Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 16.5.2005
Svátek má Přemysl
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Co v Terezíně nezaznělo
 >POLITIKA: Máme ještě platit daně tomuto státu?
 >EVROPA: Integrátoři by dali prezidentovi zapravdu
 >PRÁVO: Propagace přijetí ústavy cizího státu a možné právní implikace
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsem kupoval zubní pastu
 >PRAHA: Žižkovi bude pětapadesát
 >EVROPA: Útok na Ústavu EU zleva (3.)
 >POLEMIKA: Když se ptám, spíš je mi trapně
 >PSÍ PŘÍHODY: Malé setkání bez následků
 >MIMOCHODEM: Branka do pohádky
 >DROGY: Mýty o morálce, společnosti atd.
 >CHTIP: Námět k zamyšlení
 >POVÍDKA: Jednou večer
 >PENÍZE.CZ: Neinvestujte podle zpětného zrcátka
 >PRÁVO: Svatá aliance proti Pavlu Němcovi

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Drogy  
 
16.5. DROGY: Mýty o morálce, společnosti atd.
Jan Vučka

Ve svých článcích Mýty o legalizaci drog a Mýty o kriminalizaci drog jsem rozebíral několik obecně rozšířených pověr týkajících se drog. Strefil jsem se dobře, protože v následující debatě k článkům nemalá část diskutujících reagovala tím, že již jednou vyvrácený mýtus prostě zopakovala, aniž by dokázali najít nějaký argument - tak silný je vliv některých utkvělých představ.
Zdaleka mě nepřekvapilo, kolik lidí má zdeformované představy o tom, co znamená slovo morálka, právo, svoboda. Morálka pro ně znamená "ostatní musí dělat to, co je morální podle mne, jinak půjdou do vězení!" (1, 12) Právo pro ně znamená, že když někdo jiný než oni dělá něco jiného než oni, tak máme právo jim to zakázat, zejména když jsou ti druzí v menšině. Ti ostatní jsou přece jenom "párprocentní řvoucí skupinka" (4). A svoboda pro ně znamená, že všichni musejí svobodně dělat totéž (11, sledujte podvědomou myšlenku zdeňka, že všichni budou dělat to, co je legální, jako kdyby to bylo povinné).
Překvapením nebyla ani hrozná míra nenávisti a netolerance, která čiší z některých zapšklých bojovníků proti drogám (12 + různé výzvy k odstěhování do Antarktidy a podobně). Potvrdily i se zprávy z výzkumů, že schopnosti funkčního čtení a aplikovat logická pravidla jsou v Čechách tristní (3, 8, 12).
Bylo to spíš smutné, kolik lidí klidně napíše "společnost má právo" a "společnost nebude trpět", když ve skutečnosti myslí "já vím nejlíp, co je pro vás dobré a vy mě budete poslouchat, rozumíte!!" Tolik lidí se ohání morálkou a starostí o cizí dobro, když z jejich příspěvků čiší sobectví a touha být ředitel zeměkoule a rozhodovat o jiných. Tohle je tak rozšířený a nebezpečný mýtus, že si zaslouží vlastní odstaveček:

Ti, kdo prosazují svobodu užívat drogy [jakoukoli jinou svobodu, která se mluvčímu nehodí do krámu], jsou sobci!
Ne. Sobectví se nejčastěji definuje jako upřednostňování vlastních hledisek před hledisky ostatních lidí.
Tedy když já podporuji právo každého člověka rozhodnout se, zda bude užívat drogy či nikoli, nemohu být sobec už z definice. Když říkám, že každý má právo uspořádat si život podle svého, říkám tím zároveň, že názor každého je stejně hodnotný. Můj názor není hodnotnější než názor Váš, takže Vy si žijte podle svého a nemusíte se mým názorem řídit.
Naopak fanatičtí "bojovníci za veřejnou morálku" jsou sobci, neboť si myslí, že jejich názor má větší hodnotu než názor někoho jiného a že svůj názor mohou někomu vnucovat. To je sobectví!

Přesto se našlo dost diskutujících, kteří měli chuť zapojit se do smysluplné diskuze a hledat racionální argumenty pro nebo proti, za což jim děkuji. K některým z nich nemám, co bych ještě dodal, na jiné odpověděli ostatní účastníci debaty. Vybral jsem tucet typických nebo z nějakého důvodu zajímavých reakcí, které si zasluhují odpověď:

1. "Svoboda končí tam kde začíná svoboda dalšího." Vaše pojetí morálky je zajímavé přesto odporné.
zdeněk, 212.80.64.122

Pravidlo "moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného", které zdeněk cituje z mého článku, není z mojí hlavy. Tradičně se uvádí jako nejzákladnější morální pravidlo naší kultury. :-)
Právě toto pravidlo nám říká, proč je nemorální krádež: protože cizí majetek patří do cizích práv. Kdybych chtěl něco ukrást, již bych svou svobodu chtěl neoprávněně rozšířit za hranice svobody někoho jiného. Nebo jiný příklad: propuštěný vězeň vyjde po deseti letech z vězení. Deset let neměl ženskou a teď na ulici potká prostitutku, ale nemá peníze na to, aby ji zaplatil. Má právo ji znásilnit?
Nějaký zarytý kolektivista by možná tvrdil, že ano, protože pro vězně má znásilnění větší užitek než jakou ztrátou bude pro prostitutku, takže se zvýší celospolečenský užitek. Naprostá většina lidí se však shodne na tom, že nemá právo ji znásilnit. A proč? Právě proto, že vězňova svoboda končí tam, kde začíná svoboda prostitutky.
Takže pokud nechcete obhajovat krádeže a znásilňování (což doufám nechcete), pane zdeňku, měl byste toto pravidlo přijmout.

2. Ještě k těm civilizacím co kouří trávu. Která se dochovala do dnešních dnů? Islámská s hašišem také není moc vyspělá.
zdeněk, 212.80.64.122

A Cruton napsal:
Drogy zkreslují vnímání reality. Pokud máte zkreslený obraz reality, nemůžete se přizpůsobovat jejím změnám. A živočišný druh, který se nedovede přizpůsobit realitě, ten vyhyne.
Cruton, 147.229.146.127

Příklad evropské a islámské kultury celkem přesvědčivě dokazuje, že legalizace drog podpoří úspěch dané kultury. Jak je to možné?
Ono to je všechno o svobodě. V současné době je evropská, respektive euroamerická civilizace zřetelně úspěšnější, progresivnější a přizpůsobivější než islámská. Důvodem je více svobody a méně sešněrovanosti a duchovní zkostnatělosti v naší kultuře. Dá se to ověřit i historicky: ve středověku v době, kdy byl tento poměr obrácený, byla naopak pokročilejší islámská kultura a my Evropané jsme byli za negramoty.
Nejsnadněji se to ukáže v oblasti ekonomiky, protože peníze se počítají lehce. Když si uděláte graf, kam zanesete životní úroveň zemí světa a míru ekonomické svobody v dané zemi, zjistíte přímou úměru. Čím víc svobody, tím statisticky větší úspěch.
Tím nechci tvrdit, že kultura potřebuje k úspěchu drogy. Ale potřebuje k úspěchu svobodu, ochranu práv a zodpovědnost svých členů (příčiny jsou tak zjevné, že snad nemá cenu je rozvádět). A k tomu ty drogy chtě nechtě patří, nemůžeme je od toho oddělit. Nedokážete vychovat lidi k zodpovědnosti, když jim řeknete "máte odpovědnost za své peníze, ale ne za své tělo". To by bylo skoro stejně směšné jako učit je "zodpovědní musíte být od pondělka do středy a od čtvrtka do neděle ne". Naučili by se tak být spíš zodpovědní nebo nezodpovědní, co myslíte?
Kdo chce podpořit naši civilizaci, měl by podporovat i legalizaci drog. A malá faktická poznámka závěrem pro pana zdeňka: islámská civilizace hledí na omamné látky přísněji než evropská.

3. Přes mohutnou mediální palbu všelijakých poslů dobra kupodivu většina společnosti NECHCE legalizaci ani měkkých drog (v poslední době třeba referendum ve státě Aljaška společně s prezidentskými volbami).Vučkům tohoto světa to ale vůbec nevadí - oni nás zachrání, i kdyby nás to mělo zabít!
LOJR, 194.213.41.2

Znáte to rčení o smítku v cizím oku a břevnu ve vlastním? :-)
Zkuste se zamyslet nad tím, kdo koho chce zachránit, i kdyby ho to mělo zabít. Vy mě chcete zachránit před nebezpečím drog i za cenu, že mě zastřelí v nějaké přestřelce mezi gangy nebo že mě oloupí feťák, aby měl na další dávku. Přitom drogoví dealeři by v případě legalizace měli zrovna tolik důvodů po sobě střílet jako mají dnes trafikanti. Ani uživatelé drog by pak nemuseli denně ukrást věci v hodnotě 20.000 Kč, aby je v bazaru střelili za 1.000 Kč a mohli si tak koupit dávku, která by v případě legalizace stála 100 Kč a nikdo by kvůli ní krást ani loupit nemusel. A to vše jen proto, abych byl chráněn před drogami - když jediné, co mi stačí udělat, abych byl chráněn, je říci "díky, nechci".
Tak mi řekněte, kdo koho chce zachránit, i kdyby ho měl zabít! Já se Vás nijak nežádal, abyste mě chránil před drogami, dokážu se před nimi ochránit sám.

4. "Dějiny americké alkoholové prohibice jsou nepřehlédnutelným poučením - pokud se ovšem chcete poučit." Poučení - zakazovat alkohol, jehož občasné konzumaci podléhá 90% populace je blbost - to se pochopitelně nedá vynutit. Povolovat další drogy kvůli řvoucí párprocentní skupince feťáků je blbost ještě větší. Ergo poučení z americké alkoholové prohibice je zde irelevantní.
Jura, jurax@seznam.cz, 195.47.14.126

Není pravda, že jde o řvoucí párprocentní skupinku feťáků. V některých ročnících má již většina populace zkušenost s ilegální drogou. Ale čísla teď nejsou důležitá. I kdyby to bylo jen 1%. Co na tom záleží? Když je hráčů petanque v Česku o tolik méně než hráčů fotbalu, znamená to, že jim petanque máme zakázat? Asi ne, viďte? Takže na podílu na populaci nezáleží. Určité principy jako svoboda a rovnost s počtem lidí nesouvisí.
Je však pravda, že pravidelných konzumentů ilegálních drog je méně než pravidelných konzumentů alkoholu. Když říkáte, že jich je jen pár, mohu ten samý argument obrátit proti Vám. Jestliže jde jen o pár feťáků, proč kvůli nim odsuzovat celou společnost k tomu, aby žila na ulicích Chicaga třicátých let? Stojí Vám to za to?
Říkáte, že poučení z americké alkoholové prohibice je irelevantní. Jak jste na to přišel? Před zavedením prohibice byl alkohol legální a negativní dopady s ním spojené byly kontrolovatelné. Po zavedení prohibice se pilo dál, ale s neakceptovatelnými náklady. Po legalizaci byla situace klidná jako před prohibicí. Před prohibicí na ostatní drogy byly tyto drogy legální a negativní dopady s nimi spojené byly kontrolovatelné. Po jejich kriminalizaci se fetuje dál, ale s neakceptovatelnými náklady. Zkušenost třeba z Nizozemí ukazuje, že po legalizaci byla situace zase klidná. (snadno ověřitelná fakta) Nebije ta paralela do očí? Proč to odmítáte přijmout?
Dále tvrdíte, že nelze vynutit zákaz alkoholu. Máte snad pocit, že zákaz ostatních drog lze vynutit?! Asi žijete na jiné zeměkouli než všichni ostatní. Já kolem sebe vidím něco jiného. V USA (jedna z nejvíce prizonifikovaných zemí na světě) sedí polovina vězňů za trestné činy související s drogami, a přesto si ten zákaz nedokázali vynutit. Tak co dokazují fakta?!

5. Ve válce Irán-Irák použil Irán děti a ženy sfetované hašišem kteří utíkali proti samopalům Iráčanů. Hold někdy víra nestačí a musíme více vidět realitu.
zdeněk, 212.80.64.122

V první světové válce zase vojáci dostávali víno, aby ochotněji pochodovali proti nepřátelským kulometům (a dělo se to i v dřívějších evropských válkách). Jak to souvisí s debatou o legalizaci drog?

6. Spousta kidů
Argumenty typu "je to tak" a "každý ví" v článku, kde je spousta tvrzení bez jakéhokoli relevantního podkladu nedává moc prostoru k rozumné diskuzi..........
Demosthenes, kdo@hleda.najde, 195.113.128.142

Dá se říci, že to byla právě pointa článků! Důvody pro legalizaci drog nemusíte hledat někde ve vědeckých studiích a statistikách, je jich dost všude kolem a jsou každému zřejmé. Záměrně jsem ve prospěch legalizace argumentoval fakty, která ví každý: učí se o nich už na základní škole (existence a neúspěch americké prohibice), píše se o nich v běžném denním tisku (kriminalizovaný obchod s drogami podporuje terorizmus) nebo si je může každý domyslet pomocí obyčejného selského rozumu a elementárních pravidel (cena legalizovaných drog několikanásobně poklesne). Tyto důvody jsou každému přístupné, jde jen o to chtít je vidět.
V obou článcích dohromady jsem uvedl asi dvě konkrétní čísla, více ne. A počet úmrtí v důsledku kouření je údaj, který každým rokem zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví a každým rokem se to píše v novinách. Jestli Vám to pomůže, můžu uvést jako pramen "běžný denní tisk za posledních deset let", ale myslím si, že to opravdu není nutné.

7. S měkkými drogami jako alkohol a tabák lidstvo již žije stovky let. Za ta století máme ověřeno, že důsledky zmíněných drog dokáže společnost udržet pod kontrolou. Ale tuto zkušenost nemáme s jinými drogami. Proto si myslím, že jistý konzervatismus je v tomto ohledu na místě.
Cruton, 147.229.146.127

Opatrnost Vám jistě nikdo nebude vyčítat. Ale zde není na místě. Máme zkušenost s prohibicí a víme, že nefunguje a přináší mnohem větší náklady. A že nemáme zkušenosti s ostatními drogami? Opium, kokain, morfin, to vše bylo dříve legální! Zeptám se ještě jednou: je Vám něco známo o tom, že by prodejci koka-koly po sobě stříleli ze samopalů ze stupátek jedoucích automobilů jako po sobě stříleli prodejci alkoholu za prohibice? Nebo že by důsledky užívaní tehdy legálních drog byly neakceptovatelné?

8. Poslouchejte, co Vám povím
Můj syn měl absolutně blbou učitelku.Její muž byl lékař v blázinci za Prahou a měl tudíž pod palcem i drogisty. Ta blbá učitelka jednoho dne vzala celou třídu autobusem do blázince, kde její muž pracoval,dovedla děti před jednu celu a řekla:
"Děti, teď Vám něco ukážu.Uvnitř je člověk, kterýsi kdysi pře asi dvěma lety vzal drogu.Podívejte se na něj, jak vypadá dnes a pamatujte si ..... Přesně tak dopadnete, pokud si budete zahrávat s drogami." Můj syn se kouknul kukátkem do té cely a asi 5 dní mi vyprávěl s vykulenýma očima , co tam viděl . Na zemi seděl-ležel chlap, který pod sebe sral,vypadal jako smrtka a byl evidentně v posledním tažení.(taky asi 5 dní nato zemřel.) Můj syn si ten pohled pamatuje dodnes.Je mu 32 klet a nikdy k droze ani nečuchl.A že v učilišti, kam chodil mu je nabízeli xkrát.
Můj pohled na tuhle učitelku se dost podstatně po této "předváděčce" změnil.Současně vím od kluka, který se se svými spolužáky o tomhle několikrát bavil , že NIKDO z těch, kteří tuhle lidskou trosku v blázinci viděli si k droze ani nečuchl. Možná byla blbá, ale jedenkrát vidět je víc, než dvacetkrát říkat.
Proto na mě argumenty autora moc nezabírají.Logické jsou, ale nesedí mi.
Pavel Pekárek, pavpek@karneval.cz, 194.213.219.4

Proč svůj příběh uvádíte, jako kdyby snad vyvracel to, co jsem psal o legalizaci drog já? Vždyť já s přístupem té učitelky plně souhlasím! Také jsem sám psal, že drogy ničí zdraví. Ještě jednou opakuji: nepodporuji užívání drog. Legalizace drog a užívání drog jsou dvě různé věci.

9. Mimochodem , před lety běžel u nás v TV film o Australanech, kteří byli chyceni s 5 kg drogy a byli odsouzeni k smrti.Když je popravili,jejich rodina uspořádala smuteční a vzpomínkovou slavnost na ně a přijímala kondolence.A přišla tam paní a řekla: Já to schvaluji, že je popravili, protože právě takoví zkurvenci dali drogy mé dceři a ta umřela.Uklonila se a odešla. A já s ní souhlasil, přestože celý tenhle australský film měl vyvolat lítost nad těmi popravenými.
Pavel Pekárek, pavpek@karneval.cz, 194.213.219.4

A přejete smrt majiteli pivovaru Bernard? Ten hajzl, kolik lidských životů a zničených rodin má na svědomí!

10. Co kdybych argumentoval tím že počet trestných činů je u alkoholu větší, protože je legalizován?
zdeněk, 212.80.64.122

Pak bych Vám řekl, že nejnebezpečnější trestné činy v souvislosti s drogami páchají dealeři. Ti by při legalizaci měli zrovna tolik důvodů páchat zločiny jako dnes trafikanti. A uživatelé drog páchají trestné činy především proto, aby si opatřili peníze na drogy. Legalizace by cenu drog výrazně snížila. Počet uživatelů tvrdých drog bude vždy nižší než alkoholu (tradiční drogou je u nás alkohol, tvrdé drogy jsou navíc nebezpečnější, takže lákají méně lidí). Policie dnes věnuje obrovské prostředky na stíhání něčeho, co stíhat nemusí. Legalizací by se tyto prostředky uvolnily na stíhání skutečných zločinů. Nelogické zákony a morální korupce (my si odhlasujeme, že cizí tělo bude jako patřit nám) narušují základní morální pravidla, úctu k tradičním hodnotám a k dodržování pořádku. V zemích, kde legalizují drogy, nebyl pozorován zásadní nárůst kriminality, na rozdíl od zkušeností z prohibičních zemí.
Stačí Vám to takhle?

11. Podle jedné legendy Sokrata nezabili pro jeho názory ale proto že se scházel s mladými chlapci. Morálka se příliš nemění, civilizace se snaží bránit rozvratu zevnitř.
Jestliže bude prostituce legální, bude společností akceptovaná. Zde si dovolím připomenout Sodomu.
Důvod proč jsou prostitutky ve všech společnostech zavrhovány je jasný: starost o děti a zachování rodu. Kněžky byly něco jiného. Skuste říci dívce ve věku 16 let že by se měla stát prostitutkou. Dá vám facku. jestli prostituci legalizujem, bude si myslet že je to správné.
zdeněk, 212.80.64.122

Za prvé: prostituce je legální již dnes. Za druhé: to, že je něco legální, neznamená, že to bude obecně akceptované a že to bude chtít dělat každý. Již dnes je legální poslat vlastní matku na smrtelném loži do pr... . Mohu Vám ukázat trestní zákon - není tam jediný paragraf, který by to zakazoval! Taky není zákonem zakázáno dloubat se v nose, prdět na veřejnosti a spousta dalších věcí. :-) Ptám se Vás tedy: prdíte na veřejnosti, dloubete se v nose a posíláte vlastní matku do oněch končin? A myslíte si, že je to správné dělat, když je to legální?
Mimochodem - v té době byl styk s mladými chlapci běžný. Morálka v oblasti sexu se v průběhu doby měnila docela hodně. To, co bylo v jednom století normální, by v následujícím století šokovalo. Zkuste si na to téma přečíst nějakou knížku.

12. Popíráte západní morálku, normy, důvody proč lidé pomáhají jiným. Právo zničit si život máte, musíte ale počítat že současný systém se vám v tom bude snažit zabránit. Podle vaší logiky by vaše matka měla právo hodit vás do propasti jak ve spartě. Toto právo nemá, takže se svým překrucováním faktů můžete jít do prdele.
[...]
Doporučuji, jestli autor opravdu studuje VŠ aby studia zanechal. Společnosti nic nepřinese, pouze škodí. Kdybych se měl řídit jeho morálkou(ANO TOTO SLOVO MÁ I DNES SMYSL) zastřelil bych ho. já to neudělám protože se jí neřídím
[...]
závěr si udělá každý po přečtení článků Vučka sám.
Kdyby šel po ulici,srazil bych ho k zemi.
zdeněk, 212.80.64.122

Jak jsem již psal výše, právě západní morálka je postavená na respektování svobody a zároveň odpovědnosti jednotlivce (což pomáhání jiným samozřejmě nevylučuje).
Připomínám, že jsem ve svých článcích zastával morální krédo "moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného". Byl byste tak laskav a vysvětlil, jak z toho plyne střílení do lidí a házení do propasti? Fakta překrucujete a divnou morálku plnou nenávisti a násilí tady zastáváte hlavně Vy. (Co na to říká bible, pane zdeňku?)
Dovolím si v této souvislosti zopakovat odstavec ze svého staršího článku o kuplířství, na němž ani s odstupem doby nemusím měnit ani čárku: Pokud chce přesto někdo obhajovat potírání kuplířství ochranou morálky, bude muset vysvětlit, co je morálního na postoji "vy musíte dělat, co je morální podle mě, jinak vás pošlu do vězení!" Až se budou tito uvědomělí občané spravedlivě rozhořčovat nad diktaturou Talibanu, měli by se zamyslel nejdřív sami nad sebou, zda náhodou nedělají přesně totéž, co dělal Taliban.
Mimochodem - po ulici jdu snad každý den. Někdy si beru bouchačku. :-)

Závěrem ještě jednou děkuji všem konstruktivně diskutujícím z obou táborů a doufám, že nezůstanou u krátkých příspěvků do diskuzního fóra a napíší sami delší články o problémech legalizace/kriminalizace drog. Jak ukázala živost debaty k mým článkům, jde o palčivé téma, které si zaslouží co nejširší věcnou debatu. Neurol23, A. S. Pergill, V. Hoffman a další mají očividně k tématu co říci a umějí napsat věcný příspěvek, který obsahuje racionální argumenty místo výkřiků a nadávek. Podělte se s námi o své informace!

pachatel tohoto článku vystudoval právo a ekonomii, specializuje se na trestní právo

P.S. Tohle s drogami sice nesouvisí, ale uživatelka liška to v debatě k mým článkům o drogách psala pořád dokolečka tak tvrdošíjně, že na to raději také odpovím, aby někdo neinformovaný nebyl zmaten:

13. známý mluvčí mafiánů, který propaguje nejen legalizaci drog, ale taky policejní stát, neboť propaguje policejní reglementaci žen. Pane Vučka zcela vážně- pokud máte děti přeji Vám upřímně a z celého svého srdce, aby z nich byly kurvy jako jste vy,pasáci, drogově závislí a gambleři. Šmejde jeden nečistej!
liška, 85.160.31.190

Určitě jste měla jedničku z tělocviku, protože kotrmelce Vám jdou skvěle. Jak jste přišla na to, že propaguji policejní stát, když jsem naopak soustavně říkal, že policii do toho nic není?! Jestli si dva dospělí lidé z vlastní vůle dohodnou, že budou mít sex za peníze, může se mi to líbit a nemusí, ale nevidím důvod, proč na jednoho z nich posílat policii. Doporučuji Vám nějaký kurz funkčního čtení a pak si znovu přečíst mé články o kuplířství a prostituci.


Další články tohoto autora:
Jan Vučka

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku