Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 9.6.2005
Svátek má Stanislava
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Chci smluvní unii plnoprávných, rovnocenných států
 >SVĚT: Státy selhavší a co s nimi
 >PRÁVO: Minoritním akcionářům nemohou zbýt jen oči pro pláč
 >GLOSA: Co se to děje?
 >HUDBA: Kapela Omega je již 43 let na světové hudební scéně
 >SPOLEČNOST: Asi ne Největší Čech, ale...
 >ZÁBAVA: Bankomat
 >ÚVAHA: Voňavý a čistý smrad
 >INTERNET: Zádrhel s připojením od Eurotelu
 >CHTIP: Jó, to byly časy III.
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Maďarští Rolling Stones přijeli do Prahy!
 >VZDĚLÁVÁNÍ: Úspěch českého týmu na finále Odysey mysli v USA
 >PENÍZE.CZ: Končí vám fixace hypotéky? Počítejte dobře!
 >POLITIKA: Jak se mladý člověk stane konzervativcem, a tudíž euroskeptikem
 >PRAHA: Žižkov bude mít novou sochu - dokonce jezdeckou

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
9.6. EVROPA: Chci smluvní unii plnoprávných, rovnocenných států
Jiří Pospíšil

Již mnohokrát se mě ptali různí lidé, co mi vadí na smlouvě, která údajně jen shrnuje dohody přijaté dříve a vlastně na našem postavení nic nemění. Na to říkám naplno, že je mi skoro jedno, zda to, co níže prohlásím, je v textu smlouvy o Evropské ústavě poprvé, anebo zda ti, co chtěli prosadit členství v EU omylem či vědomě v minulém referendu při informování o vstupních podmínkách tyto věci neuvedli či veřejnosti zatajili. Tak jsem se rozhodl, že to sepíši pohromadě.

Nechci jiný stát, než ten, ve kterém jsem doma, a nechci ani nadstátní orgány, které by organizovaly můj život. Evropa není mou vlastí. Evropa je kontinent, po kterém chci cestovat s českým pasem, na základě smlouvy mezi spřátelenými zeměmi. Klidně si můj pas mohou na každé hranici prohlédnout, ověřit čí oskenovat. Nechci platit Radu Evropy, ani Evropskou radu, Evropský parlament, Evropskou komisi, Radu regionů a kongres samospráv a obcí. Chci, aby konventy vymýšlející ústavy a smlouvy byly rozehnány, kdykoli by se pokusily sepsat cokoli, co zmenšuje samostatnost evropských zemí. Nechci KBSE, která po splnění svého poslání na tom tak nějak parazituje. Nechci platit to celé předstírání demokratických institucí. Nechci, aby neobčani měli volební právo do mé obce, a nechci volit v žádném cizím městě jejich obecní radu. Nechci, aby mé zemi kdokoli určoval, kolik má vyrábět energie tak obskurními způsoby, že její nákup ze zahraničí by byl třikrát levnější. Nechci kvóty pěstování, které by omezovaly pěstování toho, co dokážeme vypěstovat levně, ani celoevropské podpory pěstování toho, co se jinak pěstovat nevyplatí, protože to jiní umějí levněji. Nechci cizí orgány, které by mě vychovávaly k nekouření a současně dávaly dotace pěstitelům špatného a drahého tabáku. Ať zemědělec určuje, kolik chce zasadit cukrovky, kolik hlav vína a kolik obilí chlebového, na bezvodý líh do benzínu nebo palivo pro ekologickou elektrárnu. Ať pěstuje to, co prodá, potřebuje jako krmivo, anebo bez cla vyveze. Nechci, aby nadnárodní organizace určovala, kolik smím mít slepic a v jakém kurníku. Nechci, aby kdokoli mimo tuto republiku předepisoval, jaké zákony mají být v této zemi schváleny, a už vůbec nechci, aby jeho předpisy platily automaticky. Nechci, aby někdo mimo tuto zemi určoval, jaké zboží se smí prodávat, kdy a kde se smí prodávat. Nechci posílat peníze na to, aby cizí úředníci z těchto peněz přidělovali peníze do jimi určených fondů, a aby o tyto peníze žádala města a podnikatelé na programy určené těmito cizími úředníky a ti jim je laskavě přidělovali zkrácené o náklady spojené s výběrem a schvalováním jim se líbících projektů. Nevím, proč za takové peníze mám být vděčný. Nechci evropskou armádu, jsem spokojen s NATO. Nechci, aby mně někdo určoval, kolik amerických filmů smím shlédnout, a nechci, aby někdo určoval televizi, kolik jich smí vysílat. Nechci žádnou agenturu pro vyzbrojování, která by mé zemi předepisovala, kolik, jakých zbraní a od koho bude kupovat.

Pro tuto evropskou ústavu hlasovat nechci, protože mou zemi mění ze svrchovaného státu na autonomní oblast, která snaživě čeká na rozhodnutí nadřazeného celku. Nechci, aby mi tento celek občanská, přímo lidská, práva poskytoval. Jsem přesvědčen, že je mám a nikdo mi je nemůže upřít a ani poskytnout. Nechci, aby moje země mohla vykonávat správu většiny svých věcí jen tehdy, když větší celek tuto správu nevykoná anebo přestane vykonávat.

Jsem ochoten schválit členství ve skupině zemí, které se rozhodly, že občanům členských zemí nebudou bránit v přání žít a pracovat v kterékoli z nich, že nebudou bránit pohybu kapitálu, zboží a služeb ve svých zemích vzájemně Věřím, že občanská práva, svobodu a demokracii ve své zemi dokážu s lidmi stejného smýšlení uhájit a přeji občanům všech zemí, aby byli stejného odhodlání a stejné víry. Ani mě nenapadne, abych jim určoval, jak mají spravovat svou zemi, a nechci, aby to někdo určoval mé zemi.

Pro tuto ústavu nechci hlasovat také proto, že je napsaná špatnou češtinou, je špatně uspořádaná, obsahuje věci nadbytečné a je v ní řada protimluvů. Obrací zažité pojmy v jejich opak, je ve svých deklarativních částech až bombasticky podbízivá, ve svých normativních částech naopak nařizuje způsobem, který by se slušný autor styděl použít i v textu bezpodmínečné kapitulace, aby neurážel podmaněnou zemi zbytečně. Autorům nestačí, že se máme zdržet jakýchkoli projevů nesouhlasu s politikou, kterou nám naordinují, oni chtějí, abychom jejich politiku bezpodmínečně podporovali. Ale ani to jim nestačí, oni chtějí, abychom ji podporovali aktivně.

Bude-li tato ústava i přes můj nesouhlas přijata, budu se za ústavu unie stydět a tato ústava mi bude bránit v tom, abych se se situací v takovéto unii ztotožnil. Bude-li přijata, budu na ní učit své děti, jakým způsobem se zmařila příležitost k vytvoření společného prostoru svobody pro lidi žijící v kdysi suverénních a rovnoprávných zemích Evropy.
Další články tohoto autora:
Jiří Pospíšil

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku