Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 7.3.2005
Svátek má Tomáš
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Staník, ne státník
 >REAKCE: O vypouštění rybníka mimo sezónu
 >POLITIKA: Premiérova "omluva" před státní vlajkou
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Oslíku, otřes se
 >PŘÍRODA: Zombie červ kostižer
 >LITERATURA: Prosté umění vraždy?
 >SPOLEČNOST: Negativně nebo pozitivně
 >PSÍ PŘÍHODY: Patálie s granulemi
 >POLEMIKA: Presumpce čeho?
 >CHTIP: Stupně zimy
 >JEDNOHUBKY: Člověče, nezlob se
 >PENÍZE.CZ: Hypoteční úvěry: zapeklité podmínky
 >PRÁVO: Jednání v EU ve věci softwarových patentů
 >DOKUMENT: Prohlášení k tzv. směrnici o softwarových patentech
 >PRÁVO: Směrnice EU týkající se softwarových patentů

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
7.3. SPOLEČNOST: Negativně nebo pozitivně
Erik Matouš

V uplynulých týdnech jsem se rozhodl vyzvat občany ČR k účasti na demonstracích před budovou vlády. Prozatím se uskutečnily dvě a další je plánována na středu 9.3.2005 od 16:00 hodin. Vzhledem k této mé aktivitě se moje osoba a moje počínání, celkem logicky, staly předmětem veřejné diskuse. Proto mi prosím dovolte, abych se k celé situaci vyjádřil.

V průběhu demonstrací došlo k některým - podle mého názoru zajímavým - okolnostem. Většina jejich účastníků se chová slušně a racionálně. Lidé dávají najevo svoje názory a diskutují jak o současné situaci předsedy vlády, tak o příčinách současného stavu, který umožnil vznik takovéto lapálie. Shodli jsme se na tom, že příčina tkví v nízké politické kultuře v naší zemi. Víme, že politika je výřezem společnosti a kultura obecná se tedy přenáší do kultury politické. Tyto dvě oblasti se zcela organicky ovlivňují a pokud tedy chceme pozvednout kulturu politickou, musíme se sami chovat kulturně.

Další zajímavou okolností demonstrací je, že jejich účastníci přijali pozitivně moji prosbu o vytváření a zasílání konkrétních pozitivních námětů jak posouvat politickou kulturu v naší zemi na můj e-mail erik.matous@bcpsro.com. Náměty, které přicházejí jsem se pokusil seřadit a zformulovat podle jejich četnosti. Prosím, zamyslete se nad nimi:

- Chceme odchod Stanislava Grosse z postu předsedy vlády ČR. Důvody pro tento odchod byly již mnohokrát popsány a není nutné je dokola opakovat. Spíše je dobré na ně nezapomínat. Z doposud známých informací a jejich naprosto nedostatečného vysvětlování bohužel plyne, že je pravděpodobné, že předseda vlády ještě jako ministr vnitra využíval policii k nejasným účelům. Je pravděpodobné, že předseda vlády přijal úplatek nebo jiné nejasné finanční prostředky. Je pravděpodobné, že podnikání manželky předsedy vlády je úzce propojeno s organizovanou prostitucí. Omluva, byla-li to omluva, byla naprosto nedostatečná a nic neosvětlila, takže i nadále odstoupení předsedy vlády považujeme za jasný cíl našich demonstrací.

- Chceme takový volební systém, a to na všech úrovních, který nám umožní vybírat ne jenom politické strany, ale hlavně konkrétní osoby. Věříme, že takový systém jasné osobní odpovědnosti bude pro politiky přirozenou motivací ke slušnému chování. Politici budou mít obtížnější schovávat se do lůna svých stran a politické strany budou více dbát na kvalitní výběr svých kandidátů.

- Chceme mít možnost konkrétního politika v případě jeho vážného selhání také odvolat. Chápeme, že tento institut by měl být používán pouze vyjímečně. To ovšem nic nemění na tom, že by neměl existovat. Je dobré pro společnost i pro politiky a kvalitu jejich práce vědět, že mandát, který dostali ve volbách, není neomezený.

- Chceme aby politici splnili sliby, které nám občanům dali. Určitá opakovaná vyjádření politiků - většinou napříč politickým spektrem - považujeme za slib a jako takový máme právo požadovat jeho splnění. Jedná se například o tyto sliby :
o Výrazné omezení imunity
o Výrazné zpřehlednění veškerých odměn politiků – odstranění nepřiměřeností
o Přímá volba prezidenta

- Chceme takové zákony, které povedou k větší osobní odpovědnosti osob, které podstatným způsobem ovlivňují naše životy. Jedná se například o soudce a státní zástupce, kteří jsou v podstatě odpovědni pouze sami sobě a jejich jednání je téměř nekontrolovatelné.

- Chceme takový systém přidělování veřejných zakázek, na všech úrovních, který bude naprosto transparentní. Věříme, že se tímto krokem značně omezí možnost korupce. Umíme si představit přítomnost veřejnosti a médií při takovýchto jednáních.

- Chceme minimálně zachovat, ale spíše ještě posílit svobodu slova. Chceme objektivní informace o výhodách, ale i nevýhodách takzvané Euroústavy.

Věřím, že takto zformulovaná přání a hlavně jejich splnění, mohou přinést do české politické kultury nové impulsy, které nás posunou blíže civilizačním hodnotám, k nimž se verbálně hlásíme.

Pokud jste četli předchozí řádky pozorně, věřím, že se shodneme na tom, co od počátku považuji za podstatné. Tyto demonstrace jsou sice namířeny proti konkrétní osobě, která svým ostudným jednáním, dělá ČR velké problémy, a to jak v oblasti vnitřní, tak i mezinárodní politiky. Nejsou ovšem namířeny proti žádné politické straně. Rovněž neslouží ku pomoci jiné politické straně.

Slušnost a snaha o její prosazování opravdu není politickou záležitostí. Jedná se o otázky s obecnou platností, takže není vhodné je jakkoli spojovat s konkrétním politickým subjektem. Spíše by bylo vhodné, aby tyto principy akceptovaly všechny politické strany na naší scéně.

Je pouze na nás, občanech, jak se k celému problému postavíme. Prozatím se nás schází asi 200, což jistě není mnoho, ale není to ani málo, protože se vracíme a vracet budeme, jak doufám. Pokud vám záleží na politické kultuře v zemi, v níž žijete, podpořte nás, protože jestli necháme některé politiky, aby i nadále brali normy slušného chování jako nepodstatné, ublížíme sami sobě. Pokud chceme, můžeme i nadále demonstrovat, můžeme psát články, můžeme navštěvovat své volené politiky a jistě můžeme dělat mnoho dalších věcí, například také nic. Každý z nás se může rozhodnout sám a záleží pouze na naší důslednosti, s jakou budeme požadovat naplnění našich očekávání.

Již na první demonstraci jsem vás informoval, že považuji za dobré, aby do budoucna převzal organizaci našich demonstrací někdo jiný.. Na rozdíl od některých našich politiků já svoje slovo dodržím. Jsem totiž přesvědčen, že myšlenky, které na našich demonstracích dostávají tvar, jsou důležitější, než moje osoba, takže poslední demonstrace, pod kterou budu podepsán jako svolavatel, bude nejpozději ve středu 23.3.2005. Pevně doufám, že do té doby se najde jiná osoba, která převezme tento úkol a bude v něm pokračovat ku prospěchu naší země.

V Praze 6.3.2005


Další články tohoto autora:
Erik Matouš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku