Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 11.3.2005
Svátek má Anděla
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Světe, div se - krize skončila, demonstrantů přibylo
 >EVROPA: Euroústava zakládá Evropský stát
 >POLITIKA: Bude rok 2005 rokem sjednocení pravice?
 >DOPRAVA: Traumatické empirie - dokončení
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Zima
 >POLITIKA: Proč dělají ostudu liberalismu?
 >EVROPA: Momentka z dnešní situace EU
 >PRÁVO: Otevřený dopis spolku Šalamoun ministru spravedlnost
 >PSÍ PŘÍHODY: Ještě je chráněný přírodou
 >LITERATURA: Poláčkovi Hráči
 >HISTORIE: V těžkých dobách (6/20)
 >FILM: Tajemství Pirátů z Karibiku aneb Proč je kapitán Sparrow tak divný
 >EKONOMIKA: Čeká se snížení úroků ČNB
 >PENÍZE.CZ: Tři škody za noc? Bezva finta!
 >EVROPA: Bude to stát, nebude to stát...

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
11.3. POLITIKA: Proč dělají ostudu liberalismu?
Jan Ullwer

Často slýcháme volání po integraci malých politických stran, které se hlásí k liberálním myšlenkám. Poslední pokus o společný postup jedné z těchto politických stran a strany, která hlásá ekologický třídní boj, vyvolává děs a hrůzu. Je možné spojit liberální ideje s idejemi environmentalismu, tzv. ekologické demokracie a jinými neomarxistickými koncepty?

Nejprve začněme s definováním pojmů a zodpovězme otázku, co je to liberalismus. Liberalismus je politická doktrína, která vychází z přirozených práv člověka, která jsou nezcizitelná. Základním principem společenského řádu je vláda zákona. Základní hodnotou liberálů je svoboda, která je chápana ve svém negativním vymezení, tedy svoboda od vnějšího donucení. Liberálové mají maximální respekt k soukromému vlastnictví a prosazují princip dobrovolnosti ve všech oblastech lidského života, tudíž odmítají iniciovat násilí, jakým může být například domáhání se majetku bližního svého.

Společnost, ve které jsou zásady liberalismu uskutečňovány, je označována za společnost kapitalistickou. Lidské potřeby a přání jsou v tomto systému uskutečňovány prostřednictvím tržní interakce, znalosti a informace jsou přenášeny prostřednictvím cenového systému. Intervence do abstraktního spontánního tržního řádu jsou vyloučeny.

Je třeba rozlišovat mezi různými liberálními směry, z nichž mnohé popírají samotné axiomy liberalismu. V evropském kontextu je nutné rozlišit mezi klasickým „whigovským“ liberalismem a moderními liberálními směry, které se mnohdy označují přídomky sociální liberalismus nebo levicový liberalismus. Americké pojetí slova „liberální“ je blízké evropskému „sociálně-demokratický“, a proto zde jsou klasičtí liberálové označováni jako libertariáni. Proto často dochází k desinterpretaci liberálních myšlenek. V České republice byly myšlenky liberalismu silně desinterpretovány naposledy v devadesátých letech minulého století, když se touto myšlenkovou doktrínou oháněla skupina lidí, která v praktické politice prosazovala různé záležitosti, které nemají s liberalismem nic společného. Konání těchto jedinců stavějících na právním nihilismu a jejich zaštiťování se liberalismem vedlo k pošramocení pověsti liberální doktríny, přičemž někteří její kritici často hovoří o tom, že liberalismus nebere ohledy na „celospolečenské zájmy“. Na vyvrácení těchto kritik zde ovšem není prostor.

Protipólem liberalismu jsou různé koncepce, které znamenají omezení svobody v zájmu dosažení „celospolečenských cílů“, jakými může být například zajištění rovnosti příjmů mezi občany, zajištění sociálního státu apod. Těmto koncepcím je vlastní definování určitých cílů, které přesahují jednotlivce, přičemž nástroje a prostředky k dosaženích cílů jsou odlišné. Jednou z takovýchto koncepcí je environmentalismus, který podřizuje konání jednotlivců myšlenkám tzv. trvale udržitelného rozvoje a tzv. ekologické demokracie.

Je zřejmé, že existence zřetelného rozporu mezi environmentální a liberální politickou doktrínou prakticky vylučuje hledání společných „průniků“ mezi těmito doktrínami. Pokus o společný postup stoupenců liberalismu a environmentalismu je pokusem o spojení nespojitelného, pokusem o hledáním mostu tam, kde není možné most postavit. Neumím si představit, jak by mohla vypadat liberálně-environmentální hospodářská politika. Z tohoto důvodu považuji pokus o takovýto slepenec za výsměch stoupencům obou politických doktrín.
Další články tohoto autora:
Jan Ullwer

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku