Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 23.3.2005
Svátek má Ivona
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Bude Gross hrobníkem ČSSD?
 >PRÁVO: Základy presumpce neviny
 >MÉDIA: Umělý lesk & příslovečná bída druhé série SuperStar
 >GLOSA: Svoboda slova neohrožená
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kšá, kšá
 >MÉDIA: Lavina
 >INTERNET: Nevlídný virtuální svět českého internetového chatu
 >SPOLEČNOST: Britská chudoba - náš vzor?
 >PSÍ PŘÍHODY: Bartovi začala cyklistická sezóna
 >POLEMIKA: Šumavě 21 – z cesty...
 >HISTORIE: V těžkých dobách (9/20)
 >VÝSTAVA: Pravidla hravosti
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: ČT a Febiofest 2005
 >PENÍZE.CZ: Daně: kolik zaplatíme za převod družstevního bytu?
 >ŠKOLSTVÍ: Spiknutí líných a neschopných

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
23.3. PENÍZE.CZ: Daně: kolik zaplatíme za převod družstevního bytu?
Lucie Aschenbrennerová

Podstata družstevního bydlení spočívá v tom, že majitelem bytového domu je družstvo, tedy právnická osoba. Tu tvoří jednotliví členové družstva, kteří mají právo hlasovat na členské schůzi, nahlížet do družstevních účetních dokladů, nebo být zvolen do představenstva či kontrolní komise družstva.
Členové družstva nejsou majiteli bytů, jsou pouze jejich nájemníky (platí také, že každý z nájemníků se automaticky stává členem družstva). Člen družstva tedy nemůže prodat byt jako takový. To, co nazýváme prodejem družstevního bytu, je ve skutečnosti převod členských práv v bytovém družstvu za úplatu. Ovšem pozor, nepleťme si bytová družstva se sdruženími vlastníků bytových jednotek, kterým se mezi lidmi také často říká družstva. Zde je každý vlastníkem svého bytu a takzvané "družstvo" bylo vytvořeno například za účelem oprav společných částí domu. O sdružení vlastníků bytových jednotek a o tom, že domluvit se na mnoha věcech nezbytných pro provoz společných částí domu se v praxi často ukazuje jako neřešitelný problém, jsme psali v článku Zákon o společenství vlastníků bytů hrozí.

Převádíme družstevní byt

Daně a nemovitosti

Pořídili jste si loni nový byt, přistavěli patro na svém domku, zdědili chatu, dostali pozemek? Prostě nabyli nějakou nemovitost nebo tu, kterou vlastníte, stavebními úpravami pozměnili? Čtěte zde!
Pokud na vaší nemovitosti nedošlo k žádné daňově významné změně, čtěte tady.

Další informace naleznete v článcích: Jak na daň z převodu nemovitostí a Domek nebo les, pro stát zdroj peněz

Vraťme se tedy zpět k bytovým družstvům. Členství v družstvu může být převedeno z jedné osoby na druhou, převod není nikterak podmíněn souhlasem orgánů družstva. Členská práva jsou automaticky převedena v okamžiku, kdy původní a nový člen družstva předloží představenstvu dohodu o převodu členství. Vzor takové dohody o převodu členských práv naleznete zde. Zprostředkování převodu družstevního bytu nabízí i většina realitních kanceláří.
Jako "kupující" si ale dejte před pořízením bytu pozor na to, zda původní člen nemá vůči družstvu závazky, které by mohly přejít na vás. Jedná se zejména o nedoplatky za služby. Je také dobré zjistit, jaká je výše dosud nesplaceného investičního úvěru (tzv. anuita).

Mýtus: daň z převodu nemovitostí

Převod družstevního bytu ve své podstatě není převodem bytu jako takového, ale pouze převodem členství v bytovém družstvu, byť za úplatu. Původní člen prodá novému členovi družstva pouze službu v podobě práva družstevní byt užívat.
Takzvaný "prodej" družstevního bytu proto vůbec nepodléhá dani z převodu nemovitosti, jelikož vlastně k žádnému převodu nemovitosti nedochází. Nemovitost po celou dobu zůstává v majetku bytového družstva a změna jeho členské základny nemá na vlastnictví objektu ani na zápis v katastru nemovitosti vliv.
Od daně z převodu nemovitosti by ale byl osvobozen dokonce i bezúplatný převod bytů z vlastnictví družstev do vlastnictví jednotlivých členů družstva.

Daníme příjem z převodu družstevního bytu

Průvodce daňovými povinnostmi
za rok 2004

Jak vypočítat daň z příjmů a vyplnit daňové přiznání?
Na co si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí?
Jak na zdravotní a sociální pojištění?
Daňové přiznání elektronicky: má smysl ho použít? A jak se s ním vypořádat?
Odpovědi naleznete v našem dalším tematickém speciálu!

Zatímco daň z převodu nemovitosti se při převodu družstevního bytu platit nemusí, na dani z příjmů bude muset prodávající pár korun finančnímu úřadu poslat. Převod práv k družstevnímu bytu za úplatu je totiž příjmem dle § 10 Zákona o dani z příjmů. Příjem z převodu družstevního bytu uvedete ve svém daňovém přiznání nejpozději do konce března následujícího roku a ve stejné lhůtě také daň odvedete. Sazba daně pak závisí na ceně, za kterou bylo právo k bytu převedeno a pohybuje se mezi 15 a 32 procenty.

Naštěstí i u odvodu daně z příjmů existují výjimky: pokud jste totiž členem družstva déle než 5 let, při prodeji členských práv k družstevnímu bytu daň z příjmu neplatíte. Převod členských práv k družstevnímu bytu v případě, že doba mezi jejich nabytím a převodem na jinou osobu je delší než 5 let, je totiž od daně z příjmu osvobozen.
Ale ani pokud jste v družstevním bytě bydleli méně než pět let, nemusíte propadat zoufalství. Osvobozeni od daně z příjmu jste i tehdy, pokud utržené peníze použijete na pokrytí bytových potřeb, a to do jednoho roku od převodu členství v družstvu.

Jste členem bytového družstva? Máte zkušenosti s převodem družstevního bytu? V čem vidíte výhody a nevýhody družstevního bydlení?
Další články tohoto autora:
Lucie Aschenbrennerová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku