Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 20.6.2005
Svátek má Květa
  Výběr z vydání
 >EVROPA: "Totální krize" Evropské unie
 >MÉDIA: Arbitráže - historie se opakuje
 >PRÁVO: Lidská svoboda? Bezcenný šmejd!
 >POLITIKA: Lidovecká superstar hejtman Juránek
 >EVROPA: 23 x 0 x 0 = ?
 >MIMOCHODEM: Než po mně skočí
 >ÚVAHA: Grafika ovlivňuje řidiče!
 >SPOLEČNOST: Proč se studenti na univerzitě nedozví to nejlepší?
 >CESTOVÁNÍ: Way to Norway (4)
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Ke kauze bývalého náměstka ministra financí Zelinky
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Proč odmítnout zdražování MHD
 >PENÍZE.CZ: Finanční arbitr - on-line škodu klienta zaplatí banka
 >ÚVAHA: Země se otáčí a peníze taky
 >EVROPA: Volba rozumných lidí
 >PRAHA: České hlavy v ulicích

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Doprava  
 
20.6. TISKOVÁ ZPRÁVA: Proč odmítnout zdražování MHD
Jan Beránek

Zdražení jízdného je krokem zcela nesystémovým

V současné době hradí výtěžek z jízdného pouze 23% provozních nákladů, zvýšením tarifů se však zvedne podíl, jakým se cestující budou podílet na nákladech o pouhých 5%. Zisk pro Dopravní podnik nebude nijak zásadní, naproti tomu občané pocítí zdražení velmi citelně (pokud si například vyjede čtyřčlená rodina do centra Prahy, vyjde ji jen doprava na 120 Kč). Přitom již řada zastupitelů a odborníků poukazovala na špatné a neprůhledné hospodaření Dopravního podniku a doporučovala jít cestou úspor a zefektivnění. Místo snahy o důkladnou restrukturalizaci a systémové změny, však sáhla rada hlavního města Prahy k nejjednoduššímu řešení - peníze zaplatí cestující!

Každé zvýšení ceny veřejné dopravy se projeví nárůstem dopravy individuální - ale cenu za tento nárůst budeme platit všichni bez rozdílu. Evropská komise konstatovala, že 400,000 lidí zemře v Evropě předčasně vlivem znečištěného vzduchu. Nárůst nemocnosti se odhaduje na 100,000 nemocničních příjmů za rok. Důsledky nejsou jenom zdravotní, ale z nich pramení rovněž důsledky ekonomické. Znečištěný vzduch se podílí průměrně na nemocnosti 1,5 dnem za rok na každého Evropana což představuje roční ekonomickou ztrátu ve výši několika miliard euro.

Hlavním původcem znečištěného vzduchu je doprava. Její nárůst sužuje většinu ostatních evropských měst, ale ta se snaží negativní dopady dopravy eliminovat nejrůznějšími postupy. Mezi nimi lze jmenovat postupné snižování parkovacích míst v městech a jejich centrech (Kodaň, Vídeň), městské mýto (Londýn), carsharing (Auckland, Berlín). Kromě systému P+R (park and ride) z toho Praha zatím nic navrhovat ani podporovat nehodlá. Magistrát Hlavního města Prahy se naopak chová stále agresivněji. Je tím, kdo ohrožuje podstatu kulturní památky města, které nám může závidět celý svět. Otázkou je jak ještě dlouho.

Zdražení veřejné dopravy má pro někoho hluboký smysl

Současná vládnoucí garnitura stále více podporuje individuální dopravu, plánuje obří veřejné parkovací prostory pod historickým centrem i pod některými nově budovanými a většinou zbytečnými komerčními prostorami v centru města. Ty se staví ne proto, že jsou nějak zvlášť potřeba (vznikají jako volná nabídka a nikoliv z popudu města nebo jeho obyvatel) a zajistí profit především firmám. Součástí projektu je ale i naplnění těchto center. Nelze se utěšovat, že do centra nikdo jezdit nebude. Stačí pohled na praxi garáží nových obchodních domů. Parkování na 3 hodiny zdarma - i když si nic nekoupíte. A když se k tomu zdraží veřejná doprava, máme návštěvníky z celého okolí tam kde jsme chtěli například ve zcela přebytečném obchodním domě Paladium na Náměstí republiky.

Co říkají světoví architekti a urbanisté?

K potřebě snižování dopravy hovoří dokument nazvaný „evropská charta sluneční energie v architektuře a urbanistice“, kterou podepsalo 30 nejvýznamnějších evropských architektů a urbanistů mezi nimiž nechybí ani taková věhlasná jména jako Renzo Piano z Itálie či Sir Norman Foster z Londýna. Praví se v něm doslova: „V městských částech je třeba preferovat chodce a vozidla, která nejsou provozována na fosilní paliva. Je nezbytné privilegovat veřejnou dopravu. Je potřeba redukovat místa na parkování a minimalizovat spotřebu pohonných hmot“.

Doprava znečišťující životní prostředí je v rozporu se zákony

Individuální doprava má sloužit individuálním zájmům kohokoliv z nás. To je principielně správné - smí však sloužit pouze do té míry, která neomezuje ostatní. Od prvního ledna toho roku platí implementace směrnice 30/99 ES o kvalitě ovzduší, která připouští možné překročení hranice imisních hodnot PM10 stanovené na 50 mikrogramy na kubický metr pouze 35 krát za rok. Koncem dubna byl překročen limit PM10 v centrálních oblastech Prahy již 28 krát. Během 3 let je připraveno další zpřísnění těchto limit na 20 mikrogramů.

Jemný prach představuje pro zdraví lidí vážnou hrozbu. Jemné sazové částečky, které na sebe nachytaly zplodiny hoření se po vdechnutí usadí v plicích. Tam začnou na sliznici lokálně působit karcinogenní zplodiny s vysokou lokální koncentrací a mohou svým drážděním způsobit vážné zdravotní obtíže, včetně zhoubného bujení. Velmi malé částečky těchto látek mohou projít až do krevního řečiště a usadit se nakonec v libovolných orgánech. Přemíra spalovacích motorů v provozu bez náležité kvality spalování tak ohrožuje životy. Zdravotní následky působení jemných prachových částic ve vzduchu odhaduje Evropská komise v roce 2000 na průměrné snížení života o 9 měsíců.

Koncentrace velmi jemného prachu má být podle uvedené směrnice během několika málo let ještě 2,5 krát zpřísněna. Nejnověji se věnuje pozornost ještě jemnějšímu prachu PM 2,5

Další zvyšování dopravy povede k dalšímu zhoršování kvality života občanů. Co s tím dělat?

Je povinností každého městského činitele, ať již zastupitele nebo městského úředníka, učinit všechno, aby byl zákon dodržován také v oblasti emisí a životního prostředí. Mělo by být samozřejmostí, že prosazování takových stanovisek budeme požadovat po svých zastupitelích, poslancích a senátorech.

Podpora veřejné dopravy je jedním z hlavních nástrojů udržení čistoty ovzduší a z toho plynoucího zdraví občanů na co nejlepší úrovni. Proto je třeba podporovat myšlenku zavedení bezplatné pražské hromadné dopravy, stejně jako zavedení mýtného při vjezdu do centra.

Veškeré projekty, které vnášejí další dopravu do města je třeba podrobit kritice a odmítnout. Blížící se vyčerpání zásob fosilních pohonných hmot stejně předurčuje prudký a nezastavitelný nárůst ceny a z toho plynoucí omezení individuální dopravy i enormní a často neopodstatněné přepravy zboží. Investovat veřejné prostředky do krátkozraké podpory individuálního statku namísto podpory veřejných projektů je hlubokou politickou chybou.

Strana zelených, Evropští demokrati, Unie svobody-Demokratická unie
Další články tohoto autora:
Jan Beránek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku