zásadních a velké množství podružných ustanovení, které v ústavě nemají co dělat.

Současná francouzská ústava má 13 stran, americká včetně dodatků 17 stran, česká včetně Listiny 25 stran, a evropská včetně příloh 856 stran (všechny údaje v pdf).

2. Konvent nevypracoval (nebo alespoň veřejně neposkytl) srovnávací studii o tom, co ÚEU přináší nového, co bylo oproti předchozímu stavu vypuštěno, a co je pouze opsáno.

3. Do vzniku ÚEU mluvilo příliš mnoho lidí.

Odmítám požadavek demokratického vzniku zásadních právních dokumentů, které jsou nakonec stejně ratifikovány demokratickým orgánem, přestože některé slavné zákoníky jako Code Napoléon nebo první ústavy na světě v USA a ve Francii sepisovali politici v konventech. Ten d'Estaignův čítal přes dvě stě lidí, a každý z nich se chtěl zapsat svou troškou do historie, aby svým vnoučatům připomínal, že článek III-133 odstavec 3, písmeno d) do euroústavy protlačil právě on. Podobně jako v případě zákona 12 desek, Justiniánova zákoníku, občanského zákoníku ABGB nebo Ústavy ČR, by bylo lepší, kdyby ÚEU sepisoval úzký kolektiv odborníků, nebo kdyby alespoň měl d'Estaign v Konventu na logorrhetiky bič.

4. ÚEU zachovává zastaralý model ES, kde má silný vliv sbor zástupců výkonných mocí členských států jako je Evropská rada a především pak Rada ministrů.

Zatímco dříve Unie řídila záležitosti běžně náležející vládám, nyní, s postupem času, svou moc posílila, ale mandát občanů zůstal ustrnulý v sedmdesátých letech. Presidenti a vlády mají přílišný vliv na evropské zákonodárství. Správně, v rámci procesu demokratizace Unie, by ÚEU měla odsunout obě tyto instituce do pozadí, nejlépe Radu ministrů úplně zrušit, a z Evropské rady učinit horní komoru Evropského parlamentu.

5. Evropská Komise je málo politická, a tedy málo čitelná.

Na to, že se jedná o nejmocnější instituci EU, má malý demokratický mandát a malou odpovědnost. Jejího předsedu sice navrhuje Evropská rada s ohledem na výsledky voleb Parlamentu, ale jeho možnost sestavit si svůj kabinet podle vlastního uvážení je minimální. Víceméně musí vzít, co mu členské státy pošlou, a ještě ho při tom kibicuje Rada. Komisi by měl vybíral kandidát vítězné strany podle svého uvážení, a do funkce by ji uvedl schválením Parlament.

Na závěr uvedu, že ÚEU má i své kladné stránky, které podle mne, i přes výše uvedené vady, činí z ÚEU dokument, který stojí za to přijmout, protože posiluje postavení Unie v mezinárodním měřítku, významně a zásadně zkracuje délku a počet více než třiceti zakládajících, pozměnujících a přístupových smluv tvořících v současné době EU, a činí jen drobné změny oproti současnému stavu, které navíc vítám, a naopak se mi zdají polovičaté a málo progresivní. ÚEU je pouze předstupněm federální ústavy Evropské unie, která z EU učiní skutečný stát, ovšemže pouze za předpokladu vůle většiny Evropanů. Osobně ÚEU nepovažuji za definitivní základní zákon EU, a myslím, že nejsem sám.
Další články tohoto autora:
Martin Ondreját

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku