Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 28.6.2005
Svátek má Lubomír
  Výběr z vydání
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Více méně zapomenuté filmy školních let
 >DLOUHÁ CESTA 1: Příprava, kádrování
 >CESTOVÁNÍ: Jižní Afrika
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Pravda o cestě do Chartres
 >MÉDIA: Tento způsob přijímání zákonů zdá se býti poněkud nešťastným
 >ARCHITEKTURA: Psí vycházka po Letenských sadech
 >TISKOVÁ ZPRÁVA: Filmové chuťovky pro každého na ČT
 >NÁZOR: Paní Davouze a Evropa
 >EVROPA: Waterloo Eropské komise a maličkost ze zákulisí
 >EVROPA: Mor nebo cholera
 >MEJLEM: Zdeněk Hovorka, starosta
 >SPOLEČNOST: Duševní choroby "nežádoucím" pod supervizí i ČLK
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: "Zrovnoprávnění postavení podnikatelů" aneb Účtenky
 >MÉDIA: Svět podle FITES
 >MIMOCHODEM: Pod pokličkou

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Evropa  
 
28.6. EVROPA: Waterloo Eropské komise a maličkost ze zákulisí
Jaroslav Teplý

U Waterloo úspěšně vzdorovala britská armáda francouzské přesile až do příchodu pruských jednotek, které situaci obrátily a Napoleon byl poražen. V roce 2005 se domnívala Evropská komise (rozuměj pánové Chirac a Schröder), že situace je sice velmi ošemetná, ale že ji zvládne a dostane všechno do ruky, jak si přála. Předem k referendům či jiným způsobům ratifikace prohlašovala, že žádná alternativa k ústavě není a nebude. Jakže tomu bylo u Waterloo?. Francouzi byli poraženi a Napoleon byl odeslán do vyhnanství. To byla ta alternativa, která platí i dnes a jejíž evidentní existenci se snažila a snaží dnešní Evropská komise popřít.

Nehodlá se s porážkou smířit a a chce se stejně tak jako Napoleon ještě jednou pokusit situaci zvrátit pomocí nenápadných, ale ohebných formulací zastrčených pro strýčka příhodu v různých dokumentech a vytvářením cesty k opakování referend, jejichž výsledek by bylo možno ovlivnit dalším vyhrožováním či zákulisními kšefty a triky. Citáty z rozhovoru britského komentátora Jeremy Paxmana s předsedou EU komise Barrosem (BL 03.06.2005) to pěkně ilustrují:

_________________________

Paxman: Vy to, pane Barroso, nechápete? Dvě významné země EU v lidovém hlasování rozhodly, že se jim nelíbí, co si mezi sebou členové evropské politické elity upekli. Vy tomu nerozumíte?

Barroso: Chápu, že ve Francii a v Holandsku odmítla většina lidí podpořit tu smlouvu. Naprosto tomu rozumím a respektuji to. Jsem demokrat. Respektujeme výsledek francouzského a holandského referenda. Chci ale také znát názory Portugalců a Dánů a Britů a všech ostatních zemí, které se dosud ještě nevyjádřily, buď prostřednictvím parlamentu anebo referendem. Všechny země jsou si co do důstojnosti rovny a všechny země mají právo se vyjádřit a v tom bychom jim neměli bránit. Myslím, že je to jasný názor a proti němu nemůžete nic namítat.

Paxman: Jaký má smysl, aby se vyjadřovali k něčemu, co se nedá realizovat?

Barroso: To teď ještě říct nemůžeme.

Paxman: Takže ta smlouva bude realizována?

Barroso: Měli jsme i v minulosti situace, kdy jsme si mysleli, že se to nedá realizovat, a nakonec jsme nalezli řešení. Žádám, aby byli politikové moudří, aby nespěchali, aby prokázali smysl pro odpovědnost a státnictví a aby kolektivně rozhodli - tak jak tu smlouvu kolektivně podepsali - co by se mělo dál dělat.

_________________________

Není vůbec překvapující , že pana Barrosa, šéfa exekutivy superdemokratické EU, vůbec nenapadlo, že by Evropská komise měla odstoupit a udělat místo novým lidem, kteří by dokázali lépe reagovat na reálnou situaci a respektovali mínění voličů. Na to nejsou v Bruselu zařízeni. Po aféře s holandským zaměstnancem oddělení finanční kontroly Van Buitenenem, který se naivně domníval, že jeho úkolem bylo kontrola čistoty finančních operací EU a vynesl na světlo nepříjemná fakta, odstoupila před několika lety solidárně celá komise (NP, 08.03.2002, Klokkenluider). Nová komise samozřejmě udělá všechno, co je v jejích silách, aby se zbavila takových elementů ještě než jí přerostou přes hlavu.

Teď se situace opakuje. Na místo vrchní účetní (chief accountant) nastoupila v roce 2002 Španělka Martha Andreasen ,aby pomohla - jak se tehdy domnívala - reformovat nevyhovující systémy a odstranit podvody. Upozorňovala na nedostatky a odmítala podepisovat podezřelé účty a toneměla dělat. Zatímco Van Buitenen byl všelijak přemisťován a persekvován, ale stačil vydat knížku o tom, co zažil a v posledních volbách se stal dokonce poslancem Evropského parlamentu, Martha byla suspendována na dva roky, nucena žít v Bruselu za plný plat, ale bez přístupu do budov EU. V říjnu 2004 byla posléze propuštěna a obviněna z neloajálnosti, proti čemuž se odvolala.

____________________________________

Další výňatky z jejího článku, který vyšel 6. prosince 2004 v Times online:

...Národní kontrolní úřad (National AuditOffice) našel jen v roce 2000 10 tisíc příkladů možných podvodů v účtech EU. Devět následných let odmítl Evropský účetní dvůr podepsat rozpočet. Šlo o velké částky, ale auditoři nemohli schválit 95% z nich. Neumíme jednoduše říct, co se děje s těmi penězi. systém nám nedovoluje ani říct, byly-li peníze vydány korektně nebo podvodně. Primární slabost je počítačový systém, který nezaznamenává stopy změn v registrovaných transakcích, při čemž příliš mnoho lidí může vstoupit do systému bez autorisace. Takový systém by nebyl tolerován v žádném podniku či organisaci, ale v EU je to standart.

Prodiho komise vystřídala předcházející komisi, která upadla v nemilost pro špatné finanční hospodaření. Dalo se tedy očekávat, že se bude tímto problémem zabývat, ale k tomu nedošlo. Vicepresidentem komise pro administrativní reformu byl jmenován v roce 2000 Neil Kinnock, nedávno povýšený do šlechtického stavu, člověk, který už 5 let pracoval v Bruselu, tedy "insider".

Když Martha nastoupila do své funkce, byla nejprve překvapena, že se nezabývá počítačovým systémem. Nechtěla tomu věřit, ale pak se přesvědčila, že se popírá to, co je skutečný problém. Jediná věc, kterou Komise podnikla, bylo hrdé prohlášení, že od roku 2005 bude zaveden nový, ve světě standartně užívaný systém účetnictví (Accrual accounting), který bude ovšem provozován na témž zranitelném počítačovém systému umožňujícím snadné podvody.

Od Barrosovy komise neočekává Martha, že by mohla dostat podvody pod kontrolu. Někteří noví komisaři byli už zpochybněni svou minulostí...

Daňoví poplatníci EU nemají co mluvit do způsobu, jakým jsou jejich peníze utráceny. Za to je v první řadě odpovědná Komise. Ale nad ní jsou poslanci Evropského parlamentu, kteří by měli hájit zájmy daňových poplatníků. Místo toho Marthu odmítli vyslechnout a co je horší, už 10 let schvalují účetní uzávěrky Komise, ač vědí o slabinách počítačového systému a o tom, že se zatím nikdo ani nepokusil ty slabiny odstranit. V Bruselu a Štrasburku není prostě tradice zodpovědnosti a když jsou důkazy o vážném podvodu takové, že už je nelze ignorovat, je zvykem obviňovat jiné. Šéf liberální frakce EP, Graham Watson dokonce pochválil signora Prodiho za propuštění Marthy Andreasen.

___________________________

Podle časopisu Accountancy Age 20.10.2004 má Martha v bankovním tresoru asi stovku velice choulostivých dokumentů, kterých hodlá ve svém sporu s EU komisí použít. Pan Barroso a jeho komisaři si zatím myslí, že to ustojí. Jestliže se jim to povede, pak nám nezbude, než mírně modifikovat refrén populárního východoněmeckého politšlágru z doby socialismu "...die Partei, die Partei, die hat immer recht.." - místo Partei si můžeme zpívat Kommission.

26.06.2005
Další články tohoto autora:
Jaroslav Teplý

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku