Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 17.6.2005
Svátek má Adolf
  Výběr z vydání
 >SPOLEČNOST: Kde nevyhovuje dělení na levici a pravici
 >PENÍZE: Komentář ke kauze bankovních poplatků
 >LITERATURA: Bratři a sestry v éře soudruhů
 >PRAHA: Galerie u Vltavy - smutný modrý muž
 >ANALÝZA: Uživatelé internetu v České republice
 >CHTIP: Z došlé pošty
 >CESTOVÁNÍ: Way to Norway (2)
 >POEZIE: Perníková chaloupka
 >BOTANICKÁ ZAHRADA: Arabské dny
 >EKONOMIKA: Dolar posiluje vůči euru
 >PENÍZE.CZ: Dotace - novodobý mor
 >SVĚT: První střet Ameriky s mohamedány a preventivní válka
 >SPOLEČNOST: Deregulace? Již dlouho víme, co činíme, pane premiére...
 >PRÁVO: Ministry do tepláků!
 >MÉDIA: Paradoxy navyšování koncesionářských poplatků

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Internet  
 
17.6. ANALÝZA: Uživatelé internetu v České republice
Kamila Svobodová

Podle výzkumu Českého statistického úřadu z konce roku 2004 dochází k nárůstu podílu domácností, které mají připojení k internetu. Česká republika však s 19 % připojených domácností stále nedosahuje ani poloviny průměru v Evropské unii. Nejvíce českých uživatelů je ve věku 15-24 let, více je mužů než žen. Nejčastěji lidé používají internet k posílání a přijímání e-mailů.

Jedním z charakteristických rysů dnešní doby je stále se zrychlující tempo rozvoje technologií a s tím související informatizace společnosti. Od dob rozšíření prodeje osobních počítačů (okolo roku 1975) dochází k jejich neustálému zdokonalování a zpřístupňování stále většímu okruhu uživatelů. Dnes už je počítač, ale i internet, pro mnoho lidí nepostradatelnou součástí života, zasahující nejen do pracovní, ale i soukromé sféry. V této souvislosti Český statistický úřad provedl ve 4. čtvrtletí roku 2004 výzkumné šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Průzkum se mimo jiné zaměřoval na vybavenost domácností a jednotlivců telefony (pevnou linkou a mobilními telefony), osobními počítači, notebooky, připojením k internetu apod.

Z šetření vyplynulo, že počítač mělo v průměru 30 % domácností a připojení k internetu 19 % domácností. Porovnání údajů s daty ze stejného období roku 2003 ukazuje, že v případě osobních počítačů došlo během roku k nárůstu o 6 % (z 24 % v roce 2003). K internetu pak bylo v roce 2004 připojeno o 4 % domácností více než v roce předchozím, přičemž je pravděpodobné, že tento rozdíl bude v následujících letech stále narůstat.

Český statistický úřad zjišťoval, jaký podíl lidí ve 4. čtvrtletí 2004 použil internet, a zároveň sledoval podíl pravidelných uživatelů internetu, tj. těch, kteří se připojují alespoň jednou týdně. V obou případech užívají internet více muži než ženy. Podíl mužů starších 15 let, kteří použili internet v průběhu sledovaného období, představoval 34 %, žen ve věku nad 15 let se připojilo o 5 % méně (tj. 29 %). U pravidelných uživatelů byl podíl mužů i žen o něco nižší - představoval 28 %, resp. 22 %.

Z hlediska věku je nejvyšší procento uživatelů mezi osobami ve věkové skupině 15-24 let, s postupujícím věkem používání internetu výrazně klesá. Osob ve věku 15-24 let, které ve sledovaném období použily internet, bylo 65 % (ze všech osob v dané věkové skupině). Polovina lidí v této věkové kategorii používala internet minimálně jednou týdně. Ve věkové skupině 25-34 let se připojilo k internetu 40 % lidí, zhruba třetina osob patřila mezi pravidelné uživatele. Podobně na tom byli i lidé ve věku 35-44 let. Téměř třetina lidí používala občas internet i ve věku 45-54 let. Podíly internetových uživatelů starších 65 let byly již téměř zanedbatelné, představovaly pouhé 2 %. Pouhé 1 % seniorů se připojovalo k síti pravidelně.

V krajském srovnání je na tom s připojením k internetu nejlépe Praha s 35 % domácností, následuje Středočeský a Královehradecký kraj - oba shodně 22 %. Nejnižší procento připojených domácností má naopak Olomoucký (13 %) a Zlínský kraj (14 %).

V porovnání s Evropskou unií, kde má připojení k internetu zhruba 42 % domácností, je Česká republika hluboko pod unijním průměrem. Z evropských států má nejvyšší procento domácností s přístupem k internetu Island (81 %), za ním pak s určitým odstupem následuje Dánsko (69 %) a další státy. Naopak nejhůře na tom je s pouhými 7 % Turecko.

Nejčastějším důvodem použití internetu bylo podle výsledků výzkumu posílání a přijímání e-mailů. Za tímto účelem použilo internet ve sledovaném období 86 % osob starších 15 let, které se k síti ve 4. čtvrtletí 2004 připojily. Následovalo vyhledávání informací o zboží a službách (55 % uživatelů internetu), dále vyhledávání služeb týkajících se cestování a ubytování (35 %) a prohlížení či stahování on-line novin a časopisů (32 %). K dalším, již méně častým aktivitám patřilo telefonování přes internet (17 %), internetové bankovnictví (16 %), hledání práce (8 %) nebo stahování programů (8 %). Internet k nákupu zboží nebo služeb použilo 5 % ze všech osob ve věku nad 15 let (7 % mužů a 3 % žen). Z těchto osob 36 % nakoupilo elektronické vybavení, 28 % knihy, časopisy nebo učebnice, 17 % oblečení nebo sportovní potřeby, 16 % vstupenky, 15 % služby v oblasti cestování či ubytování a 14 % filmy nebo hudbu. Z hlediska věku byl nejvyšší podíl jednotlivců, kteří nakoupili či objednali zboží nebo služby přes internet, ve věkové skupině 25-34 let.

Kamila Svobodová
www.demografie.info

Grafy:
Uživatelé internetu podle věkových skupin ve 4.čtvrtletí 2004 (v %). Zdroj: ČSÚ
Procento domácností s připojením k internetu ve 4. čtvrtletí 2004, podle krajů. Zdroj: ČSÚ

Graf 1 Graf 2Další články tohoto autora:
Kamila Svobodová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku