Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 20.5.2005
Svátek má Zbyšek
  Výběr z vydání
 >SPOLEČNOST: Smíření Čechů a sudetských Němců?
 >DOKUMENT: Dopis ED předsedovi Ústavního soudu
 >OSOBNOST: Dovršené dílo Václava Boštíka
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - sci-fi
 >RAKOUSKO: Šance na posílení otevřené společnosti?
 >EVROPA: Strany zelených ve Skandinávii
 >PSÍ PŘÍHODY: Není psí auto jako psí auto
 >CHTIP: 17 pádů jazyka českého
 >POČÍTAČE: Nové textové služby
 >PRAŽSKÝ HRAD: Víkend v pravěku
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Ústavní soud by měl posoudit jednání prezidenta
 >PENÍZE:CZ: Úvěr na bydlení? Ale jaký a jak?
 >EVROPA: Václav Klaus jako politický myslitel
 >SVĚT: Kolaps SSSR - důvod k radosti či žalu
 >SPOLEČNOST: Fabie pro lékaře za 80 tisíc?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Internet  
 
20.5. POČÍTAČE: Nové textové služby
Ondřej Čada

Jakkoli zdaleka nejsou tak impresivní na první pohled jako Dashboard, ani nemají takovou reklamu jako vyhledávací a indexační systém Spotlight, skorem bych soudil, že jsou to – snad ještě vedle Automatoru – právě textové služby, jež přinesou uživatelům Tigeru nejvýraznější změnu v pohodlí práce s počítačem. To proto, že vyhledat něco na disku (tedy Spotlight) nepotřebujeme ani zdaleka tak často, jak často píšeme či zpracováváme nějaký text...

A co že je vše v textových službách nového? Je toho spousta. Snad jste se již doslechli o tom, že "TextEdit umí tabulky a seznamy" – a hyperlinky, kromě toho dokáže označovat obdélníkové oblasti textu, umí pracovat s více nezávislými bloky označeného textu a umí vyhledat označené slovo ve výkladovém slovníku. Je také možné vkládat do textu oddělovače stránek (a další speciální znaky). (Obr. 1)

Za zmínku stojí, že ani v jediném případě nejde o novou službu samotné aplikace TextEdit, nýbrž o nové služby textového systému. Proč je to rozdíl? Inu proto, že díky tomu s tabulkami a seznamy (a dalšími novinkami, jež si ukážeme) dokáže v principu pracovat zcela libovolná aplikace, jež využívá standardní systémové textové služby. Ve skutečnosti samozřejmě podpora závisí na tom, jak je tak která aplikace napsaná: vytvářet tabulky kupříkladu v současné instalaci lze ze standardních aplikací jen v samotném TextEditu, ovšem vkládat je korektně můžeme třeba do Mailu nebo i na lístky Stickies. Práce s více bloky textu funguje ve většině aplikací – ale kupodivu zrovna ne třeba v Mailu...

Kromě toho TextEdit dokáže pracovat s více dokumentovými formáty a umí exportovat do HTML (v předchozí versi dokázal HTML pouze načítat) – i to je sice v zásadě služba standardního textového systému, takže jakákoli jiná aplikace může dosti snadno dosáhnout téhož, ale přece jen zde musí být alespoň základní podpora implementována přímo v aplikaci. TextEdit podporuje také vkládání dokumentových metadat (jejichž prostřednictvím pak lze dokumenty vyhledávat službou Spotlight). A snad stojí za zmínku i to, že TextEdit konečně po vložení obrázku do dokumentu RTF umí dokument na disku automaticky přejmenovat na RTFD, aniž by bylo nutné starý dokument ručně smazat, a při tisku opatřit stránky záhlavím a zápatím obsahujícím jméno dokumentu, datum tisku a číslo stránky.

Atributy dokumentu

Pomocí panelu "File / Show Properties" můžeme určit základní atributy – metadata – dokumentu. Mimochodem, stojí za to se podívat do nových předvoleb TextEditu – jejich prostřednictvím můžeme nastavit standardní výchozí hodnoty prvých tří údajů v metadatech pro všechny nově vytvářené dokumenty.

Podle metadat pak lze vyhledávat v systému Spotlight (obr. 2).

Vkládání speciálních oddělovačů

Drobnost, ale potěší – prostřednictvím zvláštní nabídky "Insert" v nabídce "Edit" můžeme přímo do textu vkládat standardní oddělovače řádků uvnitř odstavce i oddělovače stránek – zvláště ty dříve poměrně citelně scházely.

Hyperlinky, seznamy, tabulky

Asi "nejviditelnější" novinkou TextEditu je čtveřice nových položek v nabídce "Format / Text": "Spacing" umožní upravit řádkování (tyto služby byly k dispozici již v Pantheru, avšak pouze prostřednictvím pravítka), "Link" slouží pro hyperlinky, "List" pro nastavování seznamů (ty jsou prostřednictvím pravítka k dispozici také) a "Table" samozřejmě pro tabulky.

Každý z příkazů otevře panel (či lístek), jehož prostřednictvím lze určovat atributy odpovídající služby – řádkování, obsah hyperlinku, nastavení seznamu či tabulky. Služby jsou intuitivní a logické; snad jen u seznamů není na prvý pohled zřejmé, že pro ukončení seznamu stačí vložit prázdný řádek (tedy dvakrát stisknout "Return" – poprvé se objeví číslo nebo "bullet", podruhé zmizí a seznam je ukončen).

Výkladový slovník

Přístup k výkladovému slovníku je trochu speciální službou: zkuste najet myší nad nějaké (nejlépe anglické) slovo, a stiskněte kombinaci -ctrl-d (jak je v Mac OS X již od doby Panthera dobrým zvykem, tuto kombinaci lze změnit prostřednictvím systémových předvoleb) (Obr. 3).

Pokud přepínače přidržíte stisknuté (), můžete myší hned přejet nad jiné slovo... další stisknutí téže kombinace nebo klávesy Esc výkladový slovník opět zavře.

Více samostatných bloků textu

Nejlepší nakonec: TextEdit – a s ním naprostá většina ostatních aplikací, jež pracují se standardními textovými třídami – dokáže pracovat s více samostatnými bloky textu (nebo, chcete-li, s nesouvislým blokem). Z toho pak vychází řada nových, velmi příjemných služeb a možností.

Nejjednodušší je samozřejmě klasické označení s přepínačem: přidržíme-li tento přepínač a táhneme myší (samozřejmě lze používat i standardní "finty" jako je poklepání pro označení slova, poklepání a tažení po označování slovo po slově, či trojí klepnutí analogicky pro práci s odstavci), zůstane dříve označený blok beze změny a nový se označí také.

Zajímavější přepínač je : ten umožní označovat pravoúhlé bloky textu. Samozřejmě jej lze opět kombinovat i s přepínačem , a tak můžeme dosáhnout zajímavých efektů – nejenže můžeme označit "obdélníčků" více, ale funguje i to, že označujeme-li již jednou označený text, odznačí se (a vice versa): obr. 4.

Snad nejflexibilnější a nejšikovnější způsob označování více bloků ale nabízí nový vyhledávací panel. Ten totiž umožňuje vyhledat a označit všechny výskyty hledaného textu najednou – stačí stisknout přepínač ctrl, a hned se v panelu na místě původní služby "Replace All" objeví "Select All".

Podobně lze vyhledat všechny výskyty textu se zadaným stylem: to je jen docela nepatrně komplikovanější – nejprve musíme otevřít panel stylů ("Other..." z nabídky "Styles" v pravítku), a v něm pak již zvolíme požadovaný styl a stiskneme tlačítko "Select". Můžeme pak dokonce ještě vybrat, podle kterých atributů se má hledat (jen podle vzhledu, jména písma, stylu odstavce, nebo podle libovolné kombinace) a má-li se hledat všude či jen uvnitř dosud označeného textu – a je to!

Můžeme se s těmito službami, mimochodem, setkat i v aplikacích, jež nejsou psány speciálně pro Tiger – to je opět díky tomu, že Cocoa je API velmi vysoké úrovně, a vyhledávací panel jako celek je součástí služeb standardních knihoven; pokud aplikace těchto služeb využívá, automaticky budou k dispozici, spustíme-li ji v 10.4, byť i byla vytvořena a zbuildována v Pantheru.

Nad označeným textem můžeme používat všechny standardní operace – smazat jej, přenést jej do schránky a zkopírovat jinam, přenést jej kamkoli pomocí myši (textový drag&drop – nezapomínejte, že při něm lze držet klávesu pro zkopírování textu namísto přemístění), aplikovat na něj nové styly či barvy...

Konkrétní příklad – dejme tomu, že máme předlouhý dokument, obsahující podtrhaný text. Jelikož podtržení je typograficky ošklivé, rádi bychom všechny podtržené texty, ať jich je kolik chce, převedli na kursivu; jak na to? Inu, nic jednoduššího: otevřeme panel stylů, vybereme podtržený text (pokud jsme měli zrovna na podtrženém textu kursor, zvolí se automaticky), klepneme na "Select", označíme "Select by style" – a pak už jen stiskneme -u (abychom zrušili podtržení) a -i (pro kursivu), a je to!

Ondřej Čada
pes@ocs.cz
OCSoftware

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 4 Obr. 3Další články tohoto autora:
Ondřej Čada

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku