Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 15.3.2005
Svátek má Ida
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Nová společenská smlouva? Ano, ale bez Grosse!
 >MÉDIA: Proč mi to vadí
 >ROK 2005: Čerstvé nahlédnutí na dvě místa v Asii - 4
 >POLITIKA: Provinční politici bez politiky
 >GLOSA: Soudci mimo
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Test pro ty mladší - české verze světových hitů
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Prokažte svému národu velkou historickou službu
 >SPOLEČNOST: Stojí prezident nad zákony?
 >ARCHITEKTURA: Historie pražských mostů přes Vltavu I.
 >NAŠINCI: Sopka a doktor
 >CHTIP: Marketing prakticky
 >SPOLEČNOST: Jakou hodnotu má prestiž učitele?
 >PRÁVO: BD Kavčí skála Říčany z pohledu druhé strany
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: V EuroTelu působí ve vrcholném managementu agent STB
 >PENÍZE.CZ: Další návrh důchodové reformy: deponovaný důchod

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Telekomunikace  
 
15.3. TISKOVÁ ZPRÁVA: V EuroTelu působí ve vrcholném managementu agent STB
Iveta Jordanová

Ve společnosti EuroTel Praha s.r.o. působí ve vrcholném managementu agent STB Jaroslav Kubišta.

Jaroslav Kubišta, nar. 11. 5. 1948, je registrován Ministerstvem vnitra jako agent Státní bezpečnosti, s krycími jmény Kivi, Jarda a Sita.

Dotaz: Příjmení a jméno - Kubišta Jaroslav

Kubišta Jaroslav
Krycí jméno: "Kivi;Jarda"

Datum narození: 11.5.1948
Druh svazku: "KTS;A"
Registrační protokol StB

Registr. číslo: 35472
Registrováno, archivováno: 20.4.1988

Útvar: II.správa FMV I.odbor 1.oddělení

Kubišta Jaroslav
Krycí jméno: SITA

Datum narození: 11.05.1948
Druh svazku: IS
I. správa SNB

Registr. číslo: 45906
Registrováno, archivováno: 31.05.1973

Útvar: oblastní odbor Hradec Králové

Kubišta Jaroslav
Krycí jméno: Jarda

Datum narození: 11.5.1948
Druh svazku: A
Archivní protokol StB

Registr. číslo: 35472
Registrováno, archivováno: 22.5.1991

Útvar: II.správa FMV I.odbor 1.oddělení
Archiv. číslo: 821634

Zdroj: web MV ČR

Pozn.
I. Správa SNB = Hlavní správa rozvědky SNB
II. Správa FMV = Správa kontrarozvědky pro boj s vnějším nepřítelem; I. Odbor = Kontrarozvědné zpracování speciálních služeb USA a operativní kontrola zastupitelských úřadů států Latinské Ameriky.

Od roku 1996 až do roku 2004 působil Jaroslav Kubišta ve společnosti Eurotel Praha s.r.o. jako jednatel.
Nyní působí ve stejné společnosti ve funkci výkonného ředitele pro vnější vztahy.
- Jaroslav Kubišta
Výkonný ředitel pro vnější vztahy
  • Narozen 1948.
  • Absolvent Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze.
  • Pracoval ve společnosti Tesla Praha a na Ministerstvu zahraničních věcí.
  • Ve společnosti Eurotel působí od roku 1992.
  • Ředitelem společnosti Eurotel pro vnější vztahy se stal v lednu 1994.

Zdroj: web společnosti Eurotel Praha s.r.o.

Eurotel Praha, stejně jako ostatní operátoři, zprostředkovává policii a zpravodajským službám odposlechy telefonů a sledování přenosu dat.

Podle Nařízení vlády č. 246/1998 Sb. jsou odposlechy evidovány jako utajovaná skutečnost ve stupni utajení „Vyhrazené“ až „Důvěrné“.

Společnost Eurotel Praha s.r.o. je však prověřena pouze na stupeň utajení „Vyhrazené“. Jak nakládá s odposlechy, které se nachází ve vyšším stupni utajení není známo. (Pozn. V případě, že by bylo u společnosti Eurotel technicky proveditelné odposlechy realizovat bez přímého kontaktu s pracovníky bezpečnostního úseku, pořád existuje možnost zneužití ze strany společnosti, proto je nutné prověřit její bezpečnostní způsobilost).

Při provádění bezpečnostní prověrky na vyšší stupeň utajení je potřeba šetřit i tzv. „bezpečnostní způsobilost“

prověřované osoby a Jaroslav Kubišta, jako statutár, v minulosti mezi prověřované osoby patřil. Jelikož vykazuje vzhledem ke své spolupráci s STB bezpečnostní rizika, existuje podezření, že společnost Eurotel Praha s.r.o, není prověřena na vyšší stupeň utajení záměrně.

V tomto ohledu je nutné upozornit na naprosté selhání výkonu státního dozoru.

Na tuto skutečnost jsme upozornili vyšetřovatele ÚOKFK SKPV Policie ČR, který vyšetřuje námi podané trestní oznámení na podezření z manipulace s bezpečnostními prověrkami v NBÚ. Jaroslav Kubišta vykazuje zřetelná bezpečnostní rizika podle zákona 148/1998 Sb. Společnost, ve které působil jako statutár, se teoreticky měla seznamovat s utajovanými skutečnostmi ve stupních utajení Vyhrazené až Důvěrné a prověřena byla pouze na stupeň Vyhrazené. NBÚ by měl znát Nařízení vlády č. 246/1998 Sb. a měl by daného operátora upozornit na nutnost zhotovení bezpečnostní prověrky na vyšší stupeň utajení. (Totéž platí i pro společnost T - mobile, Oskar mobil patrně dodnes není prověřený vůbec).

Stálou komisi pro kontrolu použití operativní techniky PSP ČR žádáme, aby prověřila:

- Kolik odposlechů, které byly evidovány jako utajovaná skutečnost ve stupni utajení Důvěrné se ve společnosti Eurotel v minulosti vyskytlo

- V případě, že byly všechny odposlechy evidovány pouze ve stupni utajení Vyhrazené, zda-li se jednalo o takové utajované skutečnosti, u kterých by neoprávněné nakládání s nimi mohlo způsobit České republice jakoukoli újmu. V takovém případě by bylo nutné kontaktovat původce utajované skutečnosti (Policii ČR a zpravodajské služby) a žádat okamžitou nápravu v klasifikaci utajovaných skutečností

Český Telecom byl vlastníkem společnosti Eurotel již v době, kdy v Eurotelu působil Jaroslav Kubišta jako jednatel.

Je smutné, že Česká republika doposud tolerovala agenta STB Jaroslava Kubištu ve firmě, kterou vlastní společnost patřící státu.

Působení Jaroslava Kubišty v tak vysoké funkci společnosti zprostředkující telekomunikační služby považujeme za vysoce rizikové a nepřijatelné a žádáme jeho okamžité odvolání.

Iveta Jordanová
Nevládní protikorupční organizace Růžový panter

Dne 14. března 2005


Další články tohoto autora:
Iveta Jordanová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku