Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 8.6.2005
Svátek má Medard
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Jak se mladý člověk stane konzervativcem, a tudíž euroskeptikem
 >PRAHA: Žižkov bude mít novou sochu - dokonce jezdeckou
 >NÁZOR: Maturita pana radního
 >DETEKTIVKA: Příliš mnoho lovců
 >EVROPA: Byrokratokracie
 >ZÁBAVA: Slovník cizích slov
 >POČÍTAČE: HD video na DVD – a mnohem víc...
 >MEJLEM: Skotská strana zelených
 >CHTIP: V nebi a v pekle
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Unie botanických zahrad České republiky
 >DOKUMENT: Otevřený dopis předsedovi vlády
 >PENÍZE.CZ: Cestovní pojištění právě pro tu vaši dovolenou
 >POLITIKA: Poučný víkend v Budapešti
 >SVĚT: Akcionáři všech zemí, spojte se!
 >USA: Obtížná hranice

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
8.6. PENÍZE.CZ: Cestovní pojištění právě pro tu vaši dovolenou
Simona Plischkeová

Možností cestovně se pojistit je hned několik. Než ale zajdete do pojišťovny či banky, podívejme se, co nabízí český průkaz zdravotního pojištění.
Již přes rok mají ve všech státech EU, ale i v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu čeští občané nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči za stejných podmínek jako místní občané, a to na účet jejich české zdravotní pojišťovny. Potřebujete k tomu tzv. Evropský cestovní průkaz. (Na základě mezistátních smluv o sociálním zabezpečení nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči ze svého českého pojištění máte i v Chorvatsku, Rumunsku, Srbsku a Černé Hoře.)

Podrobně jsme se informacím o Evropském cestovním průkazu a jeho využití v jednotlivých zemích věnovali v článku Po Evropě s cestovním, nebo zdravotním pojištěním?. Připomeňme si tedy jen to základní, a to, zda je vhodné cestovat jen s touto kartou.
Jelikož máte nárok na péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci, znamená to také, že budete muset zaplatit i stejnou spoluúčast. A jak si můžete prohlédnout v tabulce na konci již zmíněného článku, nejde v některých zemích o částky zanedbatelné. Zdravotní pojištění, oproti cestovnímu, navíc nezahrnuje žádnou asistenční službu a náklady na repatriaci, tedy převoz zraněného sanitou či letadlem do ČR, nebo také převoz tělesných ostatků v případě úmrtí.

Informace o Evropském zdravotním průkazu

Můžete se při zahraničních cestách nespoléhat jen na přístup k lékařsky nezbytné zdravotní péči, kterou nám garantují mezinárodní smlouvy? Kolik v jednotlivých evropských státech zaplatíte za spoluúčast? Kde vám bude Evropský průkaz k ničemu a kde naopak dobře poslouží? Jak jej získat a správně používat? Vše se dočtete v článku: Po Evropě s cestovním, nebo zdravotním pojištěním?.

Jednoznačné doporučení vycestovat bez cestovního pojištění tedy dát nelze. A to ani v případě zemí jako je Kypr, Řecko, Španělsko či Litva, ve kterých vás ošetření ani hospitalizace s Evropským průkazem ve veřejných zdravotnických střediscích nic stát nebude a finančně se budete podílet jen na úhradě léků. Proč? Jestliže se vám totiž dostane ošetření na soukromém pracovišti, účet zaplatíte ze svého (komerční cestovní pojistka je platná i pro soukromá střediska). Uvažovat o "nepojištění" by se snad dalo v případě Chorvatska, kde jsou podle informací Centra mezistátních úhrad smluvní lékaři prakticky v každé větší vesnici - 90 % lékařů v Chorvatsku je smluvních a zdravotní péče téměř zdarma. Velmi levná nebo zdarma je zdravotní péče také na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku a i tam je převážná většina lékařů smluvních.
V Belgii, Francii, Norsku, Švédsku a v dalších zemích ovšem zaplatíte nezanedbatelné částky i za "pouhou spoluúčast" na léčení ve veřejných střediscích, o soukromých tedy ani nemluvě (viz zmíněná tabulka).
Rozumnější tedy v každém případě je mít v kapse i cestovní pojištění, o destinacích mimo Evropu ani nemluvě. Jak na cestovní pojištění?

Jezdíte na dovolenou každý rok jen jednou či dvakrát?

Pak pro vás bude nejvhodnějším řešením "klasická" cestovní pojistka sjednaná pro určitý region na požadovaný počet dní. Skládá se většinou z několika produktů. Základem je pojištění léčebných výloh (pokud narazíte na produkt, který toto pojištění neobsahuje, pak od něj "ruce pryč", nestojí totiž ani za řeč), o tom jsme detailně psali v článku S cestovním pojištěním až na kraj světa? Rozhodně ne!. Součástí jsou ale obvykle i další produkty: nejčastěji pojištění úrazu, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění odcizení či ztráty zavazadel a pojištění storna zájezdu. O těch, stejně jako o dalších možných připojištěních (například pojištění zrušení cesty, přerušení cesty, odjezdu, nevyužité dovolené, spoluúčasti při dopravní nehodě, či pojištění únosu letadla) se základní informace dočtete v článku Dovolená na lůžku či v uneseném letadle? Pojištěno!.

Informace o cestovním pojištění

Co pojišťovny v současné době nabízí, jsme vám přehledně srovnali do této tabulky. Naleznete v ní cenu pojištění a pojistné limity pojištění léčebných výloh, odpovědnosti za škodu a škody na zavazadlech. Limit pojistného plnění by vás měl zajímat zejména u pojištění léčebných výloh. Pokud jsou náklady na léčbu v zahraničí nižší než je limit plnění, veškeré výlohy hradí pojišťovna. V případě, že ale náklady limit plnění přesahují, rozdíl mezi cenou ošetření a pojistným plněním zaplatí ze svého klient.
Pojistky s nízkými limity (řekněme pod milión korun) pro aktivněji pojatou dovolenou nebo pro účely cest do vzdálených míst rovnou zavrhněte. Například při úrazu v místech, kam pro vás bude nutné poslat vrtulník, totiž lehce vyčerpáte několikasettisícové plnění jen příletem záchranářského týmu a na ošetření či váš převoz do možná velmi vzdálené vlasti již "nezbude".

Může se ale stát, že budete hradit léčebné náklady i při dostatečných limitech. Velkou část outdoorových aktivit totiž pojišťovny zařazují mezi sporty rizikové či nebezpečné, tzv. extrémní. Některé je možné připojistit, jiné nelze pojistit vůbec. Pohled na to, co je extrémní a co normální sport, se v očích cestovatelů velmi rychle mění. Ať už ale bude váš názor jakýkoliv, rozhodující zůstává výklad pojišťovny. Některé cestovní pojistky totiž do výluk zahrnují například i aerobic, tenis, ping pong, volejbal, cyklistiku či kolečkové brusle. Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak ověřit dostupnost pojištění právě vašich oblíbených činností, může být pohled do naší tabulky, která uvádí veškerá připojistitelná a nepojistitelná sportovní rizika podle jednotlivých pojišťoven.

Vyjíždíte do zahraničí několikrát za rok?

Pak vám stojí za zvážení pojištění opakovaných výjezdů. Takový produkt nabízejí nejen pojišťovny jako standardní produkt, ale i banky jako doplněk či součást platebních karet.

Informace o pojištění opakovaných výjezdů

Při výběru tohoto produktu byste měli vzít v úvahu čtyři charakteristiky: územní platnost pojištění, rizika, která pojistka kryje, výši pojistných limitů a maximální délku jednotlivých pojištěných cest. Na jak dlouho vám pojistka od toho kterého ústavu vystačí si můžete prohlédnout v článku Pro cestovní pojistku do pojišťovny či banky?. Jde o rozmezí jednoho až 3 měsíců maximálně, výjimkou z pravidla je ČSOB, jejíž pojištění kryje až 180 dnů dlouhou cestu (pro pojištění sjednaná do 1. 1. 2005 platí starší podmínky a délka pobytu v zahraničí není omezena; s automatickým obnovením karty ale její držitelé přejdou na nové 180denní krytí).

Zatímco ceny pojistek renomovaných pojišťoven dosahují několika tisíců Kč, banky nabízejí podobný produkt za pár stokorun. Cenové srovnání naleznete v našich tabulkách Ceny a pojistné limity pojistek opakovaných výjezdů a Ceny a pojistné limity cestovních pojistek k platebním kartám. Čím jsou takové cenové rozdíly způsobeny? Pojistku k platební kartě si nemůžete nijak přizpůsobit, "berete, co banka dává". Pojišťovny jsou v tomto ohledu mnohem flexibilnější. Také nevyžadují spoluúčast na pojistné události, ta naopak bývá součástí pojistek k platebním kartám. Pokud tak tedy zaplatíte 3 % z 250 000 Kč (přibližná cena operace slepého střeva ve Spojených státech), tedy 7 500 Kč, opravdu jste nákupem "karetní pojistky" neušetřili. Nicméně, i mezi platebními kartami se najdou velmi kvalitní produkty. Veškeré informace získáte zde.

Chystáte se do světa na zkušenou?

Řada lidí právě v letních měsících opouští rodnou vlast na delší než 3měsíční cestu. Jste-li jedním takovým, řadu doporučení máme i pro vás. U půlročních a ročních pojistek je velice důležité vybrat si podle účelu cesty. Pokud jedete na delší turistickou cestu, máte výběr nejjednodušší. Koupíte si prostě "základní" pojistku dlouhodobých pobytů pro účely turistické cesty. Jedete-li do zahraničí ale pracovně, musíte si sjednat pojištění pro pracovní typ cesty. Podrobněji se o těchto typech pojistek dočtete v článku Na 365 dní kolem světa nebo za zahraniční výplatou. Naleznete v něm i informace o tom, s čím musíte před takovou dlouhodobou cestou nebo pobytem počítat, jak zabezpečit dům, jak najít dětem v cizině školu, co se psem, autem apod.? Samozřejmě pro vás také máme v přehledné tabulce aktuální informace o cenách a územní platnosti nabízených produktů.

Co dělat v případě pojistné události?

Letní dovolená za hranicemi

Víte, jak se pojistit? Čím a jak platit v zahraničí? Kde vzít peníze na dovolenou? Kdo pomůže vašemu v zahraničí havarovanému autu?
Odpovědi naleznete v tématickém seriálu Letní dovolená za hranicemi!
Najdete zde aktuální kurzy měn, základní geografické údaje o zemích celého světa a spoustu dalších praktických rad.

Součástí všech cestovních pojistek je tzv. asistenční služba. Jejím základním úkolem je v případě potřeby - třeba při hospitalizaci či ambulantním ošetření úrazu - poskytnutí platební garance, zajištění převozu do vhodnějšího zdravotního zařízení, dohled nad léčením apod. Asistence se u většiny pojistek vztahuje také na jiné události než jen ty spojené s pojištěním léčebných výloh. Jejích služeb využijete totiž i v případě, kdy jste byli například okradeni (zprostředkuje zaslání potřebné finanční částky či uhradí poplatek za vystavení dočasného cestovního dokladu) nebo kdy potřebujete právní poradenství či překladatelské služby (v souvislosti s pojistnou událostí z pojištění odpovědnosti za škodu).
Okruh jejích služeb spolu s naší radou, co v případě problémů nezapomenout a co od asistenční služby očekávat a vyjmenováním toho, co ta naopak očekává od nás, se dozvíte v článku Přítel na zahraničním telefonu.

Máte zkušenosti s asistenční službou? Jak se o vás postarala? Sjednáváte si cestovní pojistku u stále stejné pojišťovny? Nebo preferujete cestovní pojistku k platební kartě?
Další články tohoto autora:
Simona Plischkeová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku