Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 23.5.2005
Svátek má Vladimír
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Výhody sdílené svrchovanosti podle Václava Havla
 >MÉDIA: Digitalizace – všechno špatně
 >PRÁVO: Komunistické paradoxy
 >MÉDIA: Pohled do pootevřených dveří ČT
 >MIMOCHODEM: Milé spolužačky
 >ZVĚROKRUH: Blíženci
 >PSÍ PŘÍHODY: Co pes slyší a co ne
 >NÁZOR: Paní Kočičková, omluvte se (ale prasatům)
 >CHTIP: Začátky jsou těžké
 >SVĚT: Kolumbijská tragédie očima současnosti
 >KNIHA: Švýcarská zdravotní péče náš vzor?
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Česká televize otevřela brány svým divákům
 >PENÍZE.CZ: Daně elektronicky: zjednodušme, zlevněme, užívejme
 >POLITIKA: 20 vybraných citací z oficiálních materiálů či akcí KSČM
 >MOBY DICK: Jsou komunisté prasata?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
23.5. PRÁVO: Komunistické paradoxy
Lubomír Ptáček

Jistě se velká většina z nás shodne v tom, že komunistický režim byl škodlivý, ba zločinný. Oficiální podobu dostal tento názor v zákoně 198/1993 Sb. nazvaném O protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Z protiprávnosti určitého režimu pak jistě není obtížné odvodit vadnost ideologie, která takový režim nastolila.

Pokusy o odmítnutí komunistické ideologie byly ovšem činěny již před rokem 1993. V roce 1991 vešla v platnost novela trestního zákona č. 557, kde v § 260 odst. (1) bylo ke slovu "fašismus" doplněno slovo "komunismus". Po úpravě vypadal dotyčný odstavec takto:

(1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod občanů nebo hlásá národnostní, rasovou, třídní nebo náboženskou zášť (jako například fašismus nebo komunismus), bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

Obě hnutí, tedy fašistické i komunistické, z definice směřovala (proč v minulém čase, uvidíme dále) k potlačení práv a svobod občanů nebo hlásala některou ze záští. Háček je ovšem v tom, že podle tohoto zákona měl být potrestán odnětím svobody jenom ten, kdo by takové hnutí podporoval nebo propagoval, leč nikoli ten, kdo by se ho účastnil. Zajímavé. Pokud by tedy členové KSČM jen vyvíjeli politickou činnost, platili příspěvky a v klidu směřovali k potlačení práv a svobod občanů, avšak svoje hnutí nepropagovali, ba ani nepodporovali, nedopouštěli by se trestného činu. Myslel to tak zákonodárce, nebo se jen špatně "vymáčkl"? Ať tak či tak, skutečnost tomuto výkladu zákona odpovídá. Orgány činné v trestním řízení dosud nepovažovaly za nutné se existencí ani činností komunistické strany zabývat.

Trestného činu propagace by se naopak dopouštěl člověk zodpovědný za vysílání předvolebních šotů KSČM v televizi. Podpory pak sponzor KSČM. Apropos, zná někdo nějakého sponzora KSČM?

Podobné úvahy však lze rozvíjet už jen v čase minulém, neboť po devíti letech byl novelou trestního zákona č. 405/2000 Sb. změněn § 260 odst. (1). Zmizely z něho slova "fašismus" a "komunismus" jako příklady hnutí směřujících k potlačení práv a svobod nebo hlásajících zášť. Úprava tohoto odst. z roku 2000 platí dodnes a zní takto:

(1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

K chvále zákonodárce budiž řečeno, že toto znění je obecnější: občan byl nahrazen člověkem, zášť zobecněna, již nejsou uváděny příklady hnutí, jež nesmějí být podporována a propagována. Poslední změna je nejzajímavější: jakoby uvedení oněch dvou citovaných hnutí bylo nežádoucí. Ve skutečnosti se ovšem nic nezměnilo - i bez uvedených příkladů je zřejmé, že fašismus a komunismus jsou nejvážnějšími kandidáty na potlačování práv a hlásání zášti; pouze bude víc práce s dokazováním.

Když už jsme u dokazování, zajímavé je, že zákon považuje za trestné "prokazatelné směřování k potlačení práv a svobod člověka". Zde se zákonodárce příliš nevyznamenal - pravděpodobně se pouhého "směřování" zalekl. Směřování k trestnému činu je v zákoně vcelku běžným pojmem; jedině k potlačení práv a svobod člověka je nutno směřovat prokazatelně. Jinde v zákoníku o několika stech stranách se slovo "prokazatelný" nevyskytuje. Prokazatelná vražda není víc než vražda.

Zmíněnou novelou byl ovšem přidán do zákona § 261a, který říká, že:

Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Znamená to, že komunismus z našeho trestního zákona nezmizel, avšak pohlíží se na něj poněkud jinak. O genocidě ani jiných zločinech proti lidskosti spáchaných komunisty v minulosti se nepochybuje, avšak už není trestný komunismus jako takový, nýbrž jen některé jeho minulé i současné projevy.

I tak mne poněkud v této souvislosti udivuje, že orgány činné v trestním řízení ještě nezaznamenaly mezi komunistickými špičkami popírání, schvalování či snahu o ospravedlnění komunistického genocidia nebo jiných zločinů proti lidskosti. Inspirativní je v tomto ohledu například článek Josefa Boušky 20 vybraných citací z oficiálních materiálů či akcí KSČM (zde na Neviditelném psu 21.5.2005).

Často používaným argumentem pro ospravedlnění komunistického hnutí je jeho voličská podpora kolem 20 %. Nacisty v Německu volilo nesrovnatelně víc voličů, přesto vítězné mocnosti neváhaly a denacifikovaly. Proč se po pádu komunismu nechováme jako vítězná mocnost, která si je vědoma jeho zrůdnosti? Příslušné zákony jsou sice napsány mizerně, ale i podle nich by se dalo úspěšně čelit komunistickému zlu. Zejména, když se teď čím dál častěji objevuje názor, že by soudy měly rozhodovat podle smyslu zákona, nikoli podle jeho doslovného znění.

Jenom doufám, že někoho nenapadne založit Fašistickou stranu Čech a Moravy. Z hlediska našich zákonů by byla přesně ve stejné pozici jako KSČM.
Další články tohoto autora:
Lubomír Ptáček

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku