Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 3.6.2005
Svátek má Tamara
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Národní zájmy a důvody francouzského "NON"
 >SVĚT: Král je nahý
 >EVROPA: Francouzi dobře věděli, proč řekli ne
 >GLOSA: Euroústava, kampaň, peníze - jak se to rýmuje
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Praní prádla
 >EVROPA: Jak se z eurofilů stali nekrofilové
 >GLOSA: Podivný pokus o spravedlnost
 >INTERNET: Telecím
 >PSÍ PŘÍHODY: Temná stránka jara
 >GLOSA: Evropu si rozvracet nedáme!
 >POČÍTAČE: Nové iDVD také stojí za to...
 >HUDBA: Letošní Mezi ploty
 >POEZIE: Muž
 >BOTANICKÁ ZAHRADA: Zahrada v Troji se chlubí zimovzdornými kaktusy
 >PENÍZE.CZ: Co když nebudeme na bydlení mít?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Internet  
 
3.6. POČÍTAČE: Nové iDVD také stojí za to...
Ondřej Čada

V minulém článku jsme se podívali blíže na služby a novinky střihové aplikace iMovie z balíku iLife '05; dnes se seznámíme s tím, jaké novinky přinesla v témže balíku autoringová aplikace iDVD. Ani zde nebudeme zklamáni: i aplikace iDVD je vylepšena dost na to, aby stálo za to si nový iŽivot pořídit třeba jen kvůli ní samotné. Asi nejvýznamnější novinkou jsou nové animované zóny, jež umožňují tvorbu zcela profesionálně vyhlížejících nabídek; novinek je však mnohem více.

Dalo by se říci, že celý iLife '05 se nese ve znamení nových formátů: aplikace iMovie přinesla anamorfní širokoúhlé DV, HDV a MPEG4, iPhoto zvládá MPEGové videoklipy a formát RAW, a iDVD... iDVD nyní podporuje celou bohatou škálu médií, na něž lze vypalovat v mechanikách SuperDrive: DVD-R, DVD+R, DVD-RW i DVD+RW (nejnovější dvouvrstvé disky podporovány nejsou – zatím ☺).

Kromě toho je v iDVD řada dalších novinek, a podobně jako tomu bylo s novými formáty, i ty se často podobají novinkám střihové aplikace iMovie: v iMovie nyní máme k dispozici více editačních služeb v "timeline" – iDVD přináší poměrně bohaté editační služby v "mapě disku"; jestliže nyní iMovie podporuje širokoúhlé video (kromě anamorfního DV jsou přirozeně širokoúhlé i nové formáty HDV), je samozřejmostí, že širokoúhlé filmy nyní můžeme ukládat i na DVDisky. V iMovie si můžeme vyžádat automatický střih; iDVD nabízí ještě jednodušší cestu z kamery přímo na DVDisk prostřednictvím nové služby "OneStep DVD"... Novinek je ale ještě více, a my se na ně v tomto článku postupně podíváme podrobněji.

Nové formáty médií

K podpoře formátů DVD+R a DVD±RW vlastně žádné explicitní, přímo viditelné služby nejsou zapotřebí: prostě "nakrmíme" SuperDrive libovolným médiem, s nímž si dokáže poradit; nová aplikace iDVD médium správně rozezná a korektně na něj "vypálí" výsledek projektu.

Možná ale v tomto odstavci je vhodné místo se zmínit o tom, že iDVD přináší další z dlouho a toužebně očekávaných služeb – možnost zápisu na "virtuální médium", jinými slovy, do diskového obrazu na pevném disku: ten pak můžeme archivovat a "vypéct" kdykoli a na cokoli: stačí použít novou službu "Save As Disc Image".

Nová témata a podpora animovaných zón

Docela nové služby však nabízí iDVD v oblasti tvorby nabídek: již jsme si zvykli, že každá nová verse iDVD přinese nové a bohatší možnosti pro sestavování zcela profesionálně vyhlížejících nabídek – před dvěma lety to byla právě přebohatá "témata", loni přibyla možnost témata – obsahující naše vlastní zdroje, umístěné v tzv. zónách (drop zones) animovat, a letos mohou být animovány samotné zóny. Výsledky jsou skutečně impresivní, a umožňují ve zlomku času sestavit nabídku tak bohatou, že bychom pro něco podobného museli v klasickém autoringovém (a také střihovém) programu strávit spoustu času.

Sama základní myšlenka animovaných zón je poměrně jednoduchá, a vlastně jde o další logický krok: jestliže je už rok samozřejmé, že nabídka může být representována videoklipem, jehož součástí jsou vložené obrázky (či další videoklipy) uvnitř předem vyznačených oblastí – to jsou právě zóny –, proč by samy tyto oblasti neměly být součástí videoklipu a v jeho rámci se libovolně měnit a pohybovat?

Ukažme si, jak to přesně funguje – jako všechno v aplikacích z balíku iLife, je to velmi pohodlné a intuitivní. Nejprve zvolíme "téma", obsahující animované zóny: jak je zvykem, témata (stejně jako ostatní zdroje) vybíráme v "šuplíku" vedle hlavního okna – vidíme jej i s některými tématy na prvém obrázku v tomto článku. Pak stačí poklepat, a iDVD automaticky otevře editor obsahu zón (můžeme ovšem alternativně použít i příkaz "Edit Drop Zones" z nabídky).

Do kterékoli zóny můžeme ze "šuplíku" (nebo, samozřejmě, z jakékoli jiné aplikace, jež podporuje drag&drop) vhodit libovolný "zdroj", který chceme v zóně zobrazit – videoklip, obrázek, nebo třeba skupinu obrázků, jež budou v zóně automaticky animovány jako presentace (slideshow).

To je všechno: přepneme-li zpět pomocí tlačítka "Return", okamžitě vidíme výsledek – naše zdroje se dynamicky zrenderují do zón, jež jsou samy animovány v rámci tématu.

Jinou animaci zón – v rámci jiného tématu – vidíte na prvém obrázku. Za povšimnutí stojí posuvník v dolní části videa: ten representuje celý průběh nabídky, přičemž jeho levá část před rozdělovacím znaménkem je náběhový klip, a od znaménka doprava pak je cyklicky opakovaná vlastní nabídka. Témata jsou samozřejmě připravena tak, že konec i začátek nabídky na sebe elegantně navazují...

Automatická tvorba DVD přímo z pásku

Potřebujeme-li co nejrychleji rychle dostat video z kamery přímo na DVDisk, aniž by nám záleželo na kvalitě výsledného sestřihu – a takové situace se občas mohou stát, jakkoli samozřejmě i běžnou dovolenou bychom měli pečlivě střihat, chceme-li ji někdy někomu ukázat –, můžeme použít novou službu "OneStep DVD": ta je ještě jednodušší, než automatický sestřih v novém iMovie HD.

Kromě připojení kamery k počítači a vložení prázdného média DVD do mechaniky SuperDrive v tomto případě nemusíme dělat doslova nic: iDVD přetočí pásku na začátek, nasnímá její obsah do počítače, vytvoří nové DVD obsahující pouze sejmutý videoklip (který se po vložení DVD do přehrávače spustí automaticky), a "vypálí" jej na cílové médium.

Bohatší mapa disku

Mapa DVD byla již součástí minulé verse iDVD; tehdy ovšem přinášela jen minimální služby – vlastně pouze náhled celkové struktury, možnost zvolit objekt, který se začne po vložení disku automaticky přehrávat, otevření kteréhokoli z objektů v editoru... a to bylo víceméně vše.

Nová mapa toho nabízí mnohem více: lze přepínat základní orientaci mapy, skrývat části stromu, zvětšovat či zmenšovat náhled podle libosti, a co je nejdůležitější – přímo v mapě můžeme provádět změny.

Kterýkoli objekt můžeme označit a v "šuplíku" nastavovat jeho atributy; významnou novinkou a velmi pohodlným rozšířením služeb však je to, že můžeme objektů označit více najednou – jak tomu je kupříkladu na obrázku – a změny dělat ve všech naráz!

Kromě toho můžeme přímo v režimu mapy měnit i strukturu disku: stačí použít tlačítka "Folder" či "Slideshow" u dolního okraje okna – vidíme, že jsou aktivní, a tak tomu je kdykoli máme v "mapě" označenou nabídku (tedy "folder"). Stejně dobře samozřejmě můžeme v mapě objekty i rušit.

Další změny a novinky

Ačkoli jen samotná témata s animovanými zónami, podpora nových médií, automatická tvorba DVD a vylepšená mapa (o možnosti ukládat obraz DVD na pevný disk ani nemluvě) by pro novou versi bohatě stačily, firma Apple do nového iDVD přidala řadu dalších příjemných drobností.

Kupříkladu, jednotlivá tlačítka nyní mohou mít přiřazeny vlastní přechodové efekty, jež se automaticky použijí jako animace po stisknutí tlačítka; celá aplikace iDVD je – stejně jako iMovie – o poznání rychlejší, než její předchůdce (opět jsem neměřil konkrétní časy, avšak subjektivně je při práci rozdíl velmi znát; v recensi iDVD 4 jsem si na rychlost stěžoval, práce s iDVD 5 je na mé poměrně staré G4 velmi příjemná). Nakolik mohu říci, aplikace je i velmi stabilní – alespoň mně při testování (na rozdíl od iMovie) ani jednou "nespadla".

Při "vypalování" disku iDVD nyní zobrazuje velmi podrobný přehled jednotlivých kroků.

Ondřej Čada
pes@ocs.cz
OCSoftware
Další články tohoto autora:
Ondřej Čada

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku