Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 11.6.2005
Svátek má Bruno
  Výběr z vydání
 >NÁZOR: Chci smluvní unii plnoprávných, rovnocenných měst
 >EVROPA: Nespouštějme novou železnou oponu
 >POLEMIKA: Rakce na článek Jaroslava Hutky
 >SPOLEČNOST: Na okraj sporu V. Klause s neziskovými a jinými organisacemi
 >MOBY DICK: Dovolená Moby Dicka
 >BODYPAINTING: Dnes abstrakce...
 >DOKUMENT: Prohlášení Štrasburského výboru
 >POEZIE: Báseň o Červené Karkulce
 >KNIHA: Vzpoura tichem
 >MÉDIA: Největší Čech? Karel IV.!
 >CHTIP: Z pošty
 >MEJLEM: Ruská ekologická strana Zelení
 >ÚVAHA: Cukr - nepřítel lásky číslo jedna
 >SPOLEČNOST: O čem je tady řeč?
 >EVROPA: Eurozatykač - konec právního státu?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
11.6. NÁZOR: Chci smluvní unii plnoprávných, rovnocenných měst
Petr Vileta

Nechci jiné město, než to, ve kterém jsem doma, a nechci ani státní orgány, které by organizovaly můj život.
Česká republika není mou vlastí. Česká republika je území, po kterém chci cestovat s plzeňským pasem, na základě smlouvy mezi spřátelenými městy. Klidně si můj pas mohou na každé hranici prohlédnout, ověřit čí oskenovat. Nechci platit Vládu ČR, ani Poslaneckou sněmovnu, Senát, ministerstva, Prezidenta a jeho kancelář a Správu sociílního zabezpečení a Českou národní banku. Chci, aby shromáždění vymýšlející ústavy a smlouvy byly rozehnány, kdykoli by se pokusily sepsat cokoli, co zmenšuje samostatnost jednotlivých měst. Nechci Fond národního majetku, který po splnění svého poslání na tom tak nějak parazituje. Nechci platit to celé předstírání demokratických institucí. Nechci, aby neobčani měli volební právo do mé obce, a nechci volit v žádném cizím městě jejich obecní radu. Nechci, aby mému městu kdokoli určoval, kolik má vyrábět energie tak obskurními způsoby, že její nákup z jiného města by byl třikrát levnější. Nechci kvóty pěstování, které by omezovaly pěstování toho, co dokážeme vypěstovat levně, ani celostátní podpory pěstování toho, co se jinak pěstovat nevyplatí, protože to jiní umějí levněji. Nechci cizí orgány, které by mě vychovávaly k nejezení vepřového a současně dávaly dotace chovatelům smradlavých a drahých ryb. Ať zemědělec určuje, kolik chce zasadit cukrovky, kolik hlav vína a kolik obilí chlebového, na bezvodý líh do benzínu nebo palivo pro ekologickou elektrárnu. Ať pěstuje to, co prodá, potřebuje jako krmivo, anebo bez cla vyveze. Nechci, aby státní organizace určovala, kolik smím mít slepic a v jakém kurníku. Nechci, aby kdokoli mimo toto město předepisoval, jaké zákony mají být v tomto městě schváleny, a už vůbec nechci, aby jeho předpisy platily automaticky. Nechci, aby někdo mimo toto město určoval, jaké zboží se smí prodávat, kdy a kde se smí prodávat. Nechci posílat peníze na to, aby cizí úředníci z těchto peněz přidělovali peníze do jimi určených fondů, a aby o tyto peníze žádala města a podnikatelé na programy určené těmito cizími úředníky a ti jim je laskavě přidělovali zkrácené o náklady spojené s výběrem a schvalováním jim se líbících projektů. Nevím, proč za takové peníze mám být vděčný. Nechci státní armádu, jsem spokojen s Městskou policií. Nechci, aby mně někdo určoval, kolik amerických filmů smím shlédnout, a nechci, aby někdo určoval televizi, kolik jich smí vysílat. Nechci žádnou agenturu pro vyzbrojování, která by mému městu předepisovala, kolik, jakých zbraní a od koho bude kupovat.

Pro tyto státní zákony hlasovat nechci, protože mé město mění ze svrchovaného královského města na autonomní oblast, která snaživě čeká na rozhodnutí nadřazeného celku. Nechci, aby mi tento celek občanská, přímo lidská, práva poskytoval. Jsem přesvědčen, že je mám a nikdo mi je nemůže upřít a ani poskytnout. Nechci, aby moje město mohlo vykonávat správu většiny svých věcí jen tehdy, když větší celek tuto správu nevykoná anebo přestane vykonávat.

Jsem ochoten schválit členství ve skupině měst, které se rozhodly, že občanům členských měst nebudou bránit v přání žít a pracovat v kterémkoli z nich, že nebudou bránit pohybu kapitálu, zboží a služeb ve svých městech vzájemně Věřím, že občanská práva, svobodu a demokracii ve svém městě dokážu s lidmi stejného smýšlení uhájit a přeji občanům všech měst, aby byli stejného odhodlání a stejné víry. Ani mě nenapadne, abych jim určoval, jak mají spravovat své město, a nechci, aby to někdo určoval mému městu.

Pro tyto zákony nechci hlasovat také proto, že jsou napsané špatnou češtinou, jsou špatně uspořádané, obsahují věci nadbytečné a je v nich řada protimluvů. Obrací zažité pojmy v jejich opak, jsou ve svých deklarativních částech až bombasticky podbízivé, ve svých normativních částech naopak nařizují způsobem, který by se slušný autor styděl použít i v textu bezpodmínečné kapitulace, aby neurážel podmaněnou zemi zbytečně. Autorům nestačí, že se máme zdržet jakýchkoli projevů nesouhlasu s politikou, kterou nám naordinují, oni chtějí, abychom jejich politiku bezpodmínečně podporovali. Ale ani to jim nestačí, oni chtějí, abychom ji podporovali aktivně.

Budou-li tyto zákony i přes můj nesouhlas přijaty, budu se za zákony České republiky stydět a tyto zákony mi budou bránit v tom, abych se se situací v takovémto státě ztotožnil. Budou-li přijaty, budu na nich učit své děti, jakým způsobem se zmařila příležitost k vytvoření společného prostoru svobody pro lidi žijící v kdysi suverénních a rovnoprávných městěch v českých a moravských zemích.

Pokud jste dočetli až sem a dospěli jste k názoru, že jsem se úplně pomátl pak vězte: Ne, nepomátl. Až sem to byla ironie.
Sám sebe nazývám balíkem z Plzně a jako takový bych jistě mohl zcela vážně požadovat to, co jste si právě přečetli. Plzeň byla přece Královské město s Právem várečným a dalšími privilegii. Jenže to byl středověk a člověk z Plzně jel do Prahy na koni den, v kočáře dva dny a pešky tam šel týden.
"Jenže dneska to máte e..e..e..." jak říkal pan Werich v jedné forbíně, dneska jste z Plzně v Praze za třičtvtě hodiny při povolené rychlosti na dálnici.
Myslím, že pokrok se nedá zastavit a za pár stovek let většina obyvatel Země bude mluvit angličtinou jako hlavním jazykem a knihy v němčině a francouštině se budou studovat stejně, jako dnes mayské písmo. Lidé budou běžně létat do vesmíru, třeba taková dovolená na Měsíci bude něco jako výlet do brazilských pralesů. No a díky tomu si konečně podstatná část lidí uvědomí, že není třeba, a dokonce není vhodné, rozlišovat podle národnosti, ale je třeba rozlišovat podle povahy, tělesných a duševních schopností. Jistě, i po stovkách let bude černoch vypadat "malinko" jinak, než Japonec, ale koho to už bude zajímat. Asi jen do té míry, že dvoumetrový člověk (černé pleti) asi nebude ten nejvhodnější na prozkoumání jeskyně s úzkým vchodem na právě objevené planetě, a malý šikmooký člověk (Japonec) asi nebu de ten nejvhodnější pro skládání 100 kilových beden s přístroji.
Na závěr chci ještě sdělit, že i já jsem proti současné Evropské ústavě. Souhlasím, že je nepřehledná, zmatečná, rozporuplná a příliš rozvláčná. Neměly by k další verzi pouštět staré ukecané dědky jako toho bývalého francouzského prezidenta. Vůbec by tam neměli pouštět nikoho na 50 let a měl by tam být alespoň jeden špičkový programátor-analytik. Ovšem také se domnívám, že Ústava musí vzniknout a koncept národních států je třeba pomalu či rychleji opustit. Myslím, že není udržitelné, aby se v Německu obchody zavíraly ve 22:00, v Rakousku v 19:00 a u nás jak je libo. Myslím, že by se všude měly obchody zavírat jak je libo. Také by se mohlo něco udělat s britským ježděním vlevo. Už tam vede přece tunel, takže tam dojedete suchým kolem. Dojedete a tumáš čerte kropáč, "voni ty pitomcí jezdí na jiný straně". Také by se mohly sjednotit zásuvky na 220V po cele Evropě. Tuhle u mě byla jedna paní s notebookem. Ona jezdí po více státech a tahá s sebou 12 různých redukcí, aby ho mohla zapnout v Německu, Itálii, Británii ... Norsku. Hmm, možná zkrachuje výrobce zásuvek v Itálii, Norsku nebo u nás, možná jen nakoupí jiné formy do lisů a bude vyrábět ty normované zásuvky. To mě celkem netrápí, ale mělo by se to sjednotit. Lidé více cestují, mají více elektrických přístrojů, které vozí s sebou. A vůbec ... je mnoho dalších důvodů, proč by měly vzniknout Spojené státy Evropské. Když to jde v USA už několik set let, proč by to nešlo tady? A mimochodem, Američani nejsou národ, snad jedině původní Indiáni a ti se ještě dodnes dělí na kmeny.

Petr Vileta, balík z Plzně
Zivnosti.cz
Practisoft.cz


Další články tohoto autora:
Petr Vileta

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku