Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 25.6.2005
Svátek má Ivan
  Výběr z vydání
 >EVROPA: Po bouři a před bouří
 >REAKCE: Stanovisko MF DNES k nepravdivému tvrzení pana Mareše
 >EVROPA: Krize EU a softwarové patenty
 >MOBY DICK: Právní stát
 >PRAHA: Nárazová zkouška aneb České hlavy podruhé
 >BODYPAINTNG: Světový festival (1.)
 >GLOSA: Euro - trotl
 >CHTIP: V sauně
 >MÉDIA: Petice proti násilí ve filmech
 >CESTOVÁNÍ: Jižní Afrika
 >BOTANICKÁ ZAHRADA: Attacusové si dali načas!
 >MEJLEM: Aktivisté ohrožují konzervativní hodnoty
 >DOKUMENT: Odpověď starosty Jindřichovic pod Smrkem ministru Sobotkovi
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Symbol W u pořadů ČT
 >POLITIKA: Stáleimunní Železný

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
25.6. DOKUMENT: Odpověď starosty Jindřichovic pod Smrkem ministru Sobotkovi
Petr Pávek

Přestože odpověď starosty Jindřichovic pod Smrkem na dopis ministra Sobotky (pdf, 181 kB) ve věci údajného překročení ukazatele dluhové služby již proběhla internetem, není od věci zveřejnit ji i na Neviditelném psu.

Od:
starosta Ing. Petr Pávek
Jindřichovice pod Smrkem

Komu:
Mgr. Bohuslav Sobotka
1. místopředseda vlády a ministr financí

30. května 2005

Vážený pane 1. místopředsedo vlády a ministře financí,

odpovídám dle Vaší instrukce a ve stanovené lhůtě na Váš dopis, ve kterém mě, jako starostu obce, seznamujete se skutečností, že si vláda schválila nějaké dokumenty o snižování zadluženosti veřejných rozpočtů, včetně rozpočtů obcí a upozorňujete mě na domnělou skutečnost, že ukazatel dluhové služby naší obce překročil stanovenou míru 30%.
Dopis nebyl odeslán za Ministerstvo financí ČR, ale na Vašem osobním hlavičkovém papíru a s Vaším, zřejmě originálním podpisem. Proto mi s politováním nezbývá jiná možnost výkladu, než že se s obsahem dopisu i procedury, která vedla k jeho napsání, osobně ztotožňujete. Věřím proto, že se budete osobně zabývat zejména věcnou stránkou následujícího textu, a že průvodní kroky, které ho budou doprovázet, správně přičtete snaze zastupitelstva obce a starosty, ochránit jemu svěřenou správu obce před hloupostí, nekompetentností, arogancí moci, zneužíváním postavení veřejného činitele, pomluvou a hlavně, úřednickou šikanou.
Jak jste ve Vašem dopise požadoval, seznámil jsem zastupitelky a zastupitele naší obce s jeho obsahem, neboť jim (jak správně píšete) náleží odpovědnost za vývoj finančního hospodaření (nikoliv Vám ani Vašim úředníkům). Zastupitelstvo obce vzalo Váš dopis na vědomí a stejně jako já, vyjádřilo obavu o správu veřejných rozpočtů v naší zemi, jestliže na ministerstvu financí zaměstnáváte lidi, kteří, nejenom že svou nekompetenci nemaskují nečinností, ale veřejně sestavují metodiky, za které by měli být okamžitě propuštěni a za způsobenou škodu potrestáni.
Dovolte mi uvést pár konkrétních a reálných čísel z Vašich nesmyslných a nereálných tabulek, kterými byla vytržena z kontextu jednotlivá čísla, ze kterých Vaši úředníci usoudili na zadluženost obce:

Příjmy (zaokrouhleno na miliony Kč):

daňové určení daní 6,9 mil. Kč
ostatní příjmy 4,9 mil. Kč
uznané dotace 0,1 mil. Kč
příjmy celkem 11,9 mil. Kč

Výdaje (zaokrouhleno na miliony Kč):
výdaje celkem - 3,7 mil. Kč

CELKEM +8,2 mil. Kč

Podle mě, obecních zastupitelů, paní prodavačky, obecního traktoristy, několika důchodců, rolníků a dětí z prvního stupně základní školy, se jednoznačně jedná o kladný hospodářský výsledek!!! Nikoliv proto, že bychom byli chytřejší nebo vzdělanější než jste Vy nebo vaši úředníci, ale protože to tak prostě vychází (mimochodem již několik tisíc let).

Vážený pane ministře, možná jste si všiml i strukturování našeho rozpočtu. Pouhých 6,9 mil. Kč přijde do obce přerozdělením ze státního rozpočtu. 5 mil. Kč si na příjmové straně rozpočtu zajišťuje obec sama a proti nim staví 3,7 mil. Kč výdajů, které vesměs reprezentují splátky různých půjček, které posloužily k rozvoji nebo nutné údržbě veřejných projektů. To znamená, že žádný ze závazků obce není vázán na finanční prostředky z rozpočtového určení daní (jinými slovy, obec neručí za žádný ze závazků svým rozpočtem, ale smluvně zajištěnými příjmy).

Za Vás jsme odhalili vzorec, jakým Vaši experti vypočítali dluhovou službu:

výdaje ÷ příjmy x 100 = 3,7 ÷ 11,9 x 100 = 31%

Ať již tento vzorec znamená cokoliv, jistě nevystihuje zadluženost obce ani nikoho jiného.

Na příkladu vysněného a doposud nikdy nedosaženého vyrovnaného státního rozpočtu, kdy by se příjmová stránka rovnala té výdajové, by ukazatel dluhové služby byl podle Vás 100%. Při Vašich reálných 80 – 100 miliardách oficiálně přiznaného ročního deficitu státního rozpočtu by Vaši experti museli nejspíše vymyslet novou číselnou řadu.
Na příkladu rodiny, která s měsíčním příjmem 10.000 Kč dokáže pokrýt všechny své závazky vydáním částky 9.000 Kč (zbude jí každý měsíc uspořených 1.000 Kč) by podle Vašich úředníků měla ukazatel dluhové služby 90% a měly by jí být podle Vás odebrány děti. Takovou životní úroveň, která zmíněné rodině dovolí utratit méně než 3.000 Kč (30%) jsme v naší zemi ani naší vesnici nedosáhli. Podle mě si zaslouží obdiv, že s málem dokáže dostát svým povinnostem a závazkům, a ještě dokáže svědomitě a zodpovědně ušetřit.
Vážený pane ministře, rozepisuji se o problematice ukazatele dluhové služby obcí mj. proto, že jsem za působení Vašeho předchůdce Jiřího Rusnoka důrazně poukazoval na chybu v tehdejším formuláři Vašeho ministerstva, který nerespektoval časové rozlišení. Poté, co mi ministerstvo dalo za pravdu, byla povinnost obcí vykazovat dluhovou službu, alespoň teoreticky, zrušena. Náprava věcí je evidentně, jak jinak, pouze zhoršením již tak špatného stavu.
Využívám teoretické a ústavně zajištěné rovnosti občana před zákonem a dám Vám ke zvážení radu, jak aplikovat Vámi citované usnesení vlády č. 346/2004 o fiskální konsolidaci veřejných rozpočtů tím, že na hodinu vyhodíte všechny nekompetentní byrokraty, kteří s dluhovou službou přišli na Vašem ministerstvu do styku, přestanete rozesílat tuny nesmyslně potištěného papíru a šikanovat malé vesnice zbytečnými kontrolami. Ušetřené peníze nám můžete poslat do obecního rozpočtu, potřebujeme opravit střechu na škole a zajistit zdroj pitné vody pro naše občany. Možná Vás zaujme skutečnost, že oficiální nezaměstnanost je u nás okolo 28% (neoficiálně téměř 50%) a že v podmínkách holého přežití předvádíme zázrak dobrého hospodáře (jak dokládá skladba našeho rozpočtu).
Pokud byste se chtěl osobně zasadit o zlepšení bědné situace českého venkova v pohraničních oblastech, navyšte koeficient na občana u malých obcí a vraťte alespoň částečně do systému rozpočtového určení daní jasně definovaný podíl z jednotlivých daní. V komplikovaných otázkách fiskální politiky jsem Vám v zájmu nápravy veřejných rozpočtů k dispozici (nic za to nechci, dokonce ani uznání ne).

S pozdravem

Ing. Petr P á v e k
starosta

PS: v zájmu ochrany obce před možnou šikanou, neoprávněnými hrozbami a postihy, je tento dopis (stejně jako ten Váš a metodika výpočtu ukazatele dluhové služby) otevřený, neboli veřejný. Ze stejného důvodu zvážíme možnost podání trestního oznámení na neznámého pachatele (chápeme, že jste byl pouze zneužit) z podezření na spáchání trestného činu pomluvy a trestného činu šíření poplašné zprávy.

PPS: v tabulce „Vysvětlivky k tabulce – Dluhová služba podle usnesení vlády č. 346/2004 a vybrané finanční údaje k 31.12.2004“ máte chybu ve vzorci k Ukazateli dluhové služby, kde chybí vynásobení částky 100 (%) ˘


Další články tohoto autora:
Petr Pávek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku