Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 11.6.2005
Svátek má Bruno
  Výběr z vydání
 >NÁZOR: Chci smluvní unii plnoprávných, rovnocenných měst
 >EVROPA: Nespouštějme novou železnou oponu
 >POLEMIKA: Rakce na článek Jaroslava Hutky
 >SPOLEČNOST: Na okraj sporu V. Klause s neziskovými a jinými organisacemi
 >MOBY DICK: Dovolená Moby Dicka
 >BODYPAINTING: Dnes abstrakce...
 >DOKUMENT: Prohlášení Štrasburského výboru
 >POEZIE: Báseň o Červené Karkulce
 >KNIHA: Vzpoura tichem
 >MÉDIA: Největší Čech? Karel IV.!
 >CHTIP: Z pošty
 >MEJLEM: Ruská ekologická strana Zelení
 >ÚVAHA: Cukr - nepřítel lásky číslo jedna
 >SPOLEČNOST: O čem je tady řeč?
 >EVROPA: Eurozatykač - konec právního státu?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Mejlem  
 
11.6. MEJLEM: Ruská ekologická strana Zelení
Adam Janek

1. Základní informace o ruské ekologické straně Zelení
Původní název této strany byl "KEDR" (konstruktivní ekologický pohyb Ruska). Strana KEDR byla založena v roce 1992. Hlavní náboj pro vznik této strany dala skupina ruských vědců a ekologů, kteří chtěli svým úsilím ochraňovat životní prostředí a naši existenci od negativních aspektů civilizace. Tato strana se začala rychle stabilizovat a rozšiřovat o mnoho členů. Stala se také silnou politickou stranou v Rusku. V roce 2002 byla tato strana přejmenována na "Ruskou ekologickou stranu Zelení," tento název trvá dodnes. Dnešní Zelení mají své zastoupení v 58 regionech a mají více než 58 tisíc členů.
REP Zelení má také své vlastní noviny nesoucí název OKO-EKO, který vychází pravidelně a přináší informace o dění ve straně i mimo ni za poslední dva roky.

2. Političtí vůdci strany Zelených
Tři lidé v nejvyšších funkcích ruských Zelených:
Anatolij Alexejevič Panfilov - předseda Prezídia centrální rady REP Zelení, dříve již organizátor a předseda strany KEDR, a dokonce v letech 1996-2000 byl v čele organizace pro ekologii i přírodní zdroje Politické odborné rady, která spadala pod pravomoc samotného prezidenta. Jeho hlavním cílem je zachovat přírodní ekosystém.
Vladimir Alexandrovič Evstafev - místopředseda REP Zelení, prezident Asociace reklamní agentury Ruska. Doktor filologických nauk, profesor.
Viktor Alexandrovič Ignatov - místopředseda REP Zelení, člen Federální rady Novosibiřské oblasti.

Kolektivní odborná rada strany Zelených je složena z mnoha vědců, kteří se pohybuj v různých oblastech. Jsou zde přední významní vědci Ruska, představitelé obchodních kruhů, vedoucí státních struktur. Mezi nejvýznamnějšími je prezident Ruské akademie věd V.I.Pokrovskij, předseda komice státní dumy Zalichanov, první zástupce ministra zdravotnictví Moiseev, jeden z nejlepších ruských lékařů Oniščenko a další.

Již jsem zmínil, že REP Zelení má kolem 58 regionálních oddělení. V čele každého oddělení stojí profesionální ekologové a lékaři, představitelé regionálních orgánů, vedoucí federálních státních institucí jako je zdravotnictví, informační technologie, vědecké výzkumy atd.

Někteří hlavní představitelé regionálních oddělení REP Zelení:
V.V. Barkanov - předseda oddělení REP Zelení v Sankt Peterburku, poslanec zákonodárného shromáždění Sankt Peterburku, předseda výboru pro rozpočet a financování v Sankt Peterburku.
V.V. Gubernatorova - předsedkyně Ivanovského oddělení REP Zelení, hlavní státní lékařka Ivanovské oblasti, doktorka nauk.
I.A. Sosunova - vedoucí Centra sociální ekologie, doktorka nauk.
S.V. Bokovoj - generální ředitel Rostockého výzkumného hygienického a ekologického ústavu, doktor nauk.
G.M. Abdurachmanov - ředitel ekologického ústavu pro republiku Dagestan.

3. Stručná charakteristika programu strany Zelených v Rusku
V programu strany ruských Zelených je kladen důraz na praktické věci, jako je zvýšení kvality života každého obyvatele Ruska, zdravý způsob života, rozvití tělocviku a sportu. Je známo také jedno z hesel strany Zelených: "Zdravý člověk, šťastná rodina, vzkvétající Rusko!"

Hlavní cíle REP Zelení:
1. Položit pevné (zákonodárné) základy pro ochranu životního prostředí v Rusku.
2. Opatřit patřičné životní podmínky pro všechny obyvatele Ruska, i sociálně slabším, zajistit všem bezpečnost.
3. Zajistit ekologická studia a výchovu.
4. Vykonávat nedávno přijatou Ekologickou doktrínu Ruska ve všech jejích aspektech.
5. Ochránit zvířata, ptáky, vzácné druhy od vymření
6. Zorganizovat řádnou spolupráci mezi státními institucemi a veřejnými organizacemi v ekologických záležitostech, ve veřejném zdraví a bezpečnosti.

Zelení se poprvé zúčastnili voleb v roce 1993, ale tehdy ještě pod názvem KEDR. REP Zelení, jako politická strana, se zúčastnili v parlamentních volbách celkem třikrát, a to v letech 1995, 1999 a 2003. V posledních volbách do státní dumy ale dostali jen 0,42%.

Ruská ekologická strana Zelení se stále stává silnější a vlivnější na politický život v Rusku a získává podporu jak široké veřejnosti tak i podporu mezinárodní. Další z hesel ruských Zelených je: "Let´s save the world from destruction!" , tedy: "Zachraňme svět před zničením!"

Nebo také: "Joins us on behalf of Nature!" - "Spojme se ve jménu Přírody!" Důležitým rokem pro ruské Zelené byl také rok 2001. V tomto roce byla vytvořena meziregionální společenská organizace Ekologické forum mládeže, a to díky iniciativě strany Zelených a Mezinárodní university přírody, společnosti a člověka.
V roce 2002 byla v Moskvě (také díky návrhům strany Zelených) vytvořena další instituce, resp. Veřejná organizace s názvem Ruská ekologická nezávislá expertiza.
V listopadu 2003 v Moskvě, taktéž díky silné iniciativě strany Zelených, proběhlo první celoruské dětské ekologické forum nazvané "Zelená planeta." Toto forum bylo později důležité pro pomalu vznikající dětskou ekologickou organizaci. Pohyb pro vytvoření dětské ekologické strany dal i tištěný dětský ekologický časopis s názvem Veselí medvídci.
Mezinárodní vztahy ruských Zelených se stále prohlubují a rozšiřují s dalšími zeměmi, ale zcela nejdelší a nejužší vztahy mají ruští Zelení se Zelenými v Německu a na Ukrajině.

4. Obecná situace a pozice ruské strany Zelených
Ruská ekologická strana Zelení je spolkem či sjednocením obyvatel Ruské federace. Obyvatelé jsou přesvědčeny, že tato strana je ekologicky orientovaná, že je to jaký-si konstruktivní přístup k politickým, ekologickým a sociálním vztahům, důležitý pro další vývoj a rozvoj ruské federace.
Ruští Zelení také zdůrazňují, že žádný politický, ekonomický ani sociální problém, nikdy nebude tak obrovský jako problém ekologický. Jakýkoli ekologický problém bude vždy horší, než cokoli jiného. Stejně tak říkají, že strana je založena, resp. má a musí být založena, na harmonii sociálních, ekonomických, politických a ekologických procesů.
Zelení také chtějí upevnit své postavení, ne ale kvůli sobě, ale kvůli tomu, aby se co nejlépe a nejefektivněji předešlo možným ekologickým problémům jak v letech nejbližších, tak i do dálného budoucna.
Na emblému ruských Zelených je zobrazen cedr, jakožto krásné, "hrdé" dřevo, ztělesňující mohutný, životní potenciál přírody. Podle Zelených je to jeden ze symbolů harmonických vztahů společnosti a přírody jak v Rusku, tak i na naší celé planetě.

5. Informace týkající se Zelené planety
Prezidentkou Dětského ekologického hnutí Zelená planeta je Elena Vladimirovna Kondakova. Je to zároveň poslankyně státní dumy Ruské federace.
Předsedkyní Zelené planety je Marina Valentinovna Medvedeva a mezi ostatními členy jsou také G.A. Jagodin, V.V. Gubernatorova, M.Č. Zalichanov, S.A. Panfilov, V.L. Poljakov a druzí.
Hlavním úkolem Zelené planety je podporovat a podněcovat u dětí zájem o ekologii a životní prostředí už tedy v útlém věku a pomalu je "donucovat" k ochraně prostředí. Také dává šanci žákům z různých koutů světa, aby ukázali své vědomosti, týkající se geografie a ekologie v různých soutěžích, které jsou konány právě Zelenou planetou.

6. Mládežnické ekologické forum
Meziregionální veřejná organizace "Mládežnické ekologické forum" byla vytvořena ke konci roku 2001 na základě Mezinárodní university přírody, společnosti a člověka. Je tvořeno 7 regiony federace, patří sem např. Moskva, Moskevská oblast, Tatarstán, a další. Členy této organizace jsou studenti ruských vysokých škol, zejména "magistři a doktoranti." Jejich názory směřují k neustálému rozvoji Ruska ve světle přírody. Důraz kladou na zdraví člověka - jako na nejdůležitější věc a dnes má tato organizace 150 členů. Neustále ale rozšiřuje své řady o nové členy, pořádá mnoho akcí a kampaní, zejména v kruhu mládeže. Jejich cílem však není někoho přesvědčovat či k něčemu donucovat, ale chtějí, aby lidé pochopili jejich principy, názory.

7. Z nejnovějších událostí:
K 5. květnu Ruská ekologická strana Zelení připravila oslavy k výročí 60 let poražení fašizmu. Ve sloganu Zelených bylo: "Jménem Ruské ekologické strany Zelených blahopřejeme všem ke svátku, který naplňuje naše srdce hrdostí za náš veliký národ, který porazil fašismus a zachoval si čest, svobodu i nezávislost."
27. dubna se v Moskvě konal kongres o Ochraně jezera Bajkal. Kongres se uskutečnil na podnět RES Zelených. Sám předseda Zelených A.A. Panfinov se zúčastnil.
26. dubna se předseda Zelených A.A. Panfinov obrátil na prezidenta Ruska Putina, kdy mu napsal dopis, ve kterém zdůraznil krajní nebezpečí stavby Severo- Evropského plynovodu, který se má začít budovat na podzim roku 2005.
21. dubna se v Moskvě konalo šesté celonárodní ekologické forum Ruska. Jednalo se a kulturním a ekologickém dění v severních částech Ruska.
V nejbližších dnech se bude konat v Moskvě další kongres, hlavním tématem bude opět výstavba plynovodu.

Autor studuje Fakultu sociálních studií MU v Brně


Další články tohoto autora:
Adam Janek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku