Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 28.5.2005
Svátek má Vilém
  Výběr z vydání
 >ÚSTAVA: Je to od pana premiéra hezké
 >ÚVAHA: Zmatení
 >SPOLEČNOST: Jak se jde do Prčic
 >PRAHA: Zakrslé stromy, šutry a podivíni v kimonech
 >MOBY DICK: Kruto je špatně
 >DETEKTIVKA: Smrtelný pád
 >BODYPAINTING: Ženy prý nemají co na sebe...
 >ZÁBAVA: Polévka dne
 >KNIHA: Dáno na vědomí
 >CHTIP: Ach, ty ženy...
 >EKONOMIKA: Středoevropské měny oslabují
 >SVĚT: Kdo je ve větším úpadku - Evropa, či Amerika?
 >POLITIKA: Zaorálkovy šikmé oči
 >EVROPA: Definujme české národní zájmy
 >PRÁVO: Rychlík do kriminálu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kultura  >>  Literatura  
 
28.5. KNIHA: Dáno na vědomí
Jaroslav Haidler

Recenze knihy Tomáše Knoppa Předkládám na vědomí (Jesenicko 1945 - 1948)

Knihy se začaly psát, aby se prodloužila lidská paměť. A kniha Tomáše Knoppa ji prodlužuje tím, že mapuje bílá místa naší nedávné historie. Nedávné? Jak pro koho. I když je šedesát let z hlediska posuzování dějin jen krátkým časovým úsekem, pro mnohé z dnešní mladé generace je to něco jako středověk. Tím záslužnější je, jestliže se někdo pokusí připomenout události, o nichž se prakticky nic konkrétního neví. Není třeba připomínat, že tam, kde neexistuje fundovaná historická studie, rodí se legendy.

Autor si předsevzal nelehký úkol, když se rozhodl po dlouhém studiu dokumentů a rozhovorů s pamětníky podat objektivní pohled na poválečné osídlování pohraničí severní Moravy a severozápadního Slezska. Kniha je plastickým obrazem toho, co všechno se na Jesenicku stalo od dubna 1945 do komunistického převratu v roce 1948. Před čtenářem tak vyvstávají osudy lidí, které se svou tragičností přímo nabízejí k literárnímu zpracování. Knoppova zjištění jsou často šokující. Případ podporučíka frývaldovské posádky, který v listopadu 1945 pohlavně zneužil ani ne čtrnáctiletou německou dívku, je jen pouhým kaménkem v mozaice zločinů - včetně vražd - k nimž v počáteční fázi osídlování docházelo. S nemilosrdnou snahou říkat pravdu se nebojí jmenovat ty, kteří se na násilnostech podíleli. Na druhé straně vyvrací tvrzení novodobých kariéristických politiků a neseriozních novinářů v Německu o tom, že v internačních táborech byli zavíráni a mučeni nevinní lidé, protože prý aktivní nacisté uprchli před koncem války. Na náhodně vybraném seznamu jmen autor dokládá, že se v internačních táborech nacházeli význační představitelé NSDAP, SS, gestapa či Hitlerjugend. Otevřeně ale přiznává, že mnozí z těch, kteří v těchto internačních táborech působili, se dopouštěli trestných činů. Pokud se moc dostane do rukou nemorálního člověka, pokaždé dojde k jejímu zneužití.

V dalších kapitolách je podán výstižný nástin postupného rozvoje českého živlu na dosídleném území. Knopp ho zaznamenává téměř s kronikářskou věcností a dokládá odkazy na prameny. Těžkosti nově se rodící české správy území vyplývají z toho, že z původních sedmdesáti tisíc předválečných obyvatel jich po transferu v letech 1945 až 1948 zůstalo něco přes tři tisíce. Odsunutých bylo přes padesát tisíc, zbytek odešel jiným způsobem. Co zůstali, byli antifašisté, Židé a potom ti, kteří pracovali převážně v lesnictví, zemědělství, či v kamenolomech. Problémy se zajištěním chodu zdravotnictví, školství i dalších odvětví státní správy byly překonávány jen s velkými potížemi. Odsun německých zdravotníků se například odkládal na nejpozdější termíny. Autorovu preciznost dokládá studium situačních zpráv ONV Jeseník, jakož i dalších materiálů státního okresního archivu. Podařilo se mu tak vykreslit obraz života tehdejší společnosti - života, jehož těžkosti si dnes už neumíme ani představit. Ať už to bylo "šmelení" se vším možným včetně základních potravin přidělovaných na lístky, anebo důsledky katastrofálního sucha, které se v kraji projevilo v roce 1947.

Snad nejpozoruhodnější částí knihy je popis událostí po únoru 1948. Řádění komunisty řízených "akčních výborů", které vyhazovaly lidi z práce a vyvlastňovaly soukromý majetek, je vylíčeno s faktografickou přesností. Podrobnosti v knize uváděné nebyly dosud v takovém rozsahu nikde publikovány. Autor svá zjištění uvádí fonogramem předsedy ONV Jeseník Zdeňka Slezáka, datovaný 24.února 1948. Všichni zaměstnanci ONV a MNV včetně učitelů museli podepsat závazek: " Slibuji, že se bezpodmínečně podřizuji příkazům vlády Klementa Gotttwalda a ministra vnitra Václava Noska a že budu svědomitě plnit jejich příkazy." To byla jen předzvěst následujících aktů bezpráví, za které se komunisté do dnešních dnů neomluvili.

Závěrem je třeba autora pochválit za jazykovou stránku knihy, stejně jako za uvedení podstatného obsahu knihy v němčině.

Jaroslav Haidler, publicista

Psáno pro Jesenický týdeník
Další články tohoto autora:
Jaroslav Haidler

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku