Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 4.6.2005
Svátek má Dalibor
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Paní Wallströmová a její "Plán D"
 >SVĚT: Dialog se Severní Koreou je nutný
 >EVROPA: Jak mě vláda šokovala svým návrhem
 >POLITIKA: Euroústavní vize ČSSD
 >EVROPA: Občané pro eurokraty?
 >PENÍZE: Eurror, Eurror, ...
 >EVROPA: Zbytečná referenda?
 >PRÁVO: Kterak nedostat zločince do kriminálu
 >EKONOMIKA: Bez dotací ani ránu
 >GLOSA: Globální nechápání
 >MOBY DICK: Rizika práce v kanceláři
 >BODYPAINTING: Ach, ty krásné ženy
 >CHTIP: Ze života?
 >FEJETON: Zdobení řetězu
 >MEJLEM: Kapitalismus budiž pochválen

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
4.6. EVROPA: Jak mě vláda šokovala svým návrhem
Jiří Pospíšil

Tak jsem zase jednou šokovaný vlastní vládou. Prý pojede do Bruselu jednat o situaci po druhém odmítnutí Evropské Ústavy v referendu se svým vlastním návrhem. Ten návrh je prodloužit období ratifikace Smlouvy o Evropské Ústavě o jeden rok.

Nevěřil jsem svým očím a uším a šel jsem si to na internet ověřit. Nemýlil jsem se, ano přesně to chce vláda navrhnout.

Potom jsem začal promýšlet, jak si vláda to prodloužení termínu představuje. Podle textu smlouvy je nyní reálný termín, moment, nahlédnu do textu smlouvy, abych neudělal chybu. Ano, tady to je:

"Článek IV-447
Ratifikace a vstup v platnost
1. Tato smlouva bude ratifikována Vysokými smluvními stranami v souladu s jejich ústavními předpisy. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Italské republiky.
2. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem 1. listopadu 2006 za předpokladu, že budou uloženy všechny ratifikační listiny, nebo nestane-li se tak, prvním dnem druhého měsíce následujícího po uložení ratifikační listiny tím signatářským státem, který tak učiní jako poslední."

Nevím, jak je to ve Francii, zda má ve svých ústavních předpisech opakování referenda o stejné otázce, tak jako jsme to měli my v ústavním zákoně o referendu. Ale vím, že Holandsko uspořádalo referendum ad hoc jako jedinečné, poradní. A na vlastní uši jsem slyšel předsedu jejich parlamentu, jak říkal, že všechny strany zastoupené v parlamentu prohlásily, že budou respektovat výsledky referenda a budou hlasovat podle toho, jak voliči v referendu rozhodnou. Jedna strana si dala výhradu, že tak učiní také, pokud se hlasování účastní více jak 30 % voličů. Tato výhrada padla. Takže parlament nedá souhlas k ratifikaci. Holanďani jsou demokrati, o tak vážných věcech nežertují a když něco takového slíbí, tak to také dodrží. Každý, kdo by konal jinak, by v politice nepřežil. Ale ne, něco takového tam vůbec není možné. Vždyť i prostředky na propagaci referenda rozdělovala parlamentní komise k tomu zřízená přesně půl na půl pro příznivce a odpůrce referenda. Že by vláda použila všechny peníze jen na propagaci schválení je ani nenapadlo. Jak říkám, jsou to demokrati.

Tak si vyložme termín dle odstavce druhého. Text je na tuto smlouvu neobyčejně jasný a jednoznačný. Takže, když poslední neuloží nikdy , tak smlouva vstoupí v platnost?

Je to první den druhého měsíce po nikdy. No nevím, jestli má smysl tento termín o rok prodlužovat. Takhle složitě naše vláda asi neuvažuje.

Anebo to vláda myslela jinak, třeba chce změnit text smlouvy. Změnit číslici 2006 za číslici 2007. To je ovšem ještě problematičtější. To se musí sejít mezivládní konference a odsouhlasit změnu textu. Státy, které smlouvu schválily, budou muset toto schválení zrušit a schvalovat znovu. Není totiž myslitelné, aby část států schválila jiný text smlouvy. Text změněný v průběhu ratifikací. No, to bude rodeo. Je opravdu škoda, že v této vládě není jediný právník a že vláda nemá legislativní odbor, který by jí první nebo druhou variantu návrhu rozmluvil. Je také škoda, že v naší zemi není jediný novinář, který by znal text smlouvy, pobavil se s právníkem, co návrh, který ohlásila naše vláda, znamená a co se stane, když s takovým návrhem vystoupí před evropskou veřejností. A což teprve, co by následovalo, kdyby mezivládní konference tento návrh vzala vážně a přijala. Anebo žádného novináře nenapadlo, co ten návrh znamená. No nevadí, tak o tom píšu já.
Další články tohoto autora:
Jiří Pospíšil

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku