Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 7.3.2005
Svátek má Tomáš
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Staník, ne státník
 >REAKCE: O vypouštění rybníka mimo sezónu
 >POLITIKA: Premiérova "omluva" před státní vlajkou
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Oslíku, otřes se
 >PŘÍRODA: Zombie červ kostižer
 >LITERATURA: Prosté umění vraždy?
 >SPOLEČNOST: Negativně nebo pozitivně
 >PSÍ PŘÍHODY: Patálie s granulemi
 >POLEMIKA: Presumpce čeho?
 >CHTIP: Stupně zimy
 >JEDNOHUBKY: Člověče, nezlob se
 >PENÍZE.CZ: Hypoteční úvěry: zapeklité podmínky
 >PRÁVO: Jednání v EU ve věci softwarových patentů
 >DOKUMENT: Prohlášení k tzv. směrnici o softwarových patentech
 >PRÁVO: Směrnice EU týkající se softwarových patentů

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
7.3. REAKCE: O vypouštění rybníka mimo sezónu
Tomáš Haas

Reakce na článek Jiřího Witzanyho Novopečený kapr si rybník vypustit nechce (Neviditelný pes 5.3.2005).

Vážený pane Witzany,

v článku, který jsem s překvapením přečetl, se vyjadřujete k výroku "novopečeného" viceguvernéra ČNB Miroslava Singera, který (a tady se spoléhám na vaše slovo, sám jsem jeho výrok, přiznám se, nezaznamenal), prohlásil,že "Česká republika by neměla přijímat euro, dokud nebude prokazatelně jasné, že tento krok bude pro ekonomiku prospěšný".

Překvapen jsem pro to, že z životopisu na Vaší internetové stránce vyplývá, že jste nejen místopředsedou Evropských demokratů a renomovaným matematikem, ale dokonce ředitelem divize řízení kreditních rizik Komerční banky.

Proto mne zarazilo, že máte k výroku pana Singera výhrady. Přechod na euro bude svým dopadem na naši ekonomiku v kategorii nejkritičtějších kroků v naší moderní historii, zařaditelným hned za přechod na tržní hospodářství a vstup do Evropské unie.

Očekával bych od odborníka na management kreditních rizik jedné z největších českých bank, že bude výrok viceguvernéra ČNB kvitovat se souhlasem a uspokojením. Podstoupit takový kritický krok, jakým eventuální opuštění naší národní měny a přechod na euro bude, aniž bychom zvážili jeho důsledky a bez ohledu na okamžik vyhodnocený důkladnými analýzami jako maximálně výhodný, by bylo skokem do tmy, zcela jistě by to bylo nepřijatelným rizikem a od jednoho z vedoucích činitelů ČNB by bylo neodpustitelným pochybením o něčem takovém jen uvažovat.

Přesně k tomu ale, pane Witzany, svým článkem nabádáte. Navíc se dopouštíte hned několika nápadných chyb, které prozrazují, že Váš článek není ničím jiným, než pokusem přenést problematiku přechodu na euro z pole odborné ekonomické diskuse na pole domácí stranické politiky, a to tím nejhorším možným způsobem. Pokoušíte se z přijetí eura udělat to, co Vám při Caší plynné znalosti angličtiny nemusím překládat, "political football". To je neodpustitelné u erudovaného matematika, u něhož lze předpokládat znalost elementární logiky, a finančního manažera, u kterého očekáváme znalost základních fakt, na kterých náš eventuelní přechod na euro závisí.

Do probíhající odborné diskuse - i když ji, jak mi čas dovolí, se zájmem sleduji - jsem nikdy nevstupoval, necítím se a nejsem k tomu kvalifikován, dokonce ani na úrovni, v jaké jste k tomu kvalifikován Vy. Ale vzhledem k tomu, že Váš článek není součástí takové diskuse, je zcela oproštěn od jakýchkoliv odborných argumentů, ale je politickým prohlášením, mohou tyto mé zábrany oprávněně odpadnout.

Zcela pomíjíte, pane Witzany, to, co je zřejmé každému čtenáři, který má minimální zájem o politiku, ekonomiku, nebo problematiku našeho vztahu k EU a k jednotné evropské měně. Volat po urychleném vstupu do Eurozóny je v tuto chvíli bezpředmětné. My prostě euro, ať už chceme či ne, v nejbližších letech přijmout nemůžeme.

Nedovolí nám to sama Evropská unie a její Evropská centrální banka (ECB). A vinu za to, že v tuto chvíli ani nemáme možnost volby, nenesou ti negativističtí "ekonomové Klausovy školy", kteří se podle Vás snaží "tento krok odkládat co nejdéle, pokud možno na neurčito", vinu nese naše vláda, která dokázala naši zemi zadlužit tak, že podle jejího vlastního, velmi optimistického odhadu, nebudeme splňovat kriteria pro vstup do Eurozóny do konce této dekády.

***
"Zavedení měny euro v České republice nelze s velkou pravděpodobností očekávat před rokem 2010. Proč?
Česká republika nesplňuje konvergenční kritéria, jak konstatovala Evropská komise v pravidelné konvergenční zprávě‘ zpracovávané každé dva roky."
---
Viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer pro vydání německého finančního listu Börsen Zeitung konstatoval v této souvislosti následující: "Naděje na to, že by naše země jasně splnila požadavek deficitu do let 2009-2010, nejsou příliš vysoké." Dále uvedl také, že vládní plány snižování schodku nejsou 'dostatečně ambiciózní'.
***

Ještě loni vláda ve svých prognózách hovořila o možnosti přijetí eura "někdy po roce 2007". Nějak se nám to datum posouvá.

Takových lapsů je ve Vašem článku, pane Witzany, tolik, že zde ani není místo je vyjmenovat.

Nejen že se, jak jsem již uvedl, snažíte vážnou odbornou diskusi dostat do sféry stranické politiky a děláte z ní politickou hru, Vy se v té hře dopouštíte faulů, které zasluhují červenou kartu.

Obviňujete viceguvernéra ČNB Miroslava Singera a nové členy bankovní rady z "konfliktu zájmů" a připisujete jim, že "se budou těžko smiřovat se ztrátou čerstvě nabyté důležitosti sotva do svého křesla usedli".

Já, na rozdíl od Vás, pane Witzany, doufám (a nemám důvod nevěřit), že si členové bankovní rady a vedoucí činitelé ČNB budou vědomi své vlastní důležitosti a odpovědnosti, kterou nesou nejen za svá dosavadní "normální" každodenní rozhodování, ale i za ta nová rozhodnutí spojená s eventuelním přijetím eura.

Svou důležitost nejen že neztratí, "sotva do svého křesla usedli", jejich důležitost a odpovědnost v následujících letech poroste.

Rybník jim vypouští ti, kdo se snaží jejich rozhodování zpolitizovat a udělat z nich předmět stranické hry. A vypouští ho tak nejen jim, vypouští "náš rybník" nám všem.

Děláte to, pane Witzany, i Vy a jste si toho vědom. O tom svědčí i to, že jste zcela zapomněl na své respektuhodné vzdělání a zkušenosti, zapomněl jste dokonce i na tu již zmíněnou elementární logiku, a to jen proto, abyste se mohl otřít o "domácí ekonomy, blízké škole V. Klause". V závěru svého článku jste zapomněl, i co jste v jeho zahájení vyčítal panu Singerovi, ten jeho výrok o tom, že "Česká republika by neměla přijímat euro, dokud nebude prokazatelně jasné, že tento krok bude pro ekonomiku prospěšný".

Vy jste napsal článek, který zkritizoval kde co, nenabídl žádné argumenty, vyčetl těm "klausovským" ekonomům negativismus, obvinil je z vytváření obstrukcí a obvinil jste členy bankovní rady z "konfliktu zájmů", abyste nakonec geniálně popřel sám sebe a ten článek uzavřel větou:

Právě zajištění tohoto procesu, přesné časování a volba vstupního směnného kurzu je v tomto okamžiku tím nejvýznamnějším a nejtěžším úkolem, který před novým vedením ČNB stojí."

Tomáš Haas
thaas@rogers.com

Zdroje:
Euroskop.cz
Convergence Report 2004


Další články tohoto autora:
Tomáš Haas

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku