Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 4.6.2005
Svátek má Dalibor
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Paní Wallströmová a její "Plán D"
 >SVĚT: Dialog se Severní Koreou je nutný
 >EVROPA: Jak mě vláda šokovala svým návrhem
 >POLITIKA: Euroústavní vize ČSSD
 >EVROPA: Občané pro eurokraty?
 >PENÍZE: Eurror, Eurror, ...
 >EVROPA: Zbytečná referenda?
 >PRÁVO: Kterak nedostat zločince do kriminálu
 >EKONOMIKA: Bez dotací ani ránu
 >GLOSA: Globální nechápání
 >MOBY DICK: Rizika práce v kanceláři
 >BODYPAINTING: Ach, ty krásné ženy
 >CHTIP: Ze života?
 >FEJETON: Zdobení řetězu
 >MEJLEM: Kapitalismus budiž pochválen

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
4.6. EVROPA: Paní Wallströmová a její "Plán D"
Tomáš Haas

Komisařka evropské Komise pro komunikace, paní Wallströmová, tento čtvrtek na mimořádné schůzi Ústavního výboru Evropského parlamentu (2.6.2005) představila iniciativu, kterou nazvala "Plán D".

"Jsem připravena podporovat iniciativy pro zvýšení účasti občanů na evropské demokracii," oznámila. Unie potřebuje více naslouchat evropským občanům a lépe jim vysvětlovat svou politiku.

Velké "D" v názvu její nové iniciativy znamená "Demokracii".

Podle paní komisařky je třeba dát evropským občanům zřetelně najevo, že "jim nasloucháme a že jsme se poučili" z dvojité porážky návrhu evropské ústavy ve Francii a v Nizozemsku.

Výsledky referenda tvrdě dopadají na bruselské instituce a v nemalé míře především na její Komisariát pro komunikace odpovědný za komunikační strategii Unie během ratifikačního procesu. Paní Wallströmová, která měla za úkol zúžit propast mezi ihnstitucemi Unie a jejími občany, oznamuje, že i ona se poučila. Evropská unie se vzdaluje svým občanům. A návrh Ústavy pro Evropu evropské občany nenadchnul. O Evropské unii samotné pak přiznala poslancům ústavního výboru: "Je to projekt politických elit. Funguje, jen pokud přináší výsledky." Problém je, jak dodala, že Evropa nepřináší dostatečně dobré výsledky v řešení prblémů jako je například nezměstnanost, což se nepříznivě odráží na vnímání Unie jejími občany.

Paní Wallströmová poukázala na čtyři hlavní příčiny porážky návrhu ústavy v holandském referendu 1. června. Byly jimi obavy Holanďanů ze ztráty vlivu na evropské rozhodování (56%), obavy ze ztráty národní identity (53%), obavy ze ztráty státní suverenity (56%) a problémy s eurem, na které Holanďané podle jejich mínění doplácejí (62%).

Příčinou porážky ve francouzském referendu jsou obavy z ekonomického a sociálního dopadu ústavy (52%), obavy z neo-liberalismu (40%), nespokojenost se zněním tohoto návrhu ústavu a potřeba dohody o lepším (39%) a konečně nesouhlas s rozšíření EU o Turecko (35%).

Úřad paní komisařky připravuje novou komunikační stragii Unie, kterou má na podzim představit v Bílé knize a která má zahrnout poučení z lekce, kterou Evropská unie dostala od voličů v ratifikačních referendech.

"Plán D" paní Wallströmové, který bude podle ní odpovědí na rozšiřující se propast mezi Unií a jejími občany, je myšlenkou "Nové Evropy", dánské levicové nevládní organizace, která navrhuje svolání celoevropské konference nevládních organizací a občanských aktivistů, která by pro Evropskou komisi připravila systémové návrhy na zajištění "skutečné evropské participativní demokracie" pro více než 450 milionů evropských občanů.

"Evropská unie se dostala do stadia, kdy jen její občané mohou dát Evropě potřebný nový impuls," prohlásila Soren Winther Lundbyová, výkonná ředitelka Nové Evropy.

Musím souhlasit s tím, jak paní komisařka Wallströmová hodnotí výsledky referenda ve Francii a Holandsku, neliší se příliš od mého vlastního a ostře kontrastuje s hodnocením našeho tisku, který za příčinu porážek návrhu ústavy považuje touhu občanů Francie po větší dávce socialismu a xenofobii Holanďanů.

Souhlasím i s prohlášením paní Lundbyové, impuls pro potřebnou reformu Unie nelze očekávat od bruselských byrokratů, ale od evropských občanů.

Pouze se obávám, že návrh evropské občany opět míjí. Návrh evropské ústavy připravily politické elity. Návrh ignoroval to, co dnes přiznává i paní komisařka, propast mezi evropskými občany a Unií se nezmenšuje, jejich nedůvěra k evropským institucím a Unii roste. Příčiny eroze důvěry občanů v Unii a její instituce není třeba objevovat, jsou identifikovány v textu Laekenské deklarace.

"Hlavně (evropští občané) cítí, že se v Unii až příliš často rozhoduje za jejich zády (out of their sight), a chtějí lepší, účinnější demokratickou kontrolu."

"Unie by neměla by intervenovat do a kontrolovat věci, které svou povahou spíše příslušejí členským státům a které je lépe ponechat jejich vlastním voleným zástupcům"

"Nakonec je zde otázka, jak zajistit, aby předefinování rozdělení kompetencí nevedlo k plíživému rozšíření pravomocí Unie a jejímu neoprávněnému pronikání do oblastí exkluzivních pravomocí členských zemí."

Návrh Ústavy nebyl schopen přesvědčit evropské občany, že procesy, kterými vznikají evropská rozhodnutí, zákony a direktivy, jsou více demokratické a transparentní, a že nad nimi mají větší kontrolu.

A řešení dilema, před kterým dnes Evropská unie po porážkách návrhu stojí, chce paní Wallströmová nalézat opět přes hlavy evropských občanů a jejich zvolených zástupců, chce identifikaci problémů a návrh jejich řešení svěřit jiné skupině elit, tentokrát jí vybraným nevládním organizacím a aktivistům. Paní Wallströmová nevidí důvod naslouchat tomu co, jak sama přiznává, vedlo evropské občany k odmítnutí největšího projektu Unie, a nevidí důvod svěřit řešení voleným zástupcům občanů, poslancům evropského parlamentu a národních parlamentů.

Dokonce uvažuje o tom, zřídit paralelně k existujícím institucím Unie permanentní "Kulatý stůl nevládních organizací a občanských aktivistů", který by dával Komisi doporučení a podněty. Vidí v tom rozšíření demokracie. Zdá se být slepá k tomu, že pro své rozhodování si občané své zástupce demokraticky volí a že příčinou nespokojenosti občanů evropských zemí je právě to, že jejich hlas není brán do úvahy.

Ne, paní komisařko pro komunikační strategii, ti kdo vyjadřují svou nespokojenost v referendech nejsou ti, s kterými připravujete svůj "Plán D". Jsou to voliči, kteří vám vystavují vysvědčení i v právě probíhajících ratifikačních referendech. Váš problém a problém vašich kolegů je v tom, že se z lekce, kterou vám voliči dali, nehodláte poučit.

Tomáš Haas thaas@rogers.com


Další články tohoto autora:
Tomáš Haas

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku