Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 22.4.2005
Svátek má Evženie
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Uražený Václav Klaus
 >EVROPA: Otevřená debata dle socialisty Leinena a konzervativce Vidal-Quadrase
 >POLITIKA: Možná mne pan Pehe příjemně překvapil
 >VÍKENDOVINY: Polámal se mraveneček (část I)
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá -Noviny
 >EVROPA: Výkonnost věru nepřekonatelná
 >DOPRAVA: Čtyři povzdechy nad akcí Kryštof
 >PRÁVO: Klauni Evropy
 >POLITIKA: Vítejte na trase Špidla - Gross - (Kohout) - Paroubek
 >ŠKOLSTVÍ: Přijímačky a století Ovocného netopýra
 >PRÁVO: Čeka stále zasahuje
 >HISTORIE: V těžkých dobách (18/20)
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Odbory doporučují vládu bez Buzkové
 >PENÍZE.CZ: Náklady na výchovu dětí: má či nemá platit stát?
 >ÚSTAVA: O pravomocích prezidenta republiky

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Školství  
 
22.4. ŠKOLSTVÍ: Přijímačky a století Ovocného netopýra
Kateřina Havlíčková

Letošní přijímačky na střední školy snad nemá smysl komentovat. Legislativní náprava už se nejspíš nedá stihnout, vrátit spoustě dětí ten možná ztracený rok už nepůjde. Můžeme ale udělat něco pro to, aby se to neopakovalo. Samozřejmě za předpokladu, že chceme hájit zájmy dětí - a ne zájmy pohodlných úředníků a neschopných ředitelů.

Takže jak na to, ve 21. století?

1. Každý si může podat přihlášek kolik chce. Jednotný elektronický formulář, výtisky se budou lišit pouze jedním číslem - to bude označovat pořadí priorit žáka. Vyžádá-li si dejme tomu 4 přihlášky, budou mít čísla od 1 do 4. Na přihlášky napíše školy dle uvážení svého a rodičů. Na přihlášku s číslem 1 tu, na které si přeje studovat nejvíc, na dvojku druhou, atd. Přihlášky odešlou rodiče. Práce navíc pro základní školu - pouze vytisknout víc kopií, podepsat, orazítkovat. Střední školy mohou (a nemusí) za každou přihlášku vybírat poplatek na úhradu nákladů přijímacího řízení.

2. Střední škola přihlášky naskenuje do počítače. Bude mít k dispozici jednotnou databázi uchazečů. Program do ní natáhne z přihlášky pouze potřebné identifikační údaje a pořadové číslo školy. Nemá-li scanner, uchazeče naťuká ručně nebo nějaký zakoupí.

3. Přijímačky budou probíhat po dobu dvou týdnů - dejme tomu třetí a čtvrtý týden v dubnu. Mohou být kterýkoli den včetně sobot a nedělí (záleží na škole, jestli chce či nechce narušovat vyučování). Je žádoucí, aby se při krajské schůzi ředitelů středních škol termíny zkoordinovaly, aby např. dvě sousední gymnázia neměla přijímačky v tentýž den. Škola může mít dva termíny, pokud chce. Tím by se eliminovala možnost, že budou ve stejném termínu přijímačky do škol, které má uchazeč na prvním a druhém místě.

4. Školy budou mít možnost stanovit přijímačky jakékoli, nemusejí je mít vůbec - mohou přijímat třeba podle vysvědčení nebo umístění na olympiádách, na základě IQ testů ... Talentové zkoušky, příp. testy může škola pořádat i dřív. Závěrečné zařazení ale proběhne vždy celostátně po ukončení všech přijímaček.

5. Po skončení přijímaček vyplní střední škola výsledky do databáze. Uchazeč může být buď přijat, nebo nepřijat, nebo náhradník. Náhradníky budou všichni, kdo splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati přímo, protože nedostačuje počet míst. Náhradníci budou mít pořadí - od prvního třeba do osmdesátého sedmého. Výsledky škola ihned zveřejní a zároveň po internetu odešle k centrálnímu zpracování. Termín odeslání bude nejpozději v den následující po ukončení přijímaček (bude-li tedy mít škola náročnější způsob vyhodnocování, nemůže přijímačky pořádat poslední den).

6. Správce centrální databáze (může jím být ÚIV nebo jakákoli jiná instituce) načte všechny došlé soubory do centrální databáze a spustí program zařazování.

Počítač ponechá každého, kdo byl přijat na více škol, v seznamu přijatých u té školy, které uchazeč přidělil nejnižší pořadové číslo. Ze seznamů přijatých i náhradníků u škol s vyšším pořadovým číslem ho vyřadí. Tím se uvolní místa pro náhradníky, kteří se budou na uvolněná místa posouvat podle pořadí. Toto zařazování proběhne v několika kolech, až bude u všech škol buď naplněna kapacita nebo nezbudou žádní náhradníci.

Příklad: Petr se hlásí na pět škol. Na školu číslo 1 není přijat. Na školu číslo 2 je náhradník desátý v pořadí. Na školu číslo 3 je přijat dřív, než se konají přijímačky na škole 4. Přijímaček na škole 4 se už tedy nezúčastní. Na školu číslo 5 je přijat.

V prvním kole ho počítač ponechá v seznamu náhradníků u školy číslo 2, v seznamu přijatých u školy číslo 3 a vyřadí ho ze seznamu přijatých u školy číslo 5.

V dalších kolech se Petr u školy číslo 2 v seznamu náhradníků postupně posouvá, díky tomu, že počítač ze seznamu přijatých vyřazuje ty, kteří byli zároveň přijati na školy, jimž dávají přednost.

Počítač u školy číslo 2 takto vyřadí více než 10 přijatých, tím se mezi přijaté dostane Petr. Počítač ho tedy zapíše ho na školu číslo 2 a vyřadí ho ze seznamu přijatých u školy číslo 3.

Pokud by počítač vyřadil u školy číslo 2 celkem méně než 10 přijatých, Petr by se na ni nedostal a byl by zapsán na školu číslo 3.

7. Po zařazení odešle správce centrální databáze jednotlivým školám seznamy jejich zapsaných studentů. Zároveň tyto seznamy zveřejní na internetu a současně zveřejní počty volných míst na jednotlivých školách.

8. Střední škola zveřejní seznam zapsaných nově přijatých studentů na internetu a na vývěsce. Zároveň odešle (obálky s adresou a oznámení o přijetí vytiskne počítač z databáze) oznámení o přijetí příslušným uchazečům. (Toto není nutné - každý se může podívat na internet nebo na vývěsku. To, že se u nás pořád posílají papíry, je dost zbytečné a nákladné.) Zároveň na svých internetových stránkách nebo jakýmkoli způsobem uzná za vhodné zveřejní počet volných míst, pokud její kapacita nebyla naplněna. S případnými zájemci se už dohodne způsobem, který si zvolí sama. Středním školám odpadne povinnost dodatečně vyplňovat výkazy o přijímacích zkouškách - ty nahradí centrální databáze.

Celá tato soustava - kompatibilní formuláře, databáze pro přijímací zkoušky pro školy a centrální databáze se dá pořídit bratru za sto tisíc. Určitě nehrozí žádný další "Internet do škol". Být ministryní školství, vypíšu soutěž pro studenty středních a vysokých škol na nejlepší databázi s odměnou pro vítěze 100 tisíc, padesát pro druhého a deset pro třetího, těm na dalších místech, kteří databázi připraví kvalitně, pošlu čestné uznání a mám vystaráno.

Takže - skončí i u nás století Ovocného netopýra? Dáme dětem šanci?

Psáno pro Lidové noviny a Neviditelného psa
Další články tohoto autora:
Kateřina Havlíčková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku