Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 5.3.2005
Svátek má Kazimír
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Omerta
 >ÚVAHA: GroSSD
 >PRÁVO: Směrnice EU týkající se softwarových patentů
 >DOKUMENT: Prohlášení k tzv. směrnici o softwarových patentech
 >SVĚT: Koho by měla kopnout Carly Fiorina?
 >MOBY DICK: České Textárny strhávají omezení oddělující evropské národy
 >POVÍDKA: Vasil z Ostravy
 >PRAHA: Neuvěřitelné? Slušný taxikář...
 >EKONOMIKA: Novopečený kapr si rybník vypustit nechce
 >CHTIP: Porucha počítače
 >SPOLEČNOST: 600 miliard v luftu
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Soutěž Má vlast v srdci Evropy
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Zmijovec je oblíbenou pokojovou rostlinou - než rozkvete
 >POLITIKA: Nuda v Praze
 >VÍKENDOVINY: Beni-York

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
5.3. SVĚT: Koho by měla kopnout Carly Fiorina?
Miroslav Pivoda

Carly chtěla kopnout do zadku svého zlobivého psa poté, co ji vykopli z vedení Hewlett Packard (HP) firmy. O tom jsme se (bez hlubší analýzy příčin jejího neúspěchu) mohli dočíst v Lidových novinách dne 18. února 2005. Jakého skutečného viníka neúspěchu měla původně sebevědomá a později frustrovaná Carly raději nakopnout? Snad sama sebe (za svou neschopnost se učit v praxi technologických firem) nebo svou školu, kde někdejší učitelka angličtiny ziskala MBA?

Na webové stránce byly z podvracení amerického hospodářství už v roce 2002 obviňovány ženy (viz How five women CEO's destroyed confidence in the U.S. economy) a mezi nimi byla i Carly Fiorina. I když uvedené statistické údaje by tomu mohly nasvědčovat, je to povrchní a nepřesné zdůvodnění (correlation is not causation). Příčinou neúspěchu mohli být zrovna tak i manažeři muži.

V článku v časopise Ekonom (č. 7/2005, s. 51) byl z hlavního neúspěchu Carly obviňován konkurent - muž Michael Dell. Kdyby to ovšem nebyla Dellova firma, našla by se určitě i jiná konkurenční firma podobného zaměření.

Další argumentace z Havardu, že někdejší fúze Hewlett Packard s firmou Compaq nebyla úspěšná z důvodů silných a přitom odlišných podnikových kultur technologicky zaměřených firem je asi pravdivá, ale je to až druhořadý důvod. Kdyby Carly například sloučila dvě cestovní kanceláře, asi by tak silné problémy s podnikovou kulturou nebyly. Její ekonomická očekávání od fúze by se zřejmě naplnila už také proto, že uspokojování potřeby cestovat nezastarává tak rychle jako schopnost levně vyrábět osobní počítače. Například IBM proto prodala svoji výrobu osobních počítačů do Číny.

Konečně silný důvod

Dle posledních dostupných infomací z kvalifikovanch zdrojů byl hlavní problém Carly v tom, že (ačkoliv před vstupem do HP již pracovala v jiné technologické firmě), nerozuměla řízení technologických firem a nikdo ji to zřejmě předtím v manažerské škole ani nenaučil (nebo nebyla zrovna ve škole, když se to bralo). Marketingářka Carly neporozuměla komplementárnímu přístupu „technology push“, který je sice riskantnější než častější „market pull“, avšak může vytvořit mnohem vyšší technologický i tržní potenciál. O tomto zdůvodnění jsme se 3. března 2005 mohli více dočíst v rozhovoru s někdejším emigrantem z Maďarska, který následně pracoval 30 let ve firmě Hewlett Packard (viz Carly’s Way).

Maďarský emigrant přirovnal Carlynu manažerskou nekompetentnost k řízení technologické HP firmy ke své trpké zkušenosti v Maďarsku v dobách komunismu, kdy řídili a rozhodovali jen ideologicky uvědomělí. To byl také důvod jeho emigrace do Ameriky.

Po nástupu do HP měla Carly říci, že technologické odvětví již nikdy nebude tak ziskové jako byla 90. léta a požadovala, aby se všechny výzkumné projekty v HP staly ziskové do 3 let. Důraz byl proto položen nikoliv na hledání radikálně nových technologií, ale na zlepšování existujících. Důraz byl položen na relativně krátkodobé ekonomické výsledky a byly tak promrhány možnosti založení budoucích, významnějších podnikatelských příležitostí. Musíme však být oboustranně poctiví: také dávno před příchodem Carly nerozpoznali v HP včas potenciál osobních počítačů. Technik Steve Wozniak proto z této firmy odešel a založil se Steve Jobsem Apple Computers.

Budoucnost

Poučíme se dostatečně z trpké manažerské zkušenosti Carly? Jaké kompetence budou kritické pro úspěch budoucích manažerů? Vše směřuje k tomu, že v budoucnosti bude potřeba porozumět inovačním procesům ještě výraznější, protože inovace budou častější a jejich dopad citelnější. Parametry mnoha nových technologií se budou vyvíjet exponenciálně. A pokud se jedna komponenta systému vyvíjí exponenciální řadou, destabilizuje to celý systém.

Bill Gates v Praze v únoru 2005 řekl, že jediné odvětví, které se dnes vyvíjí exponenciální řadou jsou informační technologie. Jeho bývalý technický ředitel Nathan Myhrvold ale vidí alespoň tucet dalších technologií, které se budou vyvíjet exponenciální řadou, a budou tedy destabilizovat mnohé firmy budoucí ekonomiky. Myhrvold opustil Microsoft a vsadil své těžce vydělané peníze právě do rozvoje mnoha nových technologií. Po splasknutí internetové bubliny v roce 2001 je ovšem vidět větší obezřetnost. Vypočítaví američtí investoři rizikového kapitálu zatím spíše vyčkávají s většími investicemi do nově se vyvíjejících technologií - například do nanotechnologií. Jejich doba ale v dohledné době určitě přijde, jakož i doba tuctu dalších exponenciálně se vyvíjejících technologií.

A co my na to v Česku?

Problém nebude ani tak s techniky, ale jak tuto situaci budou zvládat profesionální manažeři, MBA absolventi našich ekonomických škol? Nastudují problematiku inovací a řízení technologických firem po večerech sami (protože v byznys školách se toho zatím mnoho nedozvi), nebo si dle vzoru Carly raději pořídí psa?


Další články tohoto autora:
Miroslav Pivoda

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku