Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 22.6.2005
Svátek má Pavla
  Výběr z vydání
 >MÉDIA: Investigativní pimprlata v Hlubokém hrdle
 >EVROPA: Nezahrávejme si s evropskými běsy
 >ÚVAHA: K článku "Přepisování dějin a prožitkoměr milionů"
 >MÉDIA: Televizní poplatky - dlužníci versus neplatiči
 >ÚVAHA: Právní stát
 >NÁZOR: Vyznamenat bratry Mašínovy?
 >ZVĚROKRUH: Rak (2. část)
 >ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (3)
 >MEJLEM: Úskalí evropské identity podle Václava Klause
 >CESTOVÁNÍ: Jižní Afrika
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Pořad o českém jazyce na ČT
 >PENÍZE.CZ: K moři s kartou, šekem nebo hotovostí?
 >EVROPA: Evropská rada riskuje osud EU
 >SPOLEČNOST: Příležitosti optimismu, mrzutosti stárnutí
 >EVROPA: Je čas na britská řešení - prorocký článek

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
22.6. ČÍNA: 9 komentářů k Čínské komunistické straně (3)
Epoch Times

Komentář 1. [2/3]

Co je komunistická strana?

II. Používání lží na ospravedlňování násilí

Úroveň civilizace se může měřit tím, jaký stupeň násilí režim používá. Tím, že se komunistické režimy uchýlily k používání násilí, jasně představují ohromný krok zpět v lidské civilizaci. Naneštěstí je komunistická strana považována za pokrokovou těmi, kteří věří, že násilí je prostředek nezbytný ke společenskému pokroku.

Toto přijmutí násilí musí být chápáno jako druhá průvodní vlastnost komunistické strany: používání podvodů, klamů a lží.

„Od mládí jsme považovali USA za obdivuhodnou zemi. Věříme, že je to zčásti díky skutečnosti, že USA nikdy neokupovaly jinou zemi, ani nezahájily žádný útok vůči Číně. A co je ještě podstatnější, Číňané si uchovávají o USA dobrý dojem, založený na demokratické a nepředpojaté, otevřené povaze USA.“

Tento výňatek pochází z článku vydaného 4. července 1947 v oficiálních novinách ČKS Sin-chua Ž'-pao. Pouhé 3 roky poté vyslala ČKS vojáky, aby bojovali s americkými vojsky v Severní Koreji. Ta vylíčila Američany jako nejhorší imperialisty na světě. Každý obyvatel Číny by byl překvapen, kdyby si přečetl tento 50 let starý článek. ČKS zakázala všechny publikace citující podobné rané pasáže.

ČKS v každém hnutí od svého nástupu k moci využívala podvody. Ať už šlo o odstranění kontrarevolucionářů, „spolupráci“ veřejných a soukromých podniků, protipravicové hnutí, Kulturní revoluci, Masakr na náměstí Tchien-an-men nebo nejnověji pronásledování Falun Gongu. Nejvíce neblaze proslulým případem bylo pronásledování intelektuálů v roce 1957. ČKS vyzvala intelektuály, aby vyjádřili své názory, ale potom je perzekvovala jako „pravičáky“. Využila jejich vlastní projevy jako důkazy jejich „zločinů“. A když někdo kritizoval perzekuce a označil je za spiknutí či temný komplot, Mao k tomu veřejně prohlásil: „To není temný komplot, ale otevřená lest.“

Podvod a lži hrály a hrají velmi důležitou roli při získávání a udržování vlády ČKS. Čína se těší nejdelším a nejúplnějším dějinám na světě. Číňané, především čínští intelektuálové, dlouho využívali historii k hodnocení současné situace a také k dosažení osobního duševního zdokonalení. ČKS zneužila historie tak, aby posloužila jejímu režimu. Zavedla praxi změn a zatajování historických pravd. Ve své propagandě a publikacích přepsala historii od doby tak dávné jako je Jaro a Podzim (770 – 476 př.n.l.) a Válčících států ( 475 – 221 př.n.l.) až po tak nedávnou jako je období Kulturní revoluce. Toto pozměňování historie začalo v roce 1949 a pokračovalo dalších více než 50 let. Veškeré snahy o uvedení historických pravd na pravou míru byly ČKS blokovány.

V momentě, kdy násilí nebylo dostatečně silné, aby umožnilo udržet si moc, ČKS sáhla po podvodech a lžích, které jí sloužily k ospravedlnění a maskování násilí vlády.

Musíme připustit, že podvody a lži nebyly vynalezeny komunistickou stranou, nýbrž jsou starodávnými nectnostmi, jež komunisté beze studu využili. ČKS slíbila půdu rolníkům, továrny dělníkům, svobodu a demokracii intelektuálům a mír všem. Žádný z těchto slibů neuskutečnila. Jedna generace Číňanů zemřela podvedená, druhá je nadále podváděna. To je největší bolest čínského lidu, nejnešťastnější stránka čínského národa.

III. Stále se měnící zásady

Pro komunistickou stranu je typické, že často mění své principy. Od svého založení měla ČKS 16 národních reprezentativních schůzí a 16krát změnila zákony strany. Za více než 5 desetiletí její vlády, udělala ČKS pět velkých úprav zemské ústavy.

Ideálem komunistické strany je sociální rovnost vedoucí ke komunistické společnosti. Nicméně Čína pod komunistickou vládou zakusila rychle se zvětšující ekonomické nerovnosti. Mnozí členové ČKS zbohatli, zatímco miliony čínských občanů jsou zabředlí v chudobě.

Vedoucí teorie ČKS vyvíjející se od marxismu k maoismu dnes obsahují i Tengovy myšlenky a Ťiangovy „Tři protesty“. Marxismus a maoismus jsou naprosto neslučitelné s Tengovými a Ťiangovými ideologiemi – jsou opačné. Míchanice komunistických teorií, které ČKS používá, je vskutku raritou v lidských dějinách.

Vyvíjející se principy komunistické strany jeden druhému do značné míry odporují. Od myšlenky celosvětového spojení, přes stát – národ k dnešnímu krajnímu nacionalismu. Od zrušení veškerého soukromého vlastnictví a všech vykořisťujících tříd k dnešní představě povýšených kapitalistů, kteří se přidali ke straně. Včerejší zásady jsou v dnešní politice zpátečnické a další změny se dají očekávat zítra. Bez ohledu na to, jak často ČKS mění své zásady, cíl zůstává jasný: získávání a udržení moci a neomezené vlády nad celou společností.

V dějinách ČKS se vyskytlo více než 10 revolučních bojů „na život a na smrt“. Ve skutečnosti se všechny tyto boje vždy odehrály současně s předáním moci, která následovala po změnách základních principů strany.

Každá změna v principech vzešla z nevyhnutelné krize, které ČKS čelila a která ohrožovala její legitimitu a přežití. Ať už šlo o spolupráci se stranou Kuomintang, proamerickou zahraniční politiku, ekonomickou reformu a rozmach trhu, nebo podporu a prosazování nacionalismu – každé z těchto rozhodnutí se objevilo ve chvíli krize a všechna měla co do činění s upevňováním moci. Každému cyklu, během kterého určitá skupina trpěla pronásledováním, následovalo zrušení této perzekuce, spojené se změnami v základních principech ČKS.

Na Západě mají rčení: Pravdy jsou trvalé, lži proměnlivé, nestálé. V tomto přísloví je moudrost.

IV. Jak principy strany nahradily lidské cítění

ČKS je leninistický panovačný režim. Od svého vzniku ustanovila 3 základní linie: politickou, intelektuální a organizační. Politická se vztahuje k vytyčování cílů, intelektuální odpovídá za filozofické opodstatnění komunistické strany a organizační se stará o to, jak dosáhnout cílů strany. Členové ČKS, stejně jako všichni ovládaní ČKS nejdříve a v první řadě dostanou rozkazy, které vyžadují bezpodmínečnou poslušnost. To je náplň činnosti organizační linie.

V Číně většina lidí ví o dvojí osobnosti členů ČKS. V soukromém prostředí jsou obyčejnými lidskými bytostmi s pocity štěstí, vzteku, lítosti a radosti. Mají ctnosti a nedostatky běžných lidí. Mohou být rodiči, manžely, manželkami, nebo přáteli. Ale nad lidskou přirozenost a pocity si postavili principy strany, které – podle požadavků komunistické strany – přesahují lidskost. Proto se lidskost stala relativní a proměnlivou, zatímco zásady strany jsou absolutní, mimo jakoukoli pochybnost či námitky.

Během Kulturní revoluce se otcové a synové navzájem mučili, manželé spolu zápasili, studenti a učitelé na sebe navzájem donášeli, a matky s dcerami spolu jednaly jako nepřátelé. Zásady strany podněcovaly spory a nenávist. V počátcích vlády ČKS byly i někteří nejvyšší představitelé strany bezmocní, když jejich příbuzní byli označeni za třídní nepřátele. Tohle způsobila stranická ustanovení.

Moc principů strany nad jednotlivci je výsledkem propagandy, která je lidem celý život vštěpována. Tato drezura začíná v mateřské škole, kde jsou odměňovány stranou schválené odpovědi na otázky. Odpovědi, které se příčí běžnému lidskému rozumu a dětské povaze. Od základní školy po univerzitu se studentům dostává politické výchovy dle zásad komunistické strany. Nepřizpůsobiví neprojdou a nejsou připuštěni k promoci.

Člen strany musí zůstat důsledně v souladu s linií vytyčenou stranou, když mluví na veřejnosti. Bez ohledu na vlastní pocity. Organizační struktura ČKS je gigantická pyramida s ústřední mocí na vrcholu. Ta kontroluje celou hierarchii. Tato jedinečná struktura představuje jeden z nejdůležitějších rysů režimu ČKS. Tento rys pomáhá vytvářet neomezenou poslušnost.

Dnes se ČKS zvrhla v politický subjekt bojující o udržení vlastních sobeckých zájmů. Již dále neusiluje o žádný z ušlechtilých cílů komunismu. Nicméně komunistické organizační struktury zůstávají a požadavek bezpodmínečné poslušnosti se nezměnil. Strana postavila sebe samu nad lidskost a lidskou přirozenost, odstraňuje jakoukoli organizaci či osobu považovanou za škodlivou pro její vlastní moc, ať jde o obyčejné občany nebo vysoké hodnostáře ČKS.

První a druhý díl.


Další články tohoto autora:
Epoch Times

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku