Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 11.3.2005
Svátek má Anděla
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Světe, div se - krize skončila, demonstrantů přibylo
 >EVROPA: Euroústava zakládá Evropský stát
 >POLITIKA: Bude rok 2005 rokem sjednocení pravice?
 >DOPRAVA: Traumatické empirie - dokončení
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Zima
 >POLITIKA: Proč dělají ostudu liberalismu?
 >EVROPA: Momentka z dnešní situace EU
 >PRÁVO: Otevřený dopis spolku Šalamoun ministru spravedlnost
 >PSÍ PŘÍHODY: Ještě je chráněný přírodou
 >LITERATURA: Poláčkovi Hráči
 >HISTORIE: V těžkých dobách (6/20)
 >FILM: Tajemství Pirátů z Karibiku aneb Proč je kapitán Sparrow tak divný
 >EKONOMIKA: Čeká se snížení úroků ČNB
 >PENÍZE.CZ: Tři škody za noc? Bezva finta!
 >EVROPA: Bude to stát, nebude to stát...

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
11.3. POLITIKA: Bude rok 2005 rokem sjednocení pravice?
Jaromír Císař

Volební rok 2004 skončil z celorepublikového hlediska pro menší pravicové strany více méně fiaskem. Výsledky nevzbuzují naději, že některý z těchto subjektů bude pro nejbližší volby nosným jádrem spolupráce a přivede své osobnosti a myšlenky do poslanecké sněmovny. Zákonodárci se budou v příštím volebním období vyrovnávat s úkoly mimořádného rozsahu. Musí učinit kroky vedoucí k zásadním změnám v mnoha, zejména ekonomických, oblastech (např. zdravotnictví, sociální, důchodový a daňový systém, snížení státních výdajů), dokončit přerušenou morální obnovu naší společnosti a eliminovat tak nebezpečí návratu komunistů k moci; měli by aktivně působit při formování evropské politiky a v boji proti mezinárodnímu terorismu. Jiná, než k reformám odhodlaná silná pravicová vláda uvedené problémy nevyřeší nebo zůstane v půli cesty.

Z tohoto důvodu je tedy žádoucí, aby v poměrně krátkém čase započal integrační proces stran a osobností hlásících se k liberalismu a byl doveden k hmatatelnému výsledku. Pro nejbližší období je podstatné jednání a dohoda o způsobu integrace, protože vše ostatní se bude vyvíjet v závislosti na přístupu a míře odpovědnosti jednotlivých aktérů. Ve směru dovnitř to přinejmenším znamená překonání nevraživostí z minula, odstranění stranického vymezování a přizpůsobení osobních ambicí žádoucímu výsledku. Zásadními politickými úkoly, prezentovanými veřejnosti, pak bude snaha o obnovení důvěry v liberálně konzervativní politiku a odstranění hlavní hrozby dneška, kterou je reálná možnost podílu komunistů na moci. Z tohoto hlediska by měli mít mnozí, kteří integraci zpochybňují, zájem na jejím úspěšném průběhu.

Všechny uvažované subjekty se shodují v základních programových cílech - nezbytné politické, morální a hospodářské rekonstrukci státu. Hlavním protivníkem tak není konzervativní ODS, nýbrž strany levé části politického spektra a strany nedemokratické. Skutečnost, že občanští demokraté jsou dnes jedinými relevantními představiteli pravicové politiky a pravděpodobnými vítězi budoucích voleb, však přesto nezaručuje, že vznikne silná pravicová vláda. Garantem takové vlády je pouze spolupráce konzervativní a liberální pravice. Neexistuje žádný rozumný důvod bránit se tomuto faktu. Jinak se může lehce stát, že v důsledku nedohody pravice vznikne po příštích volbách vláda, jejíž součástí budou přímí pokračovatelé předlistopadového režimu nebo jiní extremisté a namísto reforem bude celý tento region vystaven zmatku a ohrožena tak i naše občanská svoboda.

Ale zpět k integraci. Vytvoření normálně fungujícího státu je velmi nepravděpodobné, pokud nebude cílem všech zúčastněných. Zásadní jsou mnohostranné rozhovory, zahrnující i zdánlivě nejmenší partnery. Prvním krokem by mělo být uvědomění, že integraci nelze vynutit autokratickým způsobem, ale trpělivostí a skromností, protože je velmi důležité pochopit překážky, které doposud spolupráci bránily. Integrace nesmí být ani jednou z participujících stran považována za sebezničující dohodu. Bude nutné vytvořit systém, který zaručí, že rozhodovací procesy budou mimo dosah jakékoliv manipulující většiny. To znamená najít pravidla jednání, která ponechají rozhodování pouze na vůli jednoho společného orgánu. Všichni budou muset zvýšit své úsilí, aby přesvědčili váhající.

Smysluplné naplnění stanoveného cíle vyžaduje zaměřit se i na jiný problém - interpretace integračního procesu bude záviset též na postoji ODS, na porozumění, že liberálové nejsou jejím ideovým nepřítelem, ale naopak přirozeným spojencem. Ti by proto měli dát zřetelně najevo, že i přes nezpochybnitelnou dominanci ODS jsou připraveni sdílet odpovědnost.

Dokud se představitelé českých liberálů nedokáží dohodnout na společném a důvěryhodném postupu, dokud vedení některých stran neodloží své mocenské ambice a nepochopí výhodu společné politiky, do té doby nebude mít pravicový nevolič ODS důstojnou alternativu. A je zřejmé, že i blok liberálních stran sám, byť sjednocený, bude stále slabý na samostatnou mocenskou roli v rámci republiky. Vstřícnost k myšlence společné konzervativně liberální vlády s programem zaměřeným na budování normálně fungujícího státu bude dalším poselstvím eventuálním, dnes nerozhodnutým voličům, kteří ve volbách 2004 vzkázali, že je stávající chování politiků české pravice nezajímá.

Zainteresované subjekty jistě vědí, že čas je krátký a tudíž by měly urychleně nalézt odpovědi na tyto otázky: Je beze změny volebního systému jiná možnost, jak vytvořit silnou proreformní vládu a nepřipustit vládu levice? Mají vůbec vůli podílet se na takovém projektu a v případě, že ne, budou jej alespoň podporovat? Jakým způsobem postupovat v integračním procesu?

Jaromír Mário Císař
místopředseda ODA
Další články tohoto autora:
Jaromír Císař

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku