Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 11.6.2005
Svátek má Bruno
  Výběr z vydání
 >NÁZOR: Chci smluvní unii plnoprávných, rovnocenných měst
 >EVROPA: Nespouštějme novou železnou oponu
 >POLEMIKA: Rakce na článek Jaroslava Hutky
 >SPOLEČNOST: Na okraj sporu V. Klause s neziskovými a jinými organisacemi
 >MOBY DICK: Dovolená Moby Dicka
 >BODYPAINTING: Dnes abstrakce...
 >DOKUMENT: Prohlášení Štrasburského výboru
 >POEZIE: Báseň o Červené Karkulce
 >KNIHA: Vzpoura tichem
 >MÉDIA: Největší Čech? Karel IV.!
 >CHTIP: Z pošty
 >MEJLEM: Ruská ekologická strana Zelení
 >ÚVAHA: Cukr - nepřítel lásky číslo jedna
 >SPOLEČNOST: O čem je tady řeč?
 >EVROPA: Eurozatykač - konec právního státu?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
11.6. DOKUMENT: Prohlášení Štrasburského výboru
Jiří Fiala

k besedě s vládním zmocněncem Vítem Schormem

Vážení návštěvníci,

Upozorňujeme Vás na některé skutečnosti, které možná nevíte, ale které je třeba v zájmu objektivity znát předtím, než začnete naslouchat přednášce vládního zmocněnce pro zastupování státu před Evropským soudem pro lidská práva JUDr. Víta Schorma "Sejdeme se ve Štrasburku".

Nejprve je třeba si uvědomit, že bychom se v žádném Štrasburku nemuseli scházet, pokud by se naši občané dovolali svých zákonných práv prostřednictvím domácích - k tomu určených - nástrojů a institucí, tedy tuzemské justice. Jak se stále častěji dozvídáte z médií, česká justice, štědře placená z našich daní, není schopna zákonná práva našich občanů nejen ochránit, ba co hůř, je to právě ona, kdo je často a nejhrubším způsobem porušuje. Právě proto je nárůst stížností pocházejících z České republiky u Evropského soudu pro lidská práva tak vysoký. Za loňský rok dokonce jeden z nejvyšších vůbec, což začalo zneklidňovat českou vládu, která má v Evropě, bohužel, z ostudy kabát.

Nemusela by ho mít, pokud by byla schopna udělat si doma pořádek, tedy především uzákonit osobní odpovědnost soudců za jejich prokazatelně špatná a nezákonná rozhodnutí, tedy rozhodnutí učiněná v rozporu se zákonem nebo s provedeným důkazním řízením. Ta, bohužel, nejsou u našich soudů ničím výjimečným, ba spíše naopak - jsou smutným a častým pravidlem. A je jen otázkou, kolik procent občanů si tuto zjevnou zvůli nechá líbit a kolik naopak si ji líbit nenechá a bude mít tolik trpělivosti, odolnosti a morální vytrvalosti, že svou kauzu (civilní či trestní) dovede až do Štrasburku.

JUDr. Vít Schorm je z našich daní placen pouze za to, aby tito vytrvalí a trpěliví občané měli u Evropského soudu pro lidská práva co nejmenší šanci na úspěch. Není však v tomto úsilí osamocen, má prokazatelně účinné pomocníky přímo v české kanceláři Evropského soudu pro lidská práva, kteří rozhodují, ač jim to vůbec nepřísluší, o přijatelnosti stížností a jejich projednání soudem. Na tomto místě nelze nezmínit paní Evu Hubálkovou, která pod dozorem jediného českého soudce Evropského soudu pro lidská práva JUDr. Karla Jungwierta ve Štrasburku prosívá sítem nepřijatelnosti všechny stížnosti přicházející na tamní soud z České republiky, takže drtivá většina z nich se štrasburským soudcům vůbec nedostane do rukou. Stěžovatelé jsou pouze informováni, že jejich stížnost "nevzbuzuje zdání, že by došlo k porušení některého z práv chráněných Úmluvou" (Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, pozn. ŠV) Tedy, aniž by o její nepřijatelnosti rozhodli soudci a své rozhodnutí řádně odůvodnili.

A když už náhodou některá ze stížností z ČR tímto sítem, kde se jich drtivá většina zachytí, projde, pak k ní JUDr. Vít Schorm podá vládní stanovisko, ve kterém obvykle svaluje veškerou zodpovědnost na samotného postiženého s tím, že si za svoje problémy - tedy za problémy vytvořené mu českou justicí - může on sám. Tento cynismus je ještě často doprovázen překroucenými nebo i zcela vymyšlenými údaji, týkajícími se stěžovatelova problému.

Proto mějte vždy na paměti to, že nasloucháte-li JUDr. Vítu Schormovi, nasloucháte advokátovi protistrany, který má za úkol i Vaše zjevné křivdy bagatelizovat, pokřivit nebo alespoň zesměšnit.

Informace najdete na našich webových stránkách www.strasbourg.cz nebo nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@strasbourg.cz, případně telefonicky.

Za Štrasburský výbor

Ing. Jiří Fiala
mluvčí
tel.: 724 168 958
(rodinné právo)

Ing. Karel Berka
mluvčí
(komunální právo)

Dalibor Pech
mluvčí
tel.: 608 731 044
(hmotné a správní právo)

Štrasburský Výbor podporují tato sdružení K 213, Spravedlnost dětem, Občané za svá práva a další
Další články tohoto autora:
Jiří Fiala

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku