Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 6.5.2005
Svátek má Radoslav
  Výběr z vydání
 >VÍKENDOVINY: Ať žije TV a pracující inteligence!
 >SPOLEČNOST: Vepřín, koncentráky a falešná morálka
 >MÉDIA: Tomáš Feřtek – novinář, nebo aktivista?
 >POLEMIKA: Proč Jahn?
 >PENÍZE: Rovná daň je výhodná pro důchodce
 >SPOLEČNOST: Otevřený dopis ministru obrany ČR, vládě ČR a Parlamentu ČR
 >POLITIKA: Bláznivá hra na moc
 >SPOLEČNOST: Čeští zelení a marihuana
 >INTERNET: Elektronický podpis nalomen kolizí haše
 >POVÍDKA: Pálení čarodějnic
 >POEZIE: Nikoho nezabije!
 >AUTOMOBILY: Pozvánka do Roztok
 >PENÍZE.CZ: Dobrý obchodník musí umět ovládat své ztráty
 >EVROPA: Pájejte bez olova!
 >TEROR: Knižní trh v nových podmínkách

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Ekologie  
 
6.5. SPOLEČNOST: Čeští zelení a marihuana
Eliška Honcová

Dříve jsem si myslela, že program zelených stran zahrnuje ochranu přírody, odpor k jaderné energetice, stavbě dálnic a genetickým manipulacím. Když jsem začala pronikat do dalších položek programů zelených stran, byla jsem překvapena, co vše se pod tou "zelenou politikou" skrývá - práva menšin a přistěhovalců, otázky postavení žen ve společnosti a důraz na regiony. To jsou jistě ušlechtilé cíle a vedle nich otázka legalizace marihuany vypadá přinejmenším na první pohled rozpačitě.

Proč by měla strana, která chce podle svého programu navodit co nejsvobodnější a nejbezpečnější atmosféru, souhlasit s legalizací další drogy? Na první pohled to pro mne byl naprosto nepochopitelný bod zelených programů. Nicméně měla jsem za to, že zelené strany mají své důvody a nebylo by fér ani moudré odsoudit tuto myšlenku bez důkladnějšího zjištění motivů stoupenců legalizace konopí, kam tedy zelené strany povětšinou patří.

Jelikož nejsem studentkou oboru politologie, dovolila jsem si tuto problematiku zjednodušit a zaměřit se pouze na dvě největší organizace české "zelené" scény, a to Stranu zelených a Mladé zelené.

Konopí (rod Cannabis) patří mezi dvouděložné rostliny. Za jediný rok svého života (konopí je jednoletka) může za příznivých podmínek dorůst výšky až 4-5 m (v průměru však méně). Konopí patří mezi dvoudomé rostliny, což znamená, že květy jedné rostliny jsou buď samčí nebo samičí, nikdy neobsahují samčí i samičí orgány.

Konopí je všestranně využitelnou plodinou. V současné době se pěstuje především kvůli vláknu z lýkové části stonku, které je velmi odolné a všestranně využitelné. Konopí má oproti bavlníku i tu výhodu, že na jeho úspěšné pěstování je třeba mnohem menší množství pesticidů než na zabezpečení bavlníku. Získané vlákno je možno využívat k výrobě textilních vláken nebo papíru. Konopí lze také zpracovávat na palivo. Semeno konopí je velmi výživné a je možné ho rozemlít na mouku. Využívá se také na setí a na výrobu technického a potravinářského oleje.

Legislativa EU a následně i ČR zakazuje pěstovat konopí obsahující více než 0,3 % omamných látek ze skupiny tetrahydrocannabiolů (THC). Technické konopí seté, v ČR pěstované v odrůdách Juso - 11 a Beniko, splňuje tyto normy a tedy vyhovuje předpisům EU pro pěstování konopí jako zemědělské plodiny. I přesto je jeho pěstování spojeno s řadou komplikací.

K výrobě drogy se používají rostliny s vyšší koncentrací tetrahydrocannabiolů, technické konopí je z tohoto pohledu nevyužitelné. THC má uvolňující účinky - působí proti křečím, brání nevolnosti při chemoterapii. Existuje mnoho případů, kdy by legalizace marihuany poskytla legální a účinný či alespoň ulevující lék pacientům trpícím například rakovinou, AIDS nebo Parkinsonovou chorobou. THC rozšiřují průdušky, avšak zároveň na ně spolu s dehtem z kouře působí dráždivě, čímž můžou vést k chronické bronchitidě.

THC patří mezi halucinogenní drogy, které působí na nervovou soustavu člověka a jsou schopny měnit vnímání reality. Mnohé výzkumy potvrzují, že dlouhodobé užívání těchto látek vede dříve či později ke vzniku psychóz.

Postoj Strany zelených je značně ovlivněn historií jejího vznikání a formování, která byla značně odlišná od historie zelených stran západní Evropy, kde byl vznik těchto stran postaven na postupném formování strany z regionálních uskupení. Česká Strana zelených, která se na politické sféře objevila velmi náhle, od počátku působila velmi nejistě a její historie byla poznamenaná aférami o spolupráci dřívější Československé strany zelených s StB a neshodami s ekologickými hnutími. Její program se programu západoevropských zelených začal blížit až v poslední době, kdy se oprostil od některých krajně pravicových témat. V programu k volbám do Evropského parlamentu z roku 2004 se již alespoň nesměle vyslovuje pro obnovení veřejné diskuze o této problematice.

Jelikož se mi nepodařilo získat odpověď na mail, který měl za úkol zjistit bližší informace o postojích zelených k legalizaci marihuany, mohu postoj Strany zelených odvozovat jedině z jejich programu a z textu z webových stránek legalizace.cz, kde se nachází text označovaný za oficiální stanovisko Strany zelených k marihuaně.

Podle autora tohoto textu je užívání marihuany mnohem méně nebezpečné, než užívání tabáku či alkoholu. Navíc zdůrazňuje, že marihuana prokazatelně nevede ke zdravotním komplikacím a že její legalizace by výrazně pomohla i těm osobám, které konopí pěstují k léčebným účelům. Navrhuje postavit marihuanu na stejnou úroveň jako tabák a alkohol a o to tvrději postihovat dealery tvrdých drog (tedy začít rozlišovat tvrdé a měkké drogy) a zlepšit systém prevence.

Text také vyzdvihuje vlastnosti a možnosti využití technického konopí - především výrobu ekologicky šetrných olejů, případně produkci biomasy k energetickým účelům.

Mladí zelení se zformovali v roce 2000 jako sekce Strany zelených. Z jejich řad se mi podařilo kontaktovat Jiřího Jeřábka. Podle jeho informací se nejedná o oficiální stanovisko Mladých zelených, protože toto téma zatím nebylo oficiálně probíráno. Přesto se ho chci přidržet jako vodítka k alespoň rámcovému zorientování se v problému.

Mladí zelení jsou neoficiálně nakloněni legalizaci marihuany. Jako důvody pro její legalizaci uvádějí nízkou nebezpečnost, kterou podporují domněnkou, že marihuana a obzvlášť marihuana legální není vstupenkou do kruhů uživatelů tvrdých drog. Legální marihuana podle nich není o mnoho nebezpečnější, než alkohol a cigarety, které jsou českou veřejností plně akceptovány. Občan liberální společnosti by měl mít možnost rozhodnout se podle svého vlastního uvážení. Liberální postoj k marihuaně je tedy dán především úctou k lidské svobodě a potažmo i zodpovědnosti, která nabádá každého, aby zvážil důsledky, které jeho činnost může mít.

Legalizace měkkých drog má též vést k oslabení pozice drogových dealerů a gangů a zmenší sílu černého trhu, přičemž pozornost policie by se měla orientovat právě na tyto zdroje a ne na jednotlivce (dle FYEG - Federation of Young European Greens). Snížení cen drogy by mělo vést ke snížení kriminality motivované ziskem prostředků potřebných k obstarání drogy. Spotřební daň z prodeje marihuany by byla dalším příspěvkem pro státní pokladnu, který by mohl být využit například pro preventivní programy.

Dalším důsledkem legalizace marihuany by mohlo být zjednodušení situace pěstitelů konopí pro technické účely a možnost využití konopí ve farmaceutickém průmyslu.

Postoje dvou hlavních zelených organizací v ČR - Strany zelených a Mladých zelených - k legalizaci marihuany lze tedy zajisté označit za pozitivní, ačkoli toto téma nelze v jejich programech považovat za stěžejní.

Strana zelených se pro legalizaci marihuany vyslovuje především proto, aby zefektivnila boj proti tvrdým drogám a podpořila možnost využití konopí pro lékařské účely. Další důležitou stránkou je i snazší pěstování konopí jako rostliny s obrovským potenciálem.

Mezi hlavní argumenty, které Mladí zelení uvádí na podporu legalizace, je zvýšení osobní svobody, zmenšení moci černého trhu a dealerů a zlepšení podmínek pro pěstování a výzkum konopí.

Eliška Honcová, studentka environmentalistiky na FSS MU

Použité zdroje:
- Pečínka, P. (2002). Zelená zleva? Praha, G plus G.
- webové stránky Strany zelených
- webové stránky Mladých zelených
- webové stránky věnované konopí
- Polák, M.: Strana Zelených podporuje dekriminalizaci měkkých drog, 2002
- Klaudysová, M.: Marihuana jako lék, 2001
- Mail: Jiří Jeřábek, Mladí zelení, duben 2004


Další články tohoto autora:
Eliška Honcová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku