Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 21.5.2005
Svátek má Monika
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: 20 vybraných citací z oficiálních materiálů či akcí KSČM
 >MOBY DICK: Jsou komunisté prasata?
 >DOKUMENT: Prohlášení ke "kauze" Kočičková
 >PRAHA: Montmartre na Uhelňáku
 >ÚVAHA: Anonymní hrdinové
 >BODYPAINTING: Plavky, oblek, co vlastně?
 >CHTIP: Dva medvědi
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Informace o dluzích na www.bsp-dluhyct.cz
 >SPOLEČNOST: Smíření Čechů a sudetských Němců?
 >DOKUMENT: Dopis ED předsedovi Ústavního soudu
 >OSOBNOST: Dovršené dílo Václava Boštíka
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - sci-fi
 >RAKOUSKO: Šance na posílení otevřené společnosti?
 >EVROPA: Strany zelených ve Skandinávii
 >PSÍ PŘÍHODY: Není psí auto jako psí auto

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
21.5. POLITIKA: 20 vybraných citací z oficiálních materiálů či akcí KSČM
Josef Bouška

Vybrané výroky komunistů z posledních dvou let. Chtějí žalovat Kočičkovou - jak se ale vyjadřují a co hlásají sami?

1. Vážené soudružky, vážení soudruzi, v únoru roku 1948 započalo nejúspěšnější období v našich dějinách: období socialismu.

Autorkou výroku je předsedkyně Pražské rady KSČM Marta Semelová, výrok pronesla 25. 2. 2004 na Olšanských hřbitovech coby uvítání účastníkům vzpomínkové akce.

2. Není náhodné, že M. Ransdorf, J. Dolejš, J. Heller a další představitelé revizionismu v souvislosti s přípravou VI. sjezdu KSČM znovu s mimořádnou aktivitou útočí na marxisticko-leninské principy výstavby a činnosti komunistické strany, zejména na období socialismu, který byl výsledkem bojů mnoha generací a znamenal likvidaci kapitalistického vykořisťovatelského systému. Za jejich takzvanou modernizací a "Novým čtením" Marxe a Lenina se skrývá snaha vykleštit revoluční podstatu, zejména tvůrčí přínos V.I. Lenina, J.V. Stalina a u nás K. Gottwalda, za nových podmínek třídního boje v období imperialismu.

Zdroj: Obnovit marxisticko-leninský charakter a jednotu strany, autor Miroslav Bělohlávek, vystoupení na mezinárodní teoreticko-politické konferenci 25. 10. 2003, jejímiž pořadateli byly Obvodní výbory KSČM Praha 1 a Praha-východ. Zdokumentováno ve sborníku O straně vydaném r. 2004 nakladatelstvím OREGO - Dr. Milan Havlíček

3. Komunisté musí říct jasně, že vše, co bylo pracujícímu lidu ukradeno, musí mu být navráceno.

Zdroj: Obnovit marxisticko-leninský charakter a jednotu strany, autor Miroslav Bělohlávek, vystoupení na mezinárodní teoreticko-politické konferenci 25. 10. 2003, jejímiž pořadateli byly Obvodní výbory KSČM Praha 1 a Praha-východ. Zdokumentováno ve sborníku O straně vydaném r. 2004 nakladatelstvím OREGO - Dr. Milan Havlíček

4. Úkolem komunistické strany je vytvořit podmínky pro systémovou a revoluční změnu společnosti.

Autorem výroku je místopředseda Pražské rady KSČM Josef Gottwald, výrok pronesl 23. 11. 2004 na shromáždění KSČM na Olšanských hřbitovech.

5. Bude tedy na nás, aby VI. sjezd byl nástupem znovuvytváření podmínek pro realizaci komunistického programu, to znamená programu, který bude vycházet z třídního složení společnosti, bude chápat sociální potřeby lidí, bude na druhé straně chtít změnit tuto společnost a bude pro to vytvářet podmínky, ať na půdě legální, to znamená v parlamentní činnosti, v činnosti zastupitelstev, tak samozřejmě někdy i na hraně zákona.

Zdroj: K zápasu o charakter KSČM, autor Stanislav Grospič, vystoupení na mezinárodní teoreticko-politické konferenci 25. 10. 2003, jejímiž pořadateli byly Obvodní výbory KSČM Praha 1 a Praha-východ. Zdokumentováno ve sborníku O straně vydaném r. 2004 nakladatelstvím OREGO - Dr. Milan Havlíček

6. Tak jako jsme sice papouškovali, ale nedbali klasického výroku Marxe o nezbytnosti obrany výdobytků revoluce a nutnosti každodenních krůčků kupředu, tak jako jsme se báli a i dnes bojíme přiznat pravdivost Stalinovy teze o prohlubování a zostřování třídního boje v období budování socialistické společnosti, tak jako jsme za vzor komunisty a práce strany převzali tzv. leninské principy stranické práce

Zdroj: K aktuálním úkolům, autor Milan Havlíček, nepřednesený, avšak do protokolu zanesený příspěvek na mezinárodní teoreticko-politické konferenci 25. 10. 2003, jejímiž pořadateli byly Obvodní výbory KSČM Praha 1 a Praha-východ. Zdokumentováno ve sborníku O straně vydaném r. 2004 nakladatelstvím OREGO - Dr. Milan Havlíček.

7. V případě reálné možnosti prosazení hlavních bodů programu KSČM, podle nás vyjadřujícího zájmy většiny, je KSČM připravena převzít odpovídající podíl na moci, a to i v nejvyšších výkonných orgánech státu. Nehodlá však v žádném případě podílet se na klamání občanů formálními a polovičatými opatřeními.Dlouhodobě platné východisko vidíme v obnově socialistické cesty rozvoje.

Zdroj: KSČM na přelomu tisíciletí, umístěno na oficiálních webových stránkách KSČM www.kscm.cz.

8. Hájíme vše, co lidé v dřívějších podmínkách sociálních jistot prací vytvořili a co jim bylo po listopadu 1989 odcizeno.

Zdroj: KSČM na přelomu tisíciletí, umístěno na oficiálních webových stránkách KSČM www.kscm.cz

9. Boj proti antikomunismu v pojetí obhajoby všeho pozitivního v minulosti však má významnější smysl pro získávání mladé generace. Nedokážeme-li mladé lidi přesvědčit o přednostech socialismu a o pozitivních výsledcích 42 let jeho budování, nezískáme je ani pro ideu socialismu v budoucnosti. Bojem za obhajobu socialistické minulosti bojujeme za socialistickou budoucnost.

Zdroj: KSČM před VI. sjezdem, autor Václav Jumr, umístěno na oficiálních webových stránkách Městského výboru KSČM v Brně - http://www.kscmbrno.cz

10. Jde o to - najít odvahu nazývat věci pravými jmény. Vím, že to vyvolává nevoli našich třídních nepřátel… ono to vyvolává nezřídka i nevoli našich třídních, dejme tomu přátel, ale jestli neřeknu jasně, že smyslem naší činnosti je postavit proti diktatuře kapitálu diktaturu pracujících, nebo jestli se bojím o sociálních skupinách majících stejné postavení ve výrobních vztazích mluvit jako o třídách,…

Zdroj: K aktuálním úkolům, autor Milan Havlíček, nepřednesený, avšak do protokolu zanesený příspěvek na mezinárodní teoreticko-politické konferenci 25. 10. 2003, jejímiž pořadateli byly Obvodní výbory KSČM Praha 1 a Praha-východ. Zdokumentováno ve sborníku O straně vydaném r. 2004 nakladatelstvím OREGO - Dr. Milan Havlíček

11. 15 let od kontrarevolučního převratu

Zdroj: Titulek článku na webových stránkách místní organizace KSČM v Praze 6 - www.kscmpraha6.cz

12. Období padesátých let bylo bezesporu složitým obdobím v životě Československa. ... Existovala však i druhá stránka těchto let. Pracovní aktivita,tisíce hodin odpracovaných zdarma na brigádách, stavby mládeže, upřímná víra v lepší zítřek. Zmizela nezaměstnanost, rostly nové továrny, přehrady, nouzové bytové kolonie na periferiích města začaly být vytlačovány prvními sídlišti, je vytvářen systém sociálního zabezpečení občanů, jehož součástí je bezplatné zdravotnictví,, k němuž se přiřazuje i bezplatné školství, rychlým tempem probíhá industrializace Slovenska, dochází k široké demokratizaci kultury.

Zdroj: Učebnice dějepisu - odraz duchovní krize současnosti, autor KSČM, umístěno na oficiálních webových stránkách KSČM - www.kscm.cz

13. Komunisté nejsou nebezpeční v tom, že se nevzdali marxistických zásad - ty slovně hájí v některých zemích i sociální demokracie, ale že je chtějí uskutečňovat.

Zdroj: Zakažte KSČM!, autor Milan Špás, publikováno 9. 7. 2004 v deníku Haló noviny

14. Drastické formy třídního boje převládly i při vytváření první historické formy socialismu. Při mimořádném vyhrocení rozporů souvisejících s nástupem této formy a útoky kapitalismu měnil se tento oprávněný třídní boj proti sociálním rolím buržoasie a jejích spojenců v nedemokratické potlačování velkých skupin lidí, kteří nepatřili k aktivním nositelům buržoasních sociálních rolí, či dokonce ve fyzické strádání či likvidaci individuí z řad buržoasie, maloburžoasie i pracujících. Takováto podoba třídního boje byla vzhledem k humanistickým cílům socialismu hluboce dysfunkční a byla jednou z příčin jeho zániku.

Zdroj: Třídní boj, autor KSČM, umístěno na oficiálních webových stránkách KSČM www.kscm.cz

15. Lenin byl velikým myslitelem. Uměl analyzovat situaci a dokázal z ní vyvodit správné závěry. V tom byl a je i pro dnešní pravicový svět strašlivým nebezpečím. Byl osobností, která patřila mezi ty, které tvoří dějiny. Narodil se ve správný čas na správném místě. V dějinách totiž bylo příliš mnoho správných míst, kde se nenarodili správní lidé, proto jméno Lenin nelze vymazat.

Zdroj: Osobnost Lenin, autor Jaroslav Kojzar, publikováno 23. 4. 2005 v deníku Haló noviny

16. Jsem kritický k tomu, co bylo vydáváno za reálný socialismus. V porovnání s dneškem ale není pochyb, že předlistopadová podoba socialismu v mnohém převyšovala - z hlediska skutečných každodenních zájmů většiny spoluobčanů - dnes už téměř zrestaurovaný kapitalismus v ČR..

Zdroj: Projev předsedy ÚV KSČM Miroslava Grebeníčka k 80. výročí založení strany, autor Miroslav Grebeníček, umístěno na oficiálních webových stránkách KSČM - www.kscm.cz

17. Obavy a společenské napětí, vytvářené jejich oponenty, vedlo bohužel i k tomu, že se požadovala stoprocentní víra a dočasně se potlačoval rozum. Na štěstí pro tehdejší Československou republiku to bylo období poměrně krátké. Další vývoj ukázal, že tento exces není praxí nového společenského systému. Což potvrdila 60., 70. i 80. léta. Oponenti mohou namítnout a připomenout řadu sice podstatně mírnějších, nicméně reálných křivd a nespravedlností z tohoto období. Troufám si však tvrdit, že ten, kdo šel za svým právem, ho mohl dosáhnout většinou jistěji, než je tomu dnes.

Zdroj: Nevěřit, ale učit se a přemýšlet, autor Evžen Smrkovský, umístěno na oficiálních webových stránkách KSČM - www.kscm.cz

18. Když pravici dojdou argumenty k současnosti, obracejí pozornost k minulosti, nejčastěji k politickým procesům a popravám v padesátých letech. Co k tomu říci? Nejdříve byly vraždy funkcionářů KSČ, národních výborů, Sboru národní bezpečnosti a příslušníků ministerstva vnitra a teprve pak politické procesy. ... Dodnes žijeme z podstaty a rozprodeje toho, co se vytvořilo v této zemi od roku 1945 do roku 1989.

Zdroj: Fakta a argumenty, autor MěV KSČM Ostrava, umístěno na oficiálních webových stránkách Městského výboru KSČM Ostrava - http://www.kscmostrava.iol.cz

19. Únorové události, jejich příprava, průběh a důsledky jsou dnes předmětem historické falzifikace. KSČ tehdy získala moc se souhlasem většiny obyvatelstva, s využitím ústavních zákonů a parlamentních zvyklostí. Společnosti se otevřela cesta k budování sociálně spravedlivější a svobodnější společnosti. ... Zamysleme se proto nad tím, které výsledky socialistického období jednoznačně obohatily naše pracující i naše národy.

Zdroj: Fakta a argumenty, autor MěV KSČM Ostrava, umístěno na oficiálních webových stránkách Městského výboru KSČM Ostrava - http://www.kscmostrava.iol.cz

20. Na Staroměstském měla být čtena jména těch, kteří údajně byli v následujících letech povražděni režimem.

Zdroj: Komunisté prý propadli, autor Jaroslav Kojzar, publikováno 26. 2. 2005 v deníku Haló noviny
Další články tohoto autora:
Josef Bouška

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku