Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 4.5.2005
Svátek má Květoslav
  Výběr z vydání
 >DOKUMENT: Prezident odpověděl Lubomíru Zaorálkovi
 >SPOLEČNOST: Rudý týden
 >EVROPA: Pane prezidente, omluvte se!
 >SPOLEČNOST: Spravedlnost v rukách politiků
 >EVROPA: První rok v EU - je co slavit?
 >PRAHA: Letecký festival a výlet do oblak
 >POČÍTAČE: Jak je možné, že MS tak zaostává za Apple?
 >KNIHA: Pokus o recenzi
 >FILM: Divoká procházka dějinami
 >HISTORIE: V těžkých dobách – Doslov
 >MÉDIA: Virtuální realita po česku
 >KNIHA: Nejobsáhlejší pojednání o pražském povstání
 >PENÍZE.CZ: Chcete zhodnotit peníze strukturovanými produkty?
 >POLITIKA: Plány EU zhatí naši vepři boubelatí
 >MÉDIA: Odpvěď čtenáři

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
4.5. PENÍZE.CZ: Chcete zhodnotit peníze strukturovanými produkty?
Dana Chytilová

Jedná se o spojení termínovaného vkladu a investice do akcií nebo akciových indexů, nejčastěji Dow Jones Euro Stoxx 50 (INSTOXX50E). Toto sloučení umožňuje bankám nebo investičním společnostem slíbit zákazníkovi 100% návratnost vložených prostředků a částku navíc. Garantovaná výše úroků se pohybuje v několika desetinách procent, ale skutečná výše může dosáhnout až oněch 5 % nebo i více. Neplatí se žádné vstupní ani správcovské poplatky a peníze jsou podle zákona o bankách pojištěny.

Co se tedy stane, když svěříte bance dejme tomu 30 000 Kč? Velká část je uložena a zbytek slouží k nákupu opcí, které opravňují k danému datu nakoupit za předem stanovenou cenu některý burzovní index, a k vytvoření marže. V případě, že je garantována plná návratnost, dejme tomu za půl roku, úroková sazba je 1,93 % (budeme brát v úvahu současnou hodnotu 6měsíčního PRIBIDu, což je průměrná úroková sazba, za kterou mohou české banky ukládat peníze u jiných českých bank). Garantuje-li banka minimální výnos ve výši 0,30 % p.a., pak 99,19 % (tedy 29 757,83 Kč) musí uložit na termínovaný vklad a zbylých 0,81 % (tedy 242,17 Kč) může použít pro nákup opce a vytvoření marže.

Složení strukturovaného vkladu:

• termínovaný vklad: (100,00 % + 0,30 % / 2) / (1 + 0,0193 / 2) = 91,34 %
• prostor pro opci a marži: zbytek (100,00 % - 99,19 %) = 0,81 %

Částku necelých 332 Kč může banka celou investovat. Pokud bude investice úspěšná, to znamená, že se podaří splnit nějakou tržní podmínku, bude klientův vklad zhodnocen o tak zvanou tržní úrokovou sazbu (například našich 5 % p.a.).

Příznivý vítr je nutný

Podmínkou bývá většinou požadavek, že ke stanovenému datu bude směnný kurz vyhlašovaný nejčastěji Českou národní bankou (ČNB) v předem určeném pásmu nebo se v daném pásmu bude nacházet vložená částka. "Podmínka je stanovena zásadně pro směnný kurz vyhlašovaný nezávislým subjektem, který banka nemůže nijak ovlivnit, což má i tu výhodu, že si klient může směnný kurz přečíst v novinách," dodává Helena Matuszná z odboru firemní komunikace České spořitelny.

Pohyb kurzu dvou měn však nemusí být jedinou možností. Zejména střednědobé vklady od jednoho roku mohou být vázány i na vývoj akciových indexů. Zde by byla podmínka vázána například na setrvání indexu v pásmu po určitou dobu, na participaci na růstu indexu, na jeho měsíční výkonnost a další.

Investování, nebo sázení?

Je zhodnocení, které nabízejí za určitých podmínek tyto takzvané prémiové vklady, hodně, nebo málo? Co se skrývá za těmito podmínkami? Má smysl do těchto produktů ukládat peníze, když můžete využít zábavnější způsob, například kombinaci termínovaného vkladu a kasina? Nesmysl? Naopak! Princip je totiž stejný. Pokud nevěříte, podívejte se sem!


Banky, pochlubte se

V současné době nabízí strukturované produkty Česká spořitelna , Volksbank, Živnostenská banka , HVB Banka Citibank.
Podívejme se na jednotlivé produkty, zjišťovali jsme, jakou nejmenší částku můžete vložit a na jak dlouho, dále jaký minimální úrok banka garantuje a výši tržní úrokové sazby. Prostor pro tvorbu marže a pro nákup opce a také počet klientů využívající daný produkt nám však prozradily jen některé banky.

Česká spořitelna přišla na trh s tak zvaným Prémiovým vkladem, jehož minimální výše je 10 tisíc Kč. Kromě celé jistiny garantuje výnos 0,20 %, ovšem tržní úroková sazba se může vyšplhat na 3 až 4,5 %. Podmínkou je, že k určenému datu bude směnný kurz vyhlašovaný ČNB v předem daném pásmu, které je pro dolarové rozpětí 1 Kč a pro eurové rozpětí 80 haléřů. Peníze může klient nechat zhodnocovat dva, tři, 6 nebo 12 měsíců.
Prostor pro nákup opce a vytvoření marže je však malý. Podle Matuszné by při 1% 6měsíčním termínovaném vkladu a při zajištěném základním výnosu 0,20 % mohla Česká spořitelna použít k nákupu opcí pouze 0,80 % z vložené částky.
Za pět měsíců, po které je Prémiový vklad nabízen, jej využilo 7 tisíc klientů, kteří takto uložili 1,2 miliardy Kč.

Jak se vaří strukturované produkty?
Příkladem strukturovaných produktů jsou zajištěné fondy či termínované vklady s proměnlivým výnosem. Jsou sestaveny z několika složek. Zajímá vás jak vypadají "zevnitř", v jaké podobě jsou "vyráběny" pro český trh a kolik na nich banky vydělávají? Přečtěte si článek Jak se vaří strukturované produkty?.

Do termínovaného vkladu Volksbank Premium musíte vložit nejméně 30 tisíc Kč, které za čtyři měsíce dostanete zpět s minimálním výnosem 0,30 %. Úroková prémie 2,5 % vám bude vplacena tehdy, jestliže se kurz vyhlašovaný ČNB k rozhodnému dni bude nacházet uvnitř pásma 29 500 až 30 200. Vzhledem k tomu, že prodej byl zahájen teprve 14. dubna 2005, zůstává počet klientů využívající tento produkt zatím neznámý. Kolik procent zbývá na nákup opce a k vytvoření zisku nám Blanka Kandrnalová z oddělení marketingu sdělit odmítla.

Živnostenská banka (ŽB) nabízí v rámci strukturních vkladů tři produkty, do nichž bezmála 3 tisíce klientů vložilo celkem 750 miliónů Kč. Největší zájem je o USTOP 500, který je denominovaný v dolarech a jehož minimální výše činí 500 dolarů. Společnost garantuje alespoň 1% výnos, ale s penězi nesmíte disponovat 4 roky. Pohyblivý výnos (v současné době není jeho výše k dispozici) pak záleží na vývoji indexu S&P 500.
Druhým nejoblíbenějším produktem ŽB je EUROTOP 50, k jehož získání vám stačí 10 tisíc Kč. Opět peníze 4 roky neuvidíte a navíc minimální úrokový výnos je zde podstatně menší a sice 0,4 %. Pohyblivý výnos, který se nyní pohybuje okolo 6,43 %, se odvíjí od růstu indexu Dow Jones Euro Stoxx 50.
Posledním produktem je EUROTOP 30, kde vám opět bude stačit 10 tisíc Kč na čtyři roky, ale minimální úrokový výnos je zde vyšší, tedy 1 %. Pohyblivý výnos, který se nyní pohybuje okolo 5,57 %, je odvozen z vývoje ceny podílového listu fondu Pioneer Funds – Top European Players.
Dosáhne-li výnos podílu vašeho vkladu u Živnostenské banky na průměrném výnosu cenného papíru hodnoty vyšší než 1,0 % u USTOP 500 a EUROTOP 30, respektive 0,4 % u EUROTOP 30, z částky vkladu, bude vám vyplacen 100% podíl z průměrného výnosu cenného papíru. Banka tedy nijak neomezuje horní hranici úroků.

Dluhopis Jistota je produkt HVBbank, do kterého musíte investovat nejméně 50 tisíc Kč. Ty se budou zhodnocovat po dobu 18 měsíců, které budou rozděleny do šesti 3měsíčních období. Minimální úrok banka negarantuje. Pohyblivý výnos dluhopisu se stanovuje v závislosti na 3měsíčním PRIBIDu, a to vždy dopředu na období následujících 3 měsíců. Tedy víte, kolik vám investice v daném období vynese. Se splatností dluhopisu nemusíte čekat rok a půl, ale můžete jej prodat bez sankcí kdykoli v tzv. rozhodných datech. To jsou dny, po kterých následuje vyhlášení nového 3měsíčního kurzu PRIBID. Počet klientů a prostor pro marži a pro nákup opce se nám nepodařilo zjistit.

Pro neveřejnou nabídku strukturovaných dluhopisů se v dubnu rozhodla Citibank. Z tohoto důvodu nám odmítla sdělit jakékoli podrobnosti. Další nabídku bude vyhlašovat pravděpodobně v květnu. Dosavadní minimální výše všech strukturovaných vkladů byla vždy 100 tisíc Kč nebo její ekvivalent v dolarech či eurech u cizoměnových vkladů. Minimální garantovaný úrok činil 0,1 %, maximální úrok nepřekročil 3 %.

Výše dodatečného úroku byla vázán buď na pohyb kurzu EUR/USD vyhlašovaný denně Evropskou centrální bankou (ECB), nebo na vývoj akciového index Euro Stoxx50.
Pro dodatečný úrok platily dvě podmínky:

  • buď byl poměrnou částí daného maximálního úroku, a to podle počtu dnů, po které setrval kurz EUR/USD v předem daném rozpětí,
  • anebo jste dostali maximální úrok v případě, že kurz setrval po celou dobu v daném rozpětí, a pokud ne, dostali jste pouze úrok minimální.
    U vazby na Dow Jones Euro Stoxx 50 se jednalo o dlouhodobý vklad a získali jste polovinu absolutního nárůstu indexu za období přibližně 3 roky.

Současná nabídka strukturovaných produktů:

Banka Min. vklad Min. úrok Délka vkladu
ČS 10 000 Kč 0,2 % 2,3,6,12 měsíců
VB 30 000 Kč 0,3 % 4 měsíce
ŽB USTOP 500 500 USD 1,0 % 4 roky
ŽB EUROTOP 50 10 000 Kč 0,4 % 4 roky
ŽB EUROTOP 30 10 000 Kč 1,0 % 4 roky
HVB 50 000 Kč 0,0 % 18 měsíců
Citi* 3 000 EUR 0,1 % 3 roky

Pozn: * - údaje platné pro dosavadní produkt Citibank indexový vklad, nový produkt banka představí pravděpodobně v květnu

Jsou strukturované produkty podle vás? Nebo znáte lepší způsob jak zhodnotit peníze? Měly by banky svou nabídku rozšířit či upravit?
Další články tohoto autora:
Dana Chytilová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku