Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 7.5.2005
Svátek má Stanislav




  Výběr z vydání
 >PENÍZE: Děkujeme, odejděte (milí drobní akcionáři...)
 >EVROPA: Den Evropy
 >MOBY DICK: Euroelektronické telekomunikace
 >SPOLEČNOST: Rodina po 100 letech - rozpad vazeb, vyrovnání rolí a přesuny odpovědnosti
 >HISTORIE: In memoriam Lusitania
 >ÚVAHA: K Poslednímu slovu Ivana Klímy ...
 >BODAYPAINTING: Trocha (tělesné) poezie nikoho nezabije
 >GLOSA: Největší Čech a katarský princ
 >CHTIP: Dopis brance
 >MEJLEM: Je to vlastně možné?
 >BOTANICKÁ ZAHRADA: Stále živé netřesky
 >POLEMIKA: Otevřený dopis panu Jiřímu Zahrádkovi
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: 100 Největších Čechů odhaleno!
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Český rozhlas zve na sobotní Rekonstrukci bojů o Český rozhlas
 >EKONOMIKA: Trhy se nebojí inflace

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
7.5. EKONOMIKA: Trhy se nebojí inflace
Pavel Kohout

B.I.G. EXPERT - MĚNY, ÚROKOVÉ MÍRY: názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolaru a eura v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 2. 5. 2005.

Týden: 2. 5. 2005

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel
Akt. hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
1,79
1,74
1,75
1,68 - 1,80
1
3
PRIBOR 1 rok
1,85
1,79
1,81
1,70 - 1,85
0
3
SD 6,40/10 - výnos
2,75
2,67
2,67
2,60 - 2,75
0
3
Kč/USD
23,620
23,12
23,10
23,00 - 23,30
4
0
Kč/EUR
30,385
29,96
29,92
29,80 - 30,20
4
0

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel
Akt. hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
1,79
1,78
1,79
1,68 - 1,85
1
2
PRIBOR 1 rok
1,85
1,88
1,90
1,80 - 1,90
3
1
SD 6,40/10 - výnos
2,75
2,74
2,77
2,60 - 2,80
2
1
Kč/USD
23,620
23,20
23,10
22,80 - 23,80
3
1
Kč/EUR
30,385
29,98
29,97
29,80 - 30,20
4
0


NÁZORY EXPERTA: Pavel Kohout, PPF

Finančním trhům dominuje absence obav z inflace. Platí to jak pro české úrokové míry, tak pro Evropskou hospodářskou a měnovou unii a USA. Evropská centrální banka ponechala s tímto zdůvodněním sazby beze změny. Americký Fed sice sazby zvýšil, avšak tento krok trh očekával, takže reakce na něj byla mírně paradoxní: výnosová křivka amerických státních dluhopisů mírně poklesla. Vývoj na světových trzích se tedy promítl do českého trhu dluhopisů tím způsobem, že se prakticky téměř nepromítl.


HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Michal Mišun - A&CE Global Finance
Martin Pecka, Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Martin Pátek - eBanka
Pavel Kohout - PPF


Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datumu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.



Další články tohoto autora:
Pavel Kohout

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku