Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 21.3.2005
Svátek má Radek
  Výběr z vydání
 >PRÁVO: Mají justiční čekatelé nárok stát se soudci?
 >EVROPA: Velký mozkový eurovýplach aneb Rozhněvaný starý muž
 >PRAHA: Chvála hypermarketů
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Tak jsem tu zpátky z Afriky
 >HISTORIE: Národní mýty, podvrhy a lži
 >ZVĚROKRUH: Beran
 >PSÍ PŘÍHODY: Ta voda neblaze stoupá
 >BAJKA: Zvěřinec zjara
 >CHTIP: Popis kapitalismu ve světě
 >PENÍZE.CZ: Potvrzení daňových odpočtů: která razítka vyschla?
 >ÚVAHA: Česká společnost je nemocná bezcitností
 >DOKUMENT: Otevřený dopis ministryni Emmerové
 >MOBY DICK: Čím vším nebyl rád
 >POVÍDKA: Otče, otče proč si mě opustil?
 >CHTIP: Ve vlaku

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
21.3. PENÍZE.CZ: Potvrzení daňových odpočtů: která razítka vyschla?
Petr Šafránek

Možnost snížit si daňový základ o zaplacené pojistné na životní pojištění až do výše 12 000 Kč ročně se poprvé v naší legislativě objevila ve zdaňovacím období 2001. Od té doby se nejenom několikrát změnilo příslušné ustanovení zákona, ale měnil se v čase i přístup pojišťoven k jeho aplikaci. Výsledkem je naprosto obrovský chaos v částkách, které pojišťovny svým klientům pro účely daňových odpočtů potvrzují. Bohužel, ve většině případů jde o čísla nižší, a klient coby daňový plátce či poplatník nevyužije tuto možnost snížení daní naplno. Ačkoli na pojistném 12 000 Kč zaplatil.

Za největší záludnost lze bezesporu označit to, že stát může pravidla pro odpočty neustále měnit. Možnost a způsob daňového odpočtu v žádném případě nejsou součástí pojistné smlouvy, ani neplatí, že by se řídily stavem ke dni uzavření smlouvy. Přesto jsou velmi často používány jako podstatný, ne-li dokonce hlavní argument při prodeji životního pojištění. Jestliže dnes při prodeji investičních instrumentů musí být klient upozorněn, že výnosy minulých období nezaručují výnosy budoucí, měl by nepochybně být také zájemce o životní pojištění náležitě uvědomen, že možnost odpočtu zaplaceného pojistného není do budoucna garantována.

Podívejme se, jak se znění zákona vyvíjelo v čase a jaké to přineslo důsledky pro klienty:

 • Zdaňovací období 2001
  Zákon: odečíst lze "zaplacené pojistné na zdaňovací období".
  Důsledek: pokud klient uzavřel pojistku s roční platbou 12 000 např. 1. prosince a ještě před koncem roku zaplatil roční pojistné 12 000 Kč, měl dostat za rok 2001 potvrzeno pouze 1 000 Kč (za prosinec 2001, kdy pojistku uzavřel). Zbývajících 11 000 Kč totiž nebylo zaplaceno na zdaňovací období 2001, ale až na zdaňovací období 2002. Bohužel ne všechny pojišťovny toto časové rozlišení dodržovaly, a tak u některých dostal klient potvrzeno celých 12 000, u některých jen 1 000, přestože pojišťovny uplatily stejný zákon.
 • Zdaňovací období 2002
  Zákon: odečíst lze "zaplacené pojistné na zdaňovací období".
  Důsledek: nedošlo k žádné změně. Pokud pojišťovna držela stejný výklad zákona, pak klienti, kteří za předchozí rok obdrželi potvrzení pouze na 1 000 Kč, dostali za rok 2002 potvrzeno 11 000 + 1 000, tedy celých 12 000 Kč (bez ohledu na to, že těch 11 000 zaplatili již v roce 2001). Ti, kteří v předchozím roce dostali potvrzení na celých 12 tisíc, i za tento rok odečetli 12 000 Kč (pokud je během roku 2002 na pojistném zaplatili).
 • Zdaňovací období 2003
  Zákon: odečíst lze "zaplacené pojistné na zdaňovací období".
  Důsledek: nedošlo k žádné změně legislativy, ovšem některé pojišťovny si uvědomily, že mají zaplacené pojistné časově rozlišovat, a tak z ničeho nic u pojistek uzavřených v průběhu roku 2003 potvrdily jen část pojistného, vztahující se k roku 2003. Uzavřel-li tak klient pojistku 1. 12., dostal potvrzeno jen 1 000 Kč. Bohužel tento přístup pojišťovny "zapomněly" říct svým obchodním zástupcům a ti vesele lákali další klienty na možnost daňových odpočtů: "Uzavřete-li životní pojištění ještě před koncem roku a ještě v prosinci zaplatíte 12 000 Kč, o těchto 12 tisíc si budete moci snížit daňový základ." To pak bylo překvapení, když klient dostal potvrzeno jen třeba 1 000 Kč.
  O přístupu jednotlivých pojišťoven jsme psali v článku Připraví vás pojišťovna v dobré víře o 11 tisíc?.

Loni přišla změna

Pro zdaňovací období 2004 platí, že lze podle zákona odečíst "zaplacené běžné pojistné ve zdaňovacím období…. podle pojistné smlouvy" a jen při splnění podmínky minimálních pojistných částek (40 tisíc resp. 70 tisíc Kč, o těchto limitech jsme psali v článku Krausovo kukaččí vejce omezuje daňové odpočty).

Jaké toto ustanovení přineslo důsledky?

 1. Došlo k podstatné změně způsobu časového rozlišení - od roku 2004 nezáleží na tom, kterého zdaňovacího období se pojistné týká, ale naopak záleží na tom, ve kterém zdaňovacím období bylo fyzicky zaplaceno (vyjma jednorázového pojistného, které zákon řeší odděleně). Tato změna se dotkla zejména klientů těch pojišťoven, které před tím časové rozlišení podle původního zákona dodržovaly.
  Co se stalo? Pokud klient u takové pojišťovny zaplatil 1. prosince 2003 roční pojistné 12 000 Kč, dostal za rok 2003 potvrzeno 1 000 Kč, ovšem za rok 2004 (tedy letos) zbylých 11 000 Kč již potvrzeno nedostal. Proč? Protože je nezaplatil ve zdaňovacím období 2004, ale v roce 2003. Touto změnou časového rozlišení připravil stát tisíce klientů o možnost odpočtů, přestože jejich pojistka zákonné podmínky splňovala a přestože řádně platili.
 2. Slovem "běžné" bylo z odpočtů vyloučeno mimořádné pojistné, obvyklé například u investičního životního pojištění nebo u různých flexibilních pojištění.
 3. Rovněž nová formulace "podle pojistné smlouvy" je velmi záludná. Proč? Pokud klient má počátek pojistného období např. 1. ledna a byl poctivý a zaplatil ještě v prosinci 2004 proto, aby 1. ledna 2005 měla pojišťovna peníze na účtu, velmi se divil. Přestože platbu provedl ve zdaňovacím období 2004, některá pojišťovna mu ji nepotvrdila. Důvod? Nešlo o platbu podle pojistné smlouvy, neboť podle té měl zaplatit až v lednu.
  Takto konkrétně postupovala např. Kooperativa, která si tím rozhněvala několik tisíc klientů. Podle všeho je její postup správný, smutné ovšem je, že Kooperativa rozeslala příslušné složenky již v listopadu 2004 a neupozornila, že pokud klient zaplatí v roce 2004, nedostane na tuto částku daňové potvrzení. Bohužel ho nedostane ani za rok 2005, protože nešlo o platbu ve zdaňovacím období 2005. Na druhou stranu, jiné pojišťovny zákon takto striktně nedodržují a potvrzení za rok 2004 vydávají i na toto "předplacené" pojistné. I když nebylo zaplaceno "podle smlouvy".
 4. Nově zavedené minimální pojistné částky vyřadily z daňových odpočtů tisíce smluv. Je zřejmé, že toto opatření bylo činěno výhradně v zájmu pojišťoven. Kdyby tomu tak nebylo, bylo by možné pojistné částky sčítat z více smluv téhož poplatníka. To bohužel možné není, což nemá jinou logiku, než touhu pojišťoven po navyšování pojistných částek. Kdo pojistnou částku nenavýšil, za rok 2004 nedostal daňové potvrzení na smlouvu, na kterou ji v předchozích letech dostával.
 5. Aby toho nebylo málo, tak některé pojišťovny přestaly z vlastního rozhodnutí potvrzovat některé smlouvy, které před tím potvrzovaly. Konkrétně jde o pojistky, které obsahují pojištění vážných chorob a které vyplacením pojistné částky při diagnostikování vážné choroby končí. Tato pojistná událost může nastat dříve než v 60 letech věku klienta, tudíž pojišťovny dospěly k závěru, že odpočet na takovou pojistku nenáleží. To, že ji dříve potvrzovaly, přecházejí mlčením.

Letos přišla další změna

Pro zdaňovací období 2005 lze odečíst "zaplacené pojistné ve zdaňovacím období…. podle pojistné smlouvy" a jen při splnění podmínky minimálních pojistných částek (40 resp. 70 tis. Kč). Vypuštěním slova "běžné" se stalo daňově uznatelným jakékoliv pojistné, tedy i pojistné mimořádné, pokud tato možnost je dána v pojistné smlouvě.

Jak stát svými legislativními změnami, tak i pojišťovny svým rozdílným přístupem k výkladu dělají v daňových odpočtech naprosto neuvěřitelné zmatky. Tisíce klientů, kteří se nechají zejména ke konci roku nalákat k uzavření smlouvy právě možností daňových odpočtů, se pak nestačí divit. Vyznat se v právní úpravě není vůbec jednoduché a odhadnout, jaký výklad zaujme právě ta "naše" pojišťovna, je prakticky nemožné.
Alespoň jednu radu závěrem vám ale můžeme dát: pokud se nezmění legislativa, je třeba dávat pozor na to, kdy je podle smlouvy pojistné splatné. Je-li to počátkem roku, v žádném případě nesmí být zaplaceno koncem předchozího roku. Za krátké prodlení nehrozí žádná sankce, za předčasné zaplacení však přijdete o odpočet.

Co vede pojišťovny k odlišným praktikám? Sjednali jste si na konci roku životní pojistku ve snaze získat plný daňový odpočet? Je normální, že se právní úprava neustále mění?
Další články tohoto autora:
Petr Šafránek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku