Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 14.3.2005
Svátek má Rút, Matylda
  Výběr z vydání
 >SPOLEČNOST: Voni že žijí v kapitalismu?
 >POLITIKA: Přeje si Gross, aby byly povodně?
 >EVROPA: Podobnost čistě náhodná aneb Jsme stále stejně nepoučitelní?
 >PRÁVO: Proč jsou drogy nebezpečné
 >EKOLOGIE: Ladislavu Mikovi na cestu - od Šumavy 21
 >DOPRAVA: Jede sedlák do mlejna, čtyřma koňma vranejma...
 >SPOLEČNOST: Liberalismus a utopie
 >VĚDA: Experiment pana Milgrama
 >HISTORIE: Krátká vzpomínka na březen roku 1939
 >HISTORIE: Okupace Mělníka a okolí 1939
 >CHTIP: Nejen pro studenty ...
 >ZÁBAVA: Zážitky z německé vesnice aneb Odkdy husité nosí turbany
 >PENÍZE.CZ: Po Evropě s cestovním, nebo zdravotním pojištěním?
 >EVROPA: Hyenismus v Evropském parlamentu
 >MÉDIA: Každý jsme tou nemocí nějak zasažen

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
14.3. POLITIKA: Přeje si Gross, aby byly povodně?
Erik Matouš

Předseda vlády ČR si skutečně možná přeje, aby byly povodně - tedy to, čeho se většina občanů děsí. Nebo alespoň dostatek jiných událostí, které způsobí takovou mediální situaci, v níž budou jeho vlastní aféry pozapomenuty. Pokud se nám předvede jako starostlivý (stroj)vůdce létající vrtulníkem nad postiženými oblastmi, jistě věří, že opět získá naši důvěru. Záleží jenom na nás, občanech této země, jestli tomu tak bude.

Současná situace pro něj není příznivá. Občanská společnost se - sice pomalu, ale jistě - začíná aktivizovat. Začínáme využívat svých možností a začíná se nám vracet sebevědomí. Začínáme organizovat petice a demonstrace. Začínáme si, i když opravdu zatím pomalu, uvědomovat, že jediným suverénem rozhodujícím o správě věcí veřejných jsme my občané, voliči.

Jako osoba organizující některé z těchto demonstrací každou středu od 16:00 hodin (prozatím před úřadem vlády) jsem si vědom své odpovědnosti za slušný a kultivovaný průběh těchto demonstrací. Jsem si vědom své odpovědnosti za to, že mnou organizované demonstrace a hlavně projevy na nich přednesené nebudou sloužit k propagaci či poškozování některé politické strany či hnutí.

Máme jasné cíle, které jsou ve své podstatě ne-politické, protože slušnost, jak známo, je hodnotou obecně platnou.

Chceme, aby Stanislav Gross odešel z postu předsedy vlády ČR - nechoval a nechová se slušně. Konkrétní důvody byly již mnohokrát popsány a my bychom na ně neměli zapomínat: Mlýn - Byt - Barková ap…

Dnes jsme podle mého názoru svědky situace, v níž rozvoj vnímání hodnot jako jsou právě slušnost, etika a férové jednání celé společnosti předstihlo vnímání těchto hodnot naší politickou reprezentací. Proto dochází ke společenskému pnutí. Politici by nám měli jít příkladem, ale mnoho signálů svědčí o opaku. Nalézáme se tedy v opačném gardu než by mělo být v demokratickém systému obvyklé. To samo o sobě není důvodem pro žádnou revoluci, ale je to již poměrně podstatný důvod pro silný tlak v rámci evoluce. Tím se přenáší obrovská odpovědnost na nás občany a je jenom na nás, jak se s touto odpovědností popasujeme.

V průběhu mnou organizovaných demonstrací a následné e-mailové komunikace na této adrese dostaly a nadále dostávají tvar zajímavé myšlenky a náměty na systémové změny, jejichž cílem je většinou posílení osobní odpovědnosti osob, které rozhodují o našich životech. Náměty se ovšem také dotýkají zprůhlednění finančních toků procházejících státním aparátem převážně při zadávání veřejných zakázek. Některé další náměty mohou na první pohled působit až fantaskně, ale v budoucnu by se i ony mohly stát realitou. Například přenášení přímého přenosu na internetu ze všech zasedání vlády (s výjimkou projednávání otázek spojených se státním tajemstvím), parlamentu, poslaneckých či senátorských klubů atd…

Velká část námětů klade důraz na plnění slibů, které nám politici dali a dosud nesplnili. Týkají se především výrazného omezení imunity, zpřehlednění odměn osob placených z našich peněz a přímé volby prezidenta.

Nemohl jsem nezaznamenat výhrady některých z vás k účasti doktora Martina Stránského na demonstracích. Hned v počátku mé aktivity směřující k organizaci demonstrací mně pan doktor Stránský nabídl pomoc a podporu pro mou aktivitu. Já jsem tuto pomoc přijal a velmi si jí vážím. Doktor Stránský zajistil výrobu transparentů, zakoupení píšťalek, zapůjčení megafonu, vizitky a inzerci v denním tisku. V té době jsem ovšem nebyl informován o propojení doktora Stránského s jinými politickými aktivitami.

Pro přesnost přikládám kopii e-mailu, který jsem odeslal doktoru Stránskému v neděli 13.3.2005:

Krásný dobrý den, pane doktore Stránský,

dovolte, abych Vám velmi poděkoval za pomoc a podporu, kterou jste v uplynulých dnech a týdnech věnoval realizaci demonstrací před úřadem vlády ČR. Vzhledem ke skutečnosti, o které jste mě neinformoval, že můžete být vnímán veřejností jako osoba spojená s takzvanou nepolitickou politikou, žádám Vás, abyste zvážil svoje další aktivní působení na těchto demonstracích.

Věřím, že tento můj postoj nebudete vnímat jako osobní nesouhlas s Vašimi politickými aktivitami a ještě jednou děkuji za podporu.

S úctou

Erik Matouš

Cítím jako prioritu, aby i nadále zůstal zachován primární cíl demonstrací - protest proti chování Stanislava Grosse. Tedy tyto demonstrace nejsou:

pro Havla ani proti Havlovi, pro Klause ani proti Klausovi

pro ČSSD ani proti ČSSD, pro ODS ani proti ODS

atd...

Jsem si vědom, že na těchto demonstracích došlo k rozdávání letáků, které jsou v rozporu s takto avizovanou nestranností. Není totiž dost dobře možné, abych komukoli bránil v účasti na demonstraci, a ani to dělat nechci. Pokud se tedy s takovým letákem setkáte, věnujte mu, prosím, pouze takovou pozornost, jakou uznáte za vhodné. Žádáma ale, abyste jej však nespojovali s mou osobou.

Některými z vás jsem žádán o větší mediální propagaci našich středečních demonstrací, měl bych prý také zvát známé tváře. To je problém, nemohu a ani nechci ovlivňovat, co budou média psát či vysílat, to je oblast jejich odpovědnosti. Mohu je pouze informovat a to se snažím dělat. Co se týká známých tváří, je nepochybné, že by přitáhly pozornost, a já je určitě rád přivítám, ovšem nemyslím, že by bylo dobré je cíleně zvát. Jedná se totiž o problém občanský a každý se o své účasti rozhodne sám. Umělci jsou přeci lidé jako my a mají svůj rozum a svědomí.

Je pravda, že postupný růst počtu účastníků našich protestů není tak rychlý jako v případě iniciativy ,,Děkujeme odejděte,, nebo - samozřejmě - dokonce v listopadu 89. Je ovšem také fakt, že se každý týden vracíme a při vědomí dlouhodobosti problému nelze očekávat rychlé řešení. Záleží jenom na nás, co dokážeme. Záleží na politicích, jestli dokáží pojmout naši iniciativu jako jasný signál.

Erik Matouš


Další články tohoto autora:
Erik Matouš

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku