Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 5.3.2005
Svátek má Kazimír
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Omerta
 >ÚVAHA: GroSSD
 >PRÁVO: Směrnice EU týkající se softwarových patentů
 >DOKUMENT: Prohlášení k tzv. směrnici o softwarových patentech
 >SVĚT: Koho by měla kopnout Carly Fiorina?
 >MOBY DICK: České Textárny strhávají omezení oddělující evropské národy
 >POVÍDKA: Vasil z Ostravy
 >PRAHA: Neuvěřitelné? Slušný taxikář...
 >EKONOMIKA: Novopečený kapr si rybník vypustit nechce
 >CHTIP: Porucha počítače
 >SPOLEČNOST: 600 miliard v luftu
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Soutěž Má vlast v srdci Evropy
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Zmijovec je oblíbenou pokojovou rostlinou - než rozkvete
 >POLITIKA: Nuda v Praze
 >VÍKENDOVINY: Beni-York

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
5.3. DOKUMENT: Prohlášení k tzv. směrnici o softwarových patentech
Zuzana Roithová

Brusel, 4. března 2004

Prohlášení Zuzany Roithové, místopředsedkyně výboru Evropského parlamentu pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, k tzv. směrnici o softwarových patentech

Představitelé členských států chystají toto pondělí (7. 3.) počítačovým uživatelům danajský dar.

Požádala jsem zástupce ČR na jednání Rady pro konkurenceschopnost, místopředsedu vlády Ing. Martina Jahna, aby v případě zařazení "směrnice o softwarových patentech" na pořad jednání:
1. požadoval projednání směrnice s rozpravou,
2. hlasoval v neprospěch stávajícího znění směrnice,
3. obhajoval konstruktivní pozice evropskými občany voleného Parlamentu, tj. znovu projednání směrnice v prvním čtení.

Během měsíce února celkem tři orgány (právní výbor EP, konference předsedů politických stran EP i plenární zasedání) odhlasovaly výzvu Evropské komisi, aby "směrnici o softwarových patentech" stáhla zpátky do prvního čtení.
Návrh směrnice je diskriminační vůči malým a středním podnikatelům v počítačovém sektoru. Komise nevypracovala dopad na nové členské státy, které by podobná úprava zasáhla nejcitelněji.

Poslední bezprecedentní vývoj kolem velmi diskutovaného a kontroverzního návrhu tzv. směrnice o softwarových patentech (směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných počítačem) mě přesvědčil o nutnosti vyjádřit své hluboké pobouření nad postupem Evropské komise a Rady EU k dané problematice. Jsem jednoznačně přesvědčena, že Evropa potřebuje modernější právní regulaci nehmotných statků. Ale kvalitní, to znamená řádně prodiskutovanou odbornou veřejností, opak způsobí dalekosáhlé škody a značný chaos. K tomuto závěru dospěli poslanci Evropského parlamentu, kteří žádají od Evropské komise zásadní přepracování směrnice.

Považuji za velmi skandální zejména postup Evropské komise, která výzvu EP bez projednání odmítla. O totéž usiluje Rada EU, neboť se již podruhé předsednická země Lucembursko chystá předložit směrnici v pondělí 7. 3. jako bod bez diskuze. A podle vyjádření MPO též Česká republika zatím postup Lucemburska podporuje! Takže vedle velmi problematického právního znění směrnice samotné, již v současnosti mnozí označují za největší legislativní zmetek dekády, je na světě i problém procedurální - konflikt mezi institucemi EU. K tomu nehodlám mlčet. Pravidla, jakož i zprostředkovaná vůle lidu, se musí dodržovat. Není možné obcházet a ignorovat stanovisko přímo volených zástupců občanů Evropy.

Věřím, že zvítězí zdravý rozum, jinak by Rada EU musela očekávat, že by většině poslanců EP nezbylo nic jiného, než hlasovat proti celému návrhu.
Další články tohoto autora:
Zuzana Roithová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku