Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 16.6.2005
Svátek má Zbyněk
  Výběr z vydání
 >SVĚT: První střet Ameriky s mohamedány a preventivní válka
 >SPOLEČNOST: Deregulace? Již dlouho víme, co činíme, pane premiére...
 >PRÁVO: Ministry do tepláků!
 >MÉDIA: Paradoxy navyšování koncesionářských poplatků
 >NÁZOR: Podivná polemika Bohumila Doležala
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Malé upozornění policajtům
 >ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (2)
 >HUDBA: Coldplay - X&Y
 >CESTOVÁNÍ: Way to Norway (1)
 >POVÍDKA: Potkalo mě štěstí
 >SPOLEČNOST: Soutěž o ceny pro Velkého bratra začíná!
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Ostravak bude vyzpovídán on-line
 >EKONOMIKA: Optimismus na americkém trhu
 >PENÍZE.CZ: Klíčový plán vykouzlí miliónové úspory. Opravdu?
 >POLITIKA: Jiří Paroubek jako spasitel?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
16.6. ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (2)
Epoch Times

Komentář 1. [1/3]

Co je komunistická strana?

Více než 5 000 let Číňané vytvářeli velkolepou civilizaci v zemi napájené Žlutou řekou a řekou Jang-c´-ťiang. Během tohoto dlouhého časového období dynastie přicházely a odcházely a čínská kultura vzkvétala a upadala. Na historickém jevišti Číny se odehrály veliké a dojímavé příběhy.

Rok 1840, který historikové běžně považují za počátek současné čínské éry, pro Čínu odstartoval cestu od tradice k modernizaci. Čínská civilizace prošla čtyřmi hlavními etapami výzev a reakcí. První tři: Invaze spojených anglicko-francouzských sil do Pekingu na počátku 60. let 19. století, čínsko-japonská válka v roce 1894 a rusko-japonská válka na severovýchodním území Číny v roce 1906. Na ně Čína odpověděla postupným přibližováním se Západu, především dovozem moderního zboží a zbraní. Ústavními změnami během reformního hnutí v roce 1898, pokusem o zřízení konstituční vlády v závěru pozdní dynastie Čching a později demokratickou revolucí v roce 1911.

Koncem 2. světové války, ačkoli z ní Čína vyšla vítězně, nepatřila mezi silné mocnosti té doby. Mnozí Číňané věřili, že reakce prvních tří etap selhaly. Hnutí 4. května mělo vést k čtvrtému pokusu reagovat na předešlé výzvy a vyvrcholit úplným přizpůsobením čínské kultury Západu skrze komunistické hnutí a jeho krajní revolucí.

Tento článek se týká dopadu komunistického hnutí a komunistické strany na čínskou civilizaci. Podívejme se blíže na to, co si Čína vybrala, nebo někdo by mohl říci, co bylo Číně vnuceno: za posledních 160 let čínské historie zemřelo v Číně nepřirozenou smrtí téměř 100 milionů lidí a čínská tradiční kultura a její civilizace byly zničeny.

I. Spoléhání se na násilí a teror k získání a udržení moci

„Komunisté pohrdají skrýváním svých názorů a záměrů. Otevřeně prohlásili, že jejich výsledků může být dosaženo pouze násilným svržením všech nynějších společenských poměrů.“

Tato citace pochází ze závěrečného odstavce Komunistického manifestu, což je základní a nejdůležitější dokument komunistické strany. Násilí zůstává jediným prostředkem, kterým komunistická strana získala moc. Tento charakteristický rys byl a je předáván do všech následujících útvarů a způsobů strany, které vznikly od jejích prvopočátků.

První komunistická strana na světě byla ve skutečnosti založena až mnoho let po smrti Karla Marxe. Z Velké říjnové socialistické revoluce v roce 1917 se zrodila Všeruská komunistická strana (Bolševici), později známá jako Komunistická strana Sovětského svazu. Tato strana vyrostla z použití násilí proti „třídnímu nepříteli“ a byla udržována prostřednictvím násilí vůči členům strany a běžným občanům nařčeným ze zrady. Během stalinských čistek ve 30. letech 20. století Sovětská komunistická strana zmasakrovala více než 20 milionů takzvaných špionů, zrádců a podezřelých z odlišných názorů.

Čínská komunistická strana (ČKS) zahájila svoji existenci jako odnož Sovětské komunistické strany na Třetí komunistické internacionále. Proto přirozeně zdědila sklon k zabíjení. Během první čínské komunisticko-kuomintangské občanské války v letech 1927 – 1936 se snížil počet obyvatel v provincii Ťiang-si z více než 20 milionů na přibližně 10 milionů. Jen z těchto čísel je patrná škoda způsobená použitím násilí.

Použití násilí se může stát nevyhnutelným při pokusech o získání politické moci, ale nikdy se doposud nevyskytl režim tolik dychtící po zabíjení jako ČKS, zvláště v jinak klidných mírových obdobích. Od roku 1949 počet obětí Čínské komunistické strany překonal celkový součet ztrát na životech během všech válek v letech 1927 až 1949.

Vynikajícím příkladem použití násilí ČKS je její podpora „Khmer Rouge“ v Kambodži. Khmer Rouge (KR) vyvraždila čtvrtinu kambodžské populace. Mnozí byli čínského původu. Čína stále blokuje snahy mezinárodního společenství postavit KR před soud, stejně jako odhalení podílu ČKS na této genocidě.

ČKS má blízké vztahy s některými nejbrutálnějšími politickými hnutími a režimy. Kromě KR s komunistickou stranou v Indonésii, na Filipínách, v Malajsii, ve Vietnamu, v Barmě, Laosu, Nepálu. Všechny byly a jsou podporovány ČKS. Mnozí vůdčí představitelé těchto komunistických stran jsou Číňané a někteří se dodnes skrývají v Číně.

Zvěrstva dalších komunistických stran s maoistickým základem: jihoamerické Světlé stezky a japonské Rudé armády byly odsouzeny světovým společenstvím.

Jednou z teorií, kterou komunisté používají, je sociální Darwinismus. Komunistická strana aplikuje Darwinovu soutěživost mezi jednotlivými druhy na lidské vztahy a lidské dějiny. Tvrdí, že třídní boj je jediná hnací síla společenského pokroku. Boj se proto stal prvotní „vírou“ komunistické strany, nástrojem k získání a udržení politické kontroly. Známá Maova slova jasně prozrazují tuto logiku o přežití nejsilnějších: „Když je v Číně 800 milionů lidí, jak by to mohlo fungovat bez boje?“

I jiná Maova prohlášení se podobně proslavila: „Kulturní revoluce by se měla opakovat každých 7 až 8 let.“ ČKS si násilím opakovaně podrobovala lidi a děsila je. Každý boj a každé hnutí sloužilo jako cvičení se v teroru, a proto se srdce Číňanů třásla strachem a stávali se tak víc a víc zotročováni ČKS.

Dnes se terorismus stal úhlavním nepřítelem civilizovaného, svobodného světa. Zdokonalování ČKS v násilném terorizování, se díky státnímu aparátu, odehrává ve větším měřítku, trvá mnohem déle a jeho důsledky jsou mnohem ničivější. Ani v těchto dnech, ve 21. století, bychom neměli zapomínat na tuto průvodní vlastnost komunistické strany, neboť čím strana byla, určuje její budoucnost.

První díl zde


Další články tohoto autora:
Epoch Times

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku