Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 14.6.2005
Svátek má Roland
  Výběr z vydání
 >SPOLEČNOST: O to tady jde!
 >SVĚT: Osudy zvědů
 >POLITIKA: Hledá se bývalý novinář. Zn.: Na černou práci.
 >SPOLEČNOST: Národní kulturní památka
 >Z MÉHO PODKROVÍ: O debatě v Českém rozhlasu a podobných hrůzách
 >ROZHOVOR: Plukovník RAF: Nacisté i komunisté udělali z Čech jeden velký koncentrák
 >ČÍNA: Devět komentářů (1)
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Kdo je největší Čech
 >CHTIP: Jó, to byly časy IV.
 >BOTANICKÁ ZAHRADA: Tropický skleník slaví 1. rok své existence
 >PENÍZE.CZ: Kde se klubou superboháči? A jak investují?
 >SPOLEČNOST: Nová mediální hvězda - Pepek Vyskoč
 >SVĚT: Konec dějin podle Francise Fukuyamy
 >SPOLEČNOST: To by mě tedy také zajimalo, o čem je tady vlastně řeč...
 >EVROPA: Ať Španělé opakují referendum!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
14.6. PENÍZE.CZ: Kde se klubou superboháči? A jak investují?
Simona Plischkeová

Capgemini a Merrill Lynch 9. června zveřejnily každoroční Zprávu o světovém bohatství 2005. Ta sleduje majetek velmi bohatých osob, tj. těch, jejichž čistý investiční majetek přesahuje hodnotu 1 miliónu dolarů (nezapočítává se tedy hodnota jejich hlavního bydlení). Zpráva mimo jiné uvádí, že počet takovýchto boháčů v České republice vzrostl oproti konci roku 2003 o 5,7 % na přibližně 11 800 osob. Nárůst bohatých Čechů sice předčil "evropský růst" boháčů (4,1 %), nicméně nebyl tak velký jako v loňském roce (12 %).

Počet těchto superbohatých ve světě meziročně vzrostl o 7,3 % (600 000 osob) na 8,3 miliónů a hodnota jejich majetku ke konci roku 2004 překročila 30,8 biliónů dolarů (což je v porovnání s rokem předchozím o 8 % víc). Loni došlo k nejvýraznějšímu nárůstu hodnoty majetku boháčů za poslední tři roky, a to díky vzájemnému doplňování dvou hlavních faktorů působících na tvorbu bohatství: ekonomického růstu a tržní kapitalizace.

Z regionálního pohledu byla míra růstu boháčů nejvyšší v Singapuru, Hongkongu, Austrálii a Indii. Bohatí lidé v Jižní Africe a na Středním východě těžili z růstu cen komodit a ropy. V Evropě byl růst obecně pomalejší, jen dvě země se mohly srovnávat se zbytkem světa – Velká Británie a Španělsko. "Strukturální problémy v evropské ekonomice ve většině zemí tohoto regionu bránily tvorbě bohatství. Naopak v Brazílii, Rusku, Indii a Číně se hospodářství dařilo a tvorba bohatství zde byla značná," vysvětluje Patrik Horný, generální ředitel společnosti Capgemini Czech Republic.

V čele růstu boháčů je Severní Amerika s téměř 10% růstem na 2,7 miliónů osob, které drží 9,3 biliónů dolarů. Tvorbě bohatství v Americe pomohl silný růst HDP (USA 4,4 %, Kanada 2,8 %). Nízké a stabilní úrokové sazby podpořily výdaje do pevných investic, které se oproti roku 2003 zdvojnásobily. Pomohl samozřejmě i pokles daní v USA a mírně rostoucí výkonnost akciových trhů (navzdory cenovým ropným šokům). Kanaďané naopak vydělávali na růstu cen ropy.

Severní Amerika předčila Evropu jak v počtu velmi bohatých osob, tak i v absolutním objemu jejich jmění. V Evropě máme 2,6 miliónů velmi bohatých (nárůst o 4,1 %), dohromady drží 8,9 biliónů dolarů. Starý kontinent poznamenal slabý růst HDP v nejvýznamnějších zemích a jen průměrné výnosy na akciových trzích v Německu a Francii. Vysokých výnosů dosahovaly jen některé menší země, např. Rakousko a Česká republika. Nepříznivě samozřejmě působí i vysoká daňová zátěž.

Boháči se dvojnásob rychleji než v EU "klubou" v jihovýchodní Asii, míra růstu zde překročila 8 % a počet bohatých osob vyskočil na 2,3 miliónů. Pomohly jim pokračující vysoké úrokové sazby z vkladů, a to téměř neuvěřitelně vypadající 47,6 % v Číně či 36,9 % v Malajsii. Odrazil se také pokračující růst exportu, silný růst tržní kapitalizace (60,5 % v Singapuru) a vysoký růst HDP (Čína 9,5 %, Singapur 8,4 %, Hong Kong 7,6 %, Indie 6,8 %). Čína svým růstem táhne ekonomiky v celé oblasti, těží z toho i Austrálie, Tchaj-wan, Jižní Korea, Malajsie, Singapur či Japonsko. Pokud se tedy v roce 2005 růst Číny zpomalí, jak se předpokládá, pocítí to pravděpodobně i její sousedé. Výjimkou by mohla být Indie, která v roce 2004 patřila mezi nejúspěšnější země tohoto regionu.

V Latinské Americe se počet bohatých v roce 2004 zvýšil o 6,3 %, což je výrazně vyšší nárůst než 1,3 % o rok předtím. Bohatství však zůstalo vysoce koncentrované. Brazílie, která představuje zhruba jednu třetinu jihoamerického HDP, i nadále dominovala hospodářskému prostředí regionu. Brazilskému růstu pomohla vládní fiskální a monetární politika.
Počet bohatých osob na Středním východě a v Africe (zejména Jižní Africe) vzrostl o 9,5 %, respektive 13,7 %, což výrazně překonalo růst roku předchozího. Za dramatickými zisky z obchodů s cennými papíry ve Spojených arabských emirátech a Johannesburgu stojí ropa a komodity.

Vezměme si příklad jak investovat od superbohatých?

Bohatí investoři v roce 2004 investovali dostatečně diverzifikovaně a během roku, který se vyznačoval počínajícím trendem růstu úrokových sazeb a návratem akciových trhů do klidnějších vod, uplatňovali poněkud konzervativnější přístup k investicím. Akcie sice i nadále zaujímaly nejvyšší podíl v majetkovém portfoliu bohatých investorů, ale jejich podíl klesl z 35 % v roce 2003 na 34 % na konci roku 2004.

Druhý největší podíl zaujímaly investice s pevným příjmem. V roce 2004 jejich podíl vzrostl na 27 % (oproti 25 % v roce předchozím). Ve sledovaném období také vzrostl podíl hotovosti, a to z 10 % na 12 %, a stejně tak podíl alternativních investic (ze 13 % na 14 %).
Mezi alternativními investičními nástroji zaznamenaly obnovený zájem nákupy podílů v obchodních společnostech, a to zejména ve druhém pololetí roku 2004. Bohaté investory lákala kvalitní výkonnost – americký index veřejně neobchodovaných akcií vykázal v roce 2004 nejlepší výsledek mezi všemi tržními indexy.

K největší změně došlo u podílu nemovitostních investic, který klesl ze 17 % na 13 %. To naznačuje, že řada bohatých investorů vybrala v této oblasti zisky z minulých let. Od roku 2003 také ustupuje zájem investovat do hedgových fondů, protože výnosy poklesly ze 17,2 % v roce 2003 na 7,5 % v roce 2004.

Pokračovala diverzifikace z mezinárodního hlediska, přičemž investice směřovaly a směřují do Asie a některých rozvíjejících se trhů. Investoři se zajišťují proti potenciálnímu oslabování amerického dolaru.

Zatímco investice bohatých investorů jsou z celosvětového hlediska dobře diverzifikované, existují zřetelné regionální rozdíly v rozdělování majetku. "Bohatí investoři v Severní Americe nejvíce důvěřují akciím, které naopak v portfoliu investorů z Latinské Ameriky zaujímají ve většině případů nejmenší podíl. Nemovitostní investice v jihovýchodní Asii a Evropě zůstaly na vyšší úrovni, než je celosvětový průměr, a investoři na celém světě snížili svou expozici vůči americkému dolaru," upřesňuje Patrik Horný.

Očekává se, že bohatí investoři se pro účely zvýšení návratnosti a zajištění rizik přikloní k valutám, které jsou již nyní ve středu zájmu institucionálních investorů. S denním objemem transakcí na úrovni 2 bilionů USD jsou valutové trhy stále poměrně málo využívaným nástrojem bohatých investorů.

Jak byste milión dolarů investovali vy? Jak byste investovali, abyste se dostali k miliónu dolarů? Co slovo "bohatství" znamená pro vás?
Další články tohoto autora:
Simona Plischkeová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku