Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 14.3.2005
Svátek má Rút, Matylda
  Výběr z vydání
 >SPOLEČNOST: Voni že žijí v kapitalismu?
 >POLITIKA: Přeje si Gross, aby byly povodně?
 >EVROPA: Podobnost čistě náhodná aneb Jsme stále stejně nepoučitelní?
 >PRÁVO: Proč jsou drogy nebezpečné
 >EKOLOGIE: Ladislavu Mikovi na cestu - od Šumavy 21
 >DOPRAVA: Jede sedlák do mlejna, čtyřma koňma vranejma...
 >SPOLEČNOST: Liberalismus a utopie
 >VĚDA: Experiment pana Milgrama
 >HISTORIE: Krátká vzpomínka na březen roku 1939
 >HISTORIE: Okupace Mělníka a okolí 1939
 >CHTIP: Nejen pro studenty ...
 >ZÁBAVA: Zážitky z německé vesnice aneb Odkdy husité nosí turbany
 >PENÍZE.CZ: Po Evropě s cestovním, nebo zdravotním pojištěním?
 >EVROPA: Hyenismus v Evropském parlamentu
 >MÉDIA: Každý jsme tou nemocí nějak zasažen

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Drogy  
 
14.3. PRÁVO: Proč jsou drogy nebezpečné
Jan Vučka

Před pár dny prošla médii zpráva o dalším otřesném činu výrobců drog: pěstitel marihuany zákeřně zastřelil čtyři policisty v kanadské Albertě. Podobný masakr příslušníků Královské jízdní se udál naposledy v roce 1885.
Zdálo by se, že jde o jednoznačný argument ve prospěch kriminalizace drog. Vždyť je to naprosto jasné a logické: když je výroba a distribuce drog spojena s takovými hroznými zločiny a nějaký pěstitel marihuany bez mrknutí oka zastřelí čtyři policisty, tak to prostě musíme zakázat!

Jenže ... není to ve skutečnosti úplně jinak?

Položme si otázku, proč vlastně páchají výrobci a prodejci drog zločiny. Spojení drog a zločinu se pokládá za tak samozřejmé, že se nikdo neptá po vysvětlení. Jenže samozřejmým není, ani v historii, ani dnes. Existuje totiž celá řada různých drog: marihuana, heroin, opium, extáze, nikotin, alkohol, crack atd. A jen některé jsou spojeny s pácháním závažných zločinů. Policisté zatýkající narkomafiány zasahují v neprůstřelných vestách a se samopaly, zatímco do hospod, trafik a obchodů s lihovinami si beze strachu troufnou i neozbrojení kontroloři České obchodní inspekce. Kde se vzal takový dramatický rozdíl mezi zločinností například dealerů kokainu a výčepních?
Rozdíl je samozřejmě v legálnosti nebo ilegálnosti obou drog. Kokain je ilegální drogou, takže jeho prodejci hrozí vysoké tresty. Kdyby mu nic od policistů nehrozilo, měl by zrovna tolik důvodů po nich střílet jako průměrný výčepní. A když jsme z prodeje drog učinili rejdiště zločinců, lákaných vysokými rizikovými maržemi, nemělo by nás překvapovat, že se jako zločinci chovají a střílejí jeden po druhém a občas to koupí i nějaký nevinný kolemjdoucí.
Dá se říci, že jsme v uzavřeném kruhu. Kokain je kriminalizovaný, protože je spojen se zločinností. A se zločinností je spojen, protože je kriminalizovaný. Cesta z bludného kruhu ven je ale jednoduchá: legalizujme obchod s drogami a dealeři drog nebudou cítit potřebu po někom střílet!
Představa, že kokain je "něco úplně jiného" než pivo, a proto dealeři kokainu na rozdíl od výčepních střílejí jeden po druhém a po policistech, je nesmyslná. Principiálně je obojí totéž: návyková droga. Názorně se to ukázalo za americké prohibice. Všichni víme, že alkohol je "něco úplně jiného" než nelegální drogy. Víme to ze své každodenní zkušenosti, protože výčepní po sobě nestřílejí. Ale jakmile se alkohol v USA zakázal, okamžitě kvůli němu taky začali vraždit.
Kokain byl shodou okolností v prvotní receptuře coca-coly a není známo nic o tom, že by tehdejší prodavači limonád po sobě stříleli samopaly Thompson ze stupátek jedoucích automobilů. Empiricky je tedy mimo jakoukoli pochybnost prokázáno, že zdrojem zločinnosti dealerů nejsou drogy samotné, nýbrž jejich kriminalizace. Důvod, proč obchod s drogami kriminalizovat, jak jsme si jej určili v úvodu článku, proto odpadl.

A co kriminalita uživatelů drog? Ta by nemohla ospravedlnit kriminalizaci drog?

Představa uživatelů drog jako zfetovaných šílenců vraždících bezdůvodně na potkání, je mezi laickou veřejností velmi oblíbená, ale naštěstí mylná. Typickým zločinem spáchaným uživatelem drog jsou drobné krádeže spáchané za účelem opatřit si prostředky k nákupu drog. A drogy jsou drahé proto, že jejich cenu šroubuje nahoru kriminalizace drog. Při legální průmyslové velkovýrobě by cena drog poklesla na zlomek dnešní uliční ceny. I v tomto případě je tedy zdrojem drogové zločinnosti kriminalizace drog!
Lze též předpokládat, že legalizace drog by vedla k zahájení seriozního výzkumu a vývoje v oblasti konzumních drog, takže by byla šance uvést na trh drogy s menšími vedlejšími účinky. Uživatelé drog by pak nebyli v takovém nebezpečí, že se z nich stanou ubohé trosky bez práce, a mohli by své choutky uspokojovat, aniž by tím nějak zatěžovali společnost.
Když už se bavíme o zdravotních důsledcích užívání drog, je třeba dodat, že rozdělení drog na legální a ilegální se řídí hledisky historickými, nikoli lékařskými. Nikotin je smrtelně nebezpečnou drogou, na niž může vzniknout návyk již po prvním užití. Ročně jen v České republice způsobí kouření smrt více než deseti tisíc lidí. O kolika ilegálních drogách můžete tohle říci? O žádné.
Totéž platí pro škody na životech a zdraví způsobené drogami při dopravních nehodách a jiných haváriích. I kdybychom sečetli následky užívání všech ilegálních drog dohromady při všech možných druzích nehod, ani zdaleka se nepřiblížíme následkům samotného alkoholu za volantem. Nebezpečí alkoholu za volantem pouze tolik nevnímáme, protože jsme na to zvyklí.

Ukázali jsme si, že ani trestné činy páchané dealery, ani uživateli drog neodůvodňují kriminalizaci (vybraných druhů) drog. Je tu ale ještě jeden obecnější právní důvod, proč je současná drogová politika špatná. Nejde tu jenom o otázku trestního práva. Jde o chápání právního systému jako celku občany.
Aby byl právní systém efektivní, musí splňovat určité požadavky. Především musí být spravedlivý. To není žádná samozřejmost nebo akademická teze. Žádný stát na světě nemá takové prostředky, aby v každém okamžiku prosadil uplatňování všech právních norem všemi obyvateli. Proto je potřeba, aby občané vnímali právní systém jako co nejvíce spravedlivý a legitimní a co nejvíce se s ním ztotožňovali. A drogová politika jde přesně proti této potřebě.
I lidé bez právního vzdělání mají jistou představu o tom, co to je přirozené právo (i když třeba tento termín neznají). A ta představa jim říká, že jejich vlastní tělo je jejich majetek. Ne majetek nějakého politika nebo policisty. Když jim toto nejzákladnější a nejpřirozenější právo ze všech popřeme, tak zásadně delegitimizujeme právní systém jako celek. Jakou úctu pak budou mít občané k zákonům?

Současná protidrogová politika obsahuje hned několik významných rozporů. Na jednu stranu stíháme dealery drog za to, že prodávají drogy. Na druhou stranu nestíháme uživatele drog za to, že kupují drogy. Nákup a prodej jsou však jen dvě stránky téhož jednání. Buď by se mělo obojí stíhat nebo obojí nestíhat, ale nemůžeme předstírat, že uživatel drog legálně koupí drogy, aniž by mu je někdo legálně prodal!
Dále hrozíme vysokými tresty těm, kteří prodávají některé druhy drog, přičemž zároveň povolujeme prodej jiných druhů drog působících daleko větší škody jen proto, že jsou historickou shodou okolností drogami domácími. To je docela obyčejné pokrytectví. A kdo se naučí nerespektovat pokrytecké a hloupé zákony, ten už bude mít menší zábrany zákony porušovat i tam, kde má být jejich dodržování z dobrých důvodů vyžadováno.

Věnujme se ještě chvíli trestněprávní stránce věci: distribuce drog jako trestný čin spadá do kategorie "zločinů bez oběti". Neslyšel jsem o jediném případu, kdy by dealer přiskočil k nic netušícímu kolemjdoucímu, píchl mu dávku proti jeho vůli, z jeho peněženky vytáhl přesně odpovídající částku a utekl. Prodej drog se vždy děje se souhlasem všech zúčastněných stran a ex definitio chybí poškozený. Tím se zásadně liší od vraždy nebo loupeže. Vražda a loupež jsou trestné právě proto, že se někomu dějí proti jeho vůli a že je někdo takovým činem poškozen.
Stíhání zločinů bez oběti směřuje proti principům rozumné právní politiky. Když začneme lidi učit, že na cizí vůli nezáleží, jak jim chcete vysvětlit, že vražda a loupež jsou špatné? Nevyrábíme si tak generaci vrahů a lupičů?
A těmto vrahům a lupičům zároveň usnadňujeme práci. Policejní orgány mají omezený personál a omezené rozpočty. Policisté nemohou hlídat na každém rohu. Tak se ptám: chcete, aby policie věnovala své omezené zdroje stíhání "zločinů", jimž se můžete vyhnout jednoduše projevením nesouhlasu s nabízenou transakcí? Nebo raději chcete, aby policie věnovala všechny síly stíhání zločinů, které vám někdo páchá proti vaší vůli a kdy opravdu potřebujete pomoc úřadů?

Současná společenská atmosféra neslibuje, že bychom se v blízké budoucnosti dočkali úplné legalizace všech drog. Ale jak jsem ukázal výše, jde o zcela legitimní politický program a ve prospěch tohoto programu lze uvést racionální argumenty. Naproti tomu mnoho tradičně a bez přemýšlení přijímaných zdůvodnění kriminalizace drog je spíš povahy předsudků a pověr.
Domnívám se, že je už na čase otevřít celospolečenskou debatu o legalizaci a kriminalizaci drog na racionálním základě. Možná by se zjistilo, že pro kriminalizaci obchodu s drogami je méně argumentů, než se jeví na první povrchní pohled.

Pachatel tohoto článku vystudoval právo a ekonomii, specializuje se na trestní právo


Další články tohoto autora:
Jan Vučka

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku